Kopie van `Hout Info Bois`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Hout Info Bois
Categorie: Planten en dieren > Hout
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 50


Kattenpoot/groep pitkwasten
groepering van pitkwasten die dicht bij elkaar liggen

Kernhout
binnenste zone van het hout in de boom zonder levende cellen of waar geen sapstroom meer is

Knoest
Uitwas op de stam of de takken van sommige bomen

Kopshout
Hout gezien op het dwarse vlak van de boom, via een loodrechte doorsnede op de as ervan. Hierop zijn de jaarringen te zien als concentrische ringen

Kwast
in het hout ingesloten deel van een tak

Lambrisering
Houten wandbekleding in een vertrek, bestaande uit getande panelen of planken

Latei
Houten of stenen draagelement dat wordt aangebracht boven een venster- of deuropening

Maanring (vals/dubbel spint)
aanwezigheid in het kernhout van een volledige of gedeeltelijke groeiring met de kleur en de eigenschappen van spinthout

Merg (hart)
zone binnen de eerste groeiring van een stam en bestaande uit voornamelijk zacht weefsel

Meskant zagen van hout
Verzagen van hout tot scherpkantige balken

Metalen verbindingsplaten
Metaalplaatjes die zodanig uitgehamerd zijn dat ze punten krijgen. Ze worden aan weerszijden van de stukken geplaatst bij de assemblage van een geïndustrialiseerde spant.

Oppervlakkige scheur
scheur die door klassiek schaven zou moeten verdwijnen en dien minder dan 2 mm diep is

Pitkwast
gezonde, ronde of ovale, vaste of gedeeltelijk vergroeide kwast met een diameter van maximaal 5 mm

Ringscheur
scheur die de groeiring volgt

Rondhout
Gevelde, gesnoeide, ongeschilde boom

Rood hart (bij beuken)
rode of bruine, scherp afgetekende verkleuring van het centrale deel van beukenhout

Rot
ontbinding van het hout door schimmels of andere micro-organismen resulterend in zacht hout, progressief verlies aan gewicht en aan sterkte, vaak met een wijzigende textuur en kleur

Schaaldeel
de eerste en de laatste plank die uit een boom gezaagd worden en die aan 1 zijde rond blijven

Scheur in het vlak
scheur zichtbaar op het vlak die kan doorlopen tot aan de eindvlakken

Scheur in het zijvlak
scheur zichtbaar op het zijvlak die kan doorlopen tot aan de eindvlakken

Scheur:
scheiding in de houtvezels in de lengterichting

Schotelvorming
vervorming van het stuk hout in de breedterichting

Sorteren
Verwerken van gevelde bomen tot bruikbare producten voor de koper

Spint
Jong gedeelte van de boom, het nog niet volgroeide hout, dat aan de rand van de stam ligt, tussen het harde hout (kernhout) en de schors

Spinthout
buitenste zone van het hout in de boommet levende cellen die de sapstroom leiden. Vaak, maar zeker niet altijd, bleker van kleur dan het kernhout

Spiraaldraad
spiraalvormig verloop van de draad rond het merg

Sponning
Groef die wordt aangebracht in een plaat of een stijl om er een ander stuk in te klemmen

Stère
Maat die overeenstemt met 1 kubieke meter brandhout

stervormige scheur
het geheel van 2 of meerdere hartscheuren

Textuur
visuele eigenschap van het hout, bepaald door zijn anatomische structuur, de breedte en regelmatigheid van van de groeiringen

Traditioneel spant
Driehoekige verbinding van balken die in een dakgeraamte op vaste afstand van elkaar (meestal tussen 4 en 6 meter) worden geplaatst, om de dakvlakken te ondersteunen

Tussenschors
schors die geheel of gedeeltelijk door het houtweefsel is ingesloten

Uitslepen
Afvoer van omgehakte bomen met paarden of tractoren die vaak uitgerust zijn met lieren

Verkleuring van hout
verandering van de natuurlijke kleur van het hout zonder verlies aan sterkte van het hout. De verkleuring kan het gevolg zijn van schimmelaantasting, weersomstandigheden, contact met metalen, enz

Vervorming
vormverandering van het zaaghout veroorzaakt door bewerking, droging of stockage

Verzakking
Het zich zetten, het inzakken onder zijn eigen gewicht

Vezelverloop (draadverloop)
afwijking van de vezelrichting ten opzichte van de lengteas van het hout

vlak bij zaaghout
1 van de breedste, tegenover elkaar staande longitudinale vlakken van gekantrecht hout of 1 van de longitudinale zijden bij een vierkant gezaagd stuk

Voorbewerkt hout
hout op lengte gezaagd met een vochtgehalte gelijk aan eindgebruik en-of machinaal bewerkt op een of meerder vlakken

Vorstscheur
scheur die ontstaat in de boom door vorst en die vanuit het spint naar het merg toeloopt, de barst is aanzienlijk in longitudinale zin

Vuur
vroeg stadium van schimmelaantasting gekenmerkt door streperige verkleuring of vlekken in het hout, de algemene textuur en sterkte van het hout blijft min of meerbehouden. Is reeds aanwezig voor het vellen of onstaat tijdens het stockeren

Wan(kant)
zaaghout met aanwezigheid van de ronding van de stam, met of zonder schors

Warrige draad
onregelmatig, grillig, gegolfd draadverloop

Waterafvoer
Afleiding van water van de ene plaats naar de andere

Windverband
In een dakconstructie zorgt de triangulatie van de elementen voor het opnemen van de windbelasting

Zaagblok (Bool)
geheel van blokdelen, die na het evenwijdig verzagen van de stam terug samengebracht worden zonder de schaaldelen

Zachte/rotte/ontaarde kwast
kwast die aangetast is door schimmel

Zijvlak
1 van de beide smalste, tegenover elkaar staande longitudinale vlakken van gekantrecht hout

Zwarte (worm)steken
boorgaten met zwart gekleurde wanden, de zwarte verkleuring wijst op een niet langer actieve aantasting

Zwartstreperig
donkere zone rond een groeiring bij sommige loofhoutsoorten, komt voor onder vorm van zwarte strepen op zaaghout