Kopie van `Westfalia separator`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Westfalia separator
Categorie: Techniek en industrie > Separators
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 3


Centrifuge
Centrifuge is eigenlijk een algemeen woord waarmee een toestel aangeduid wordt dat gebruik maakt van een draaiende beweging om d.m.v. de centrifugaalkracht en onderlinge verschillen in dichtheid een afscheiding te bekomen.
In onze wereld wordt met centrifuge doorgaans een schotelcentrifuge bedoeld. Een schotelcentrifuge heeft een trommel die draait om een verticale as.
In die trommel zijn schotels geplaatst (zie afbeelding). Met die schotels wordt een grote klaringsoppervlakte bereikt.
Via de grote centrifugaalkracht (hoge g-waarde) worden de verschillende producten op basis van hun onderling verschil in dichtheid uiteengehaald.
Een grote klaringsoppervlakte en een grote centrifugaalkracht bevorderen het behalen van het gewenste scheidingsresultaat.
Onze centrifuges worden steeds ingezet op mengels vloeistof-vloeistof, vloeistof-vaste deeltjes of vloeistof-vloeistof-vaste vaste deeltjes.
De behaalde g-waarden zijn vele duizenden keer groter dan de zwaartekracht. De krachten in de machine zijn daarom aanzienlijk groot. De opstelling en bediening dient met de nodige kennis te gebeuren.

Decanter
Met het woord decanter (decanteercentrifuge) bedoelen we een machine waarbij de trommel draait om een horizontale as.
Een helicoïdale schroef in de trommel draait iets sneller dan de trommel zelf en ruimt de vaste deeltjes uit de vloeistof.
Onze decanter worden steeds ingezet op mengels vloeistof-vaste deeltjes of vloeistof-vloeistof-vaste deeltjes.
De behaalde g-waarden zijn enkele duizenden keer groter dan de zwaartekracht. De krachten in de machine zijn daarom aanzienlijk groot. De opstelling en bediening dient met de nodige kennis te gebeuren.

Separeren of klaren
Met separeren bedoelen we het uiteenhalen van 2 vloeistoffen met een verschillende dichtheid. Typisch voorbeeld : water - olie - mengsels
Met klaren bedoelen we het weghalen van deeltjes uit een vloeistof.
Drie-fasen-centrifuges of -decanters halen 2 verschillende vloeistoffen uiteen en verwijderen gelijktijdig deeltjes.