Kopie van `IVP Coatings`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


IVP Coatings
Categorie: Sport, welzijn en vrije tijd > Schilderen / kunst
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 42


bindmiddel
niet vluchtig deel van het suspensiemilieu dat de film vormt en het pigment bindt.

dekkracht
vermogen van een verf om door ondoorzichtigheid de kleur of de kleurcontrasten van een drager te maskeren.

droging
geheel van fysische, fysico-chemische of chemische transformaties die ervoor zorgen dat de verffilm van een vloeibare naar een vaste toestand overgaat.

duurzaamheid
geschiktheid van een droge film om weerstand te bieden aan mechanische aantasten zoals schokken, indentatie, krassen.

eindlaag
laatste laag van een verfsysteem die ondermeer kleur- en glanseigenschappen verzekert.

glans
optische eigenschap van een oppervlak waardoor het licht kan worden weerkaatst.

grondlaag
laag rechtstreeks aangebracht op een drager met als voornaamste rol deze te beschermen tegen corrosie en de hechting te verzekeren.

hechting
meting van het geheel van de verbindende krachten die uitgeoefend worden tussen een droge film en zijn drager onder bepaalde proefondervindelijke voorwaarden.

houtbeits
pigment- en-of kleurbevattend product dat een film vormt bestemd om het hout te decoreren of te beschermen tegen weersomstandigheden en een gemakkelijk onderhoud mogelijk maakt.

isolatielaag
laag bestemd om een verf te isoleren van het onderliggende oppervlak teneinde chemische of fysische interactie te voorkomen.

kleurkracht
vermogen van een kleurstof om een verf te kleuren in een tint dichtbij de eigen kleur van de kleurstof.

krijten of afpoederen
degradatie van het bindmiddel dat tot stand komt tijdens blootstelling van het filmoppervlak aan ultravioletstralen. Het gedegradeerde bindmiddel maakt dan het pigment vrij uit de oppervlakkige filmlaag.

laag
continue film van een product tijdens één enkele aanbrengoperatie

lak
hoogglansverf of -vernis.

maximale gebruikstermijn
(duur dat het mengsel kan worden gebruikt `pot life`)

monomeer
elementaire molecule die de eigenschap heeft met een andere te reageren om een polymeer te vormen

ondoorzichtigheid
vermogen van een verf om na droging de onderliggende drager te maskeren.

oplosmiddel/solvent
organische vloeistof die vluchtig is onder normale drogingsvoorwaarden.

oplosvermogen
vermogen van het oplosmiddel om een bindmiddel op te lossen.

plamuur
deegachtig-pasteus of vloeibaar preparaat dat de kleine oppervlaktegebreken kan elimineren alvorens een verflaag aan te brengen.

polymeer
product dat het resultaat is van een reactie tussen meerdere moleculen met een zwakke molecuulmassa (molecuulgewicht), monomeren genoemd.

productverdraagzaamheid
vermogen van een product om te worden vermengd met een ander product zonder storende gevolgen zoals precipitatie-neerslaan, coagulatie, gelering of glanswijziging.

reologie
tak van de fysische wetenschappen die de stroming van een vloeistof in het algemeen bestudeert (viscositeit, elasticiteit, ?.).

siccatief
een over het algemeen organometaalbestanddeel oplosbaar in organische oplosmiddelen en bindmiddelen dat aan het product wordt toegevoegd om het droginsproces te versnellen.

sinaasappelschileffect
oppervlaktegebrek dat lijkt op de schil van een sinaasappel en de filmglans kan aantasten.

soepelheid/buigzaamheid
vermogen van een droge film om zonder degradatie deformaties van de onderliggende drager te ondergaan.

stopverf
verf met een laag bindmiddelgehalte bestemd om de onregelmatigheden van het oppervlak te regulariseren zodat dit glad en regelmatig wordt.

strakheid
eigenschap van een verffilm om een glad aspect te vertonen.

suspensiemilieu
het geheel van de bestanddelen van de vloeibare fase van een verf.

tussenlaag
laag tussen de grondlaag of het voorstrijkmiddel en de eindlaag

vastestofgehalte
residu dat overblijft na de verdamping van de vluchtige organische stoffen van een testproduct (verf, vernis) onder bepaalde temperatuur- en tijdvoorwaarden. Het vastestofgehalte in gewicht is de verhouding tussen de droge verfmassa en de natte verfmassa. Het vastestofgehalte in volume is de verhouding tussen de droge filmdikte en de vochtige filmdikte.

verdunner
enkelvoudig of gemengde vloeistof, vluchtig onder normale drogingsvoorwaarden, toegevoegd in de loop van het fabricageproces of op het ogenblik van gebruik, om een goede verwerkbaarheid te verkrijgen.

verf
pigmenten bevattend vloeibaar of poedervormig product dat bestemd is om te worden aangebracht op een oppervlak teneinde een ondoorzichtige film te vormen die beschermende, decoratieve of specifieke technische kwaliteiten bezit.

verf- of vernissysteem
geheel van verf- of vernislagen die op een drager dienen te worden aangebracht.

vernetting/uitharding
chemische reactie tussen de macromoleculen van een bindmiddel en een verharder uitmondend in een driedimensionele structuur.

vernis
product bestemd om te worden aangebracht op een oppervlak waarop het een vaste, doorzichtige film vormt met beschermende, decoratieve en specifieke technische kwaliteiten.

verzeping
verandering te wijten aan de reactie van een alkalisch milieu op het bindmiddel van een verf die oliën en-of andere samenstellingen met esterfuncties bevat.

viscositeit
weerstand gevormd door een vloeistof tegen laminaire vloeiing (uniform en zonder turbulentie) bij een bepaalde temperatuur.

vlampunt
minimumtemperatuur waartot een in een vaas ingesloten product moet worden verwarmd opdat de dampen zouden ontbranden door contact met een vlam en dit onder genormaliseerde werkingsvoorwaarden.

voorstrijkmiddel
laag die rechtstreeks op een absorberende drager wordt aangebracht.

vulstof of extender
poedervormige stof, praktisch onoplosbaar in een suspensiemilieu, vaak wit of licht gekleurd, met een brekingsindex die over het algemeen lager is dan 1,7.

weekmaker
product bestemd om soepelheid te verlenen aan de droge film.