Kopie van `VKS stofwisselingsziekten`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


VKS stofwisselingsziekten
Categorie: Medisch
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 55


abdomen
Buik(holte). Abdominaal: In de buik(holte)

absence
Kortstondig bewustzijnsdaling als gevolg van een stoornis in de hersenen.

ambulant
Zonder opname in het ziekenhuis. Ook poliklinisch

aminozuren
De bouwstenen waaruit eiwitten zijn opgebouwd.

analgeticum
Pijnstiller

anamnese / anamnestisch
Het eerste gedeelte van een medisch onderzoek waarbij inlichtingen aan / over de patient gevraagd worden.
De anamnese komt vooral tot stand door specifieke vragen van de arts
De anamnese omvat bijvoorbeeld:
* algemene gegevens zoals naam, geboortedatum, beroep * de ontwikkeling van de ziekte * vroegere ziekten * gegevens over de familie
Anamnestisch verkregen informatie is informatie die de arts heeft verkregen door vragen aan de patient (ouders)

anoxie
Zonder zuurstof, met verminderde zuurstof

anti-epilepticum
Medicatie tegen epilepsie. Wordt soms ook voorgeschreven bij zenuwklachten.

anticonvulsivum
Anticonvulsant. Middel tegen stuipen, toevallen (bij epilepsie)

antioxidant
Stof die chemisch binding met zuurstof tegengaat. Bepaalde vitamines (vit. E) zijn bijvoorbeeld antioxidanten.

apnoe
Kort stoppen met ademen, ademstilstand, bijvoorbeeld in de slaap. (slaap-apnoe)

ataxie
Stoornis in de samenwerking tussen de spieren, waardoor het verrichten van ordelijke bewegingen moeilijk wordt. Er zijn coordinatiestoornissen. Ataxtische bewegingen zijn onregelmatige, onbeheerste bewegingen.

athetose
Onophoudende, onwillekeurige, langzame buig- en strekbewegingen van vingers en tenen. afasie

atonie
Spierslapte

atonische aanval
Type epileptische aanval waarbij er geen verstijving van de spieren optreedt, maar juist een verslapping, waardoor de betrokkene plotseling bewusteloos neervalt

ATP
Afkorting van Adenosine trifosfaat De energie die via een groot aantal stofwisselingsstappen wordt vrijgemaakt en opgeslagen opdat de cel er iets mee kan. ATP wordt gevormd uit ADP en fosfaat, dit poces heet oxidative phosphorylation (OXPHOS)

atrofie
Verschrompeling van een orgaan door het afsterven van de cellen waaruit het orgaan bestaat. Het afsterven wordt veroorzaakt door een tekort of juist een overmaat van stoffen die de cel nodig heeft om te blijven leven.

cel
Microscopisch klein onderdeel van alle planten, dieren en mensen. Het menselijk lichaam bestaat uit miljarden cellen.

celkern
Het centrale onderdeel van de cel waar het erfelijk materiaal, het DNA, in opgesloten zit. Vanuit de celkern vindt de aansturing van alle processen in de cel plaats.

cerebellum
Een onderdeel van de hersenen, ook bekend als de kleine hersenen. De kleine hersenen hebben een belangrijke functie bij het sturen en regelen van bewegingen. De uiterlijk waarneembare verschijnselen van het niet goed functioneren van de kleine hersenen wordt ataxie (zie daar) genoemd. Cerebellair= de kleine hersenen betreffend.

CK.
CK.= creatine kinase. Door extreme spierarbeid kan er, door beschadiging van het vliesje om de spier heen, lekkage van weefselvocht uit de spieren ontstaan. Om de mate van lekkage uit spiervezels te meten kan de CK in het bloed gemeten worden.
De CK-activiteit is bij veel, maar niet alle, spierziekten verhoogd. Zeer hoge waarden vindt men bijv. bij spierdystrofie, normale waarden bij sommige aangeboren spierziekten.
Wordt bij laboratoriumonderzoek een verhoogde CK activiteit gevonden, dan zal de bepaling in de regel herhaald worden om te kijken of de verhoging tijdelijk is en veroorzaakt wordt door een ongewoon sterkte inspanning.
congenitaal

clonus / clonie
Een abnormale beweging die gekarakteriseerd wordt door snelle aan- en ontspanning van spieren.

CNS
Central Nervous System. Centraal zenuwstelsel

CPEO
Chronisch Progressief Extern Ophtalmoplegie Syndroom. Symptomen ongeveer hetzelfde als KSS plus: Visuele myopathie, retinitis pigmentosa, dysfunctie van het centraal zenuwstelsel.

CT-scan:
Computertomografie.
Een rontgenopname die veel details laat zien. Je ligt hierbij met je hoofd, en soms ook met je romp,in een tunnel en de camera draait om je heen.
Er worden opnamen gemaakt vanuit verschillende richtingen Met een computer worden die samengesteld tot beelden.
Afwijkingen in bijvoorbeeld de hersenen of het ruggemerg kunnen hiermee zichtbaar gemaakt worden. Soms krijg je van te voren contrastvloeistof ingespoten.CZS
Afkorting voor het centraal zenuwstelsel (hersenen en ruggemerg)

dys-
Dys- voor een woord betekent afwijkend.

dysarthie
Een spraakstoornis ten gevolge van hersenletsel. Problemen met de motoriek (het bewegen , coordineren en aansturen van spreekbewegingen)

Dysfagie
Probleem met slikken

dysfasie
Stoornis in het vermogen om woorden en zinnen te vormen, zonder dat het denkvermogen is aangetast.

E.C.G.
Electro Cardiogram.
Onderzoek naar de hart-activiteit. Er worden hiervoor plakkertjes op de borst geplaatst. Het onderzoek is pijnloos en kortdurend.

E.M.G.
Electromyogram is een spier/zenuw onderzoek. Soms volledig pijnloos, soms onaangenaam door de schokjes en het plaatsen van kleine naaldjes.

eeg
Elektro-encefalogram. Registratie van de elektrische activiteit in de hersenen. Met lijm of een soort badmuts worden elektroden op het hoofd geplakt. Behalve ogen sluiten en openen hoeft de patient niets te doen. Het is een pijnloos onderzoek.

EMLA
Huidverdovingsmiddel in de vorm van creme of pleister dat gebruikt kan worden als verdoving bij een injectie,plaatsen infuus, biopt of lumbaalpunctie.

ergotherapie
Een paramedische discipline die zich bezig houdt met onderzoek, begeleiding en behandeling van zo zelfstandig mogelijk functioneren. * zelfverzorging, ADL activiteiten (zie aldaar) eten, drinken, wassen, aankleden, naar toilet gaan * huishouden * verplaatsen en vervoer * vrije tijd / hobby`s * werk * wonen

Hyper-
Hyper- voor een woord staat voor te veel, overmatig.

Hyperkinesie
Overmatige, ongewilde, ondoelmatige beweging. hypoglycaemie / hypoglycaemisch

hyperreflexie
Verhoogde reactie op prikkels. Te heftige reflex.

hypertelorisme
Grote afstand tussen b.v. de ogen hypertensie

hypo-
Hypo- voor een woord staat voor te weinig, onvoldoende

hypotensie
Lage bloeddruk

klinisch
Direct voor de arts (hulpverlener) zichtbaar, zonder hulponderzoek. Subklinisch is nog niet zichtbaar.

KSS
Kearns-Sayre Syndroom. Kenmerken: Hangende oogleden, slecht zien, hartritmestoornissen, hoog proteine gehalte in liquor, bewegingssoornissen. Veroorzaker van het KSS syndroom is een defect in het mitochondrion

LHON / Pearsons`s syndrome
Mitochondriale ziekte gekenmerkt door: * bloedarmoede * ziekte van de alvleesklier limbisch systeem

nystagmografie
Het onderzoek waarbij oogbewegingen worden geregistreed.

nystagmus
Onwillekeurige, snelle, ritmische bewegingen (trillen) van het oog, meestal horizontaal. Kan aanwijzing zijn voor aandoening in evenwichtsorgaan.

oculografie
Registratie van de oogbewegingen. Zie ook nystagmografie

organellen
Onderdelen van de cel. De celkern is een van de organellen.

oto-
Het gehoor, het oor betreffende.

OXPHOS
Oxidatieve Phosphorylering. De omzetting van energie verkregen uit de verbranding van suikers en vetten tot lichaamseigen energie ter hoogte van de ademhalingsketen in de celkern.

sedativum
Kalmerend, rustgevend medicijn

SSEP
Somato-sensory evoked potentials. Bij dit onderzoek worden de zenuwbanen onderzocht die het gevoel voortgeleiden. Hiervoor worden elektrische prikkels op scheenbeen of pols toegediend.

symptoom
Ziekteverschijnsel

syndroom
Een combinatie van verschillende klachten / symptomen die gezamelijk 1 ziektebeeld vormen.

WMO
Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Opvolger van WVG = Wet Voorzieningen Gehandicapten