Kopie van `Raben - vervoerslexicon`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Raben - vervoerslexicon
Categorie: Transport en verkeer
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 8


Buitenlands platform
een terminal van een buitenlandse partner waar zendingen worden gelost van verschillende leveranciers voor één ontvanger, die zich in een ander land bevindt.

EDI
Electronic Data Interchange - oftewel Elektronische Uitwisseling van Gegevens, is een systeem dat de uitwisseling van gegevens tussen bedrijven verbetert en de kosten die hiermee verbonden zijn, minimaliseert. Wij stellen juist deze oplossing voor aan onze klanten. Het doorgeven van gegevens betreffende transportopdrachten in EDI-formaat kan gebeuren via een modem (analoog of digitaal) of via elektronische post (analoog, met de mogelijkheid om gegevens te coderen). De kosten van het versturen van gegevens is dus niet hoger dan de kosten van een lokaal telefoongesprek.
Welke zijn de voordelen hiervan voor onze klanten:
het besparen van tijd en geld - EDI reduceert het tijdrovende invullen van documenten,
het minimaliseren van het foutenrisico - menselijke fouten die ontstaan door het met de hand overschrijven van gegevens worden voorkomen,
een snelle uitvoering van leveringen - het risico dat de goederen in de magazijnen ontbreken, wordt voorkomen,
concurrentievermogen - een snelle en zekere uitvoering van opdrachten, het voorkomen van fouten,
het minimaliseren van de kosten is een sleutelfactor voor succes op de markt.

Outsourcing
of Uitbesteding - het uitbesteden van de realisatie van opdrachten die niet met de essentiële activiteiten van het bedrijf verbonden zijn, aan een externe uitvoerder. Het uitbesteden van de logistiek aan een gespecialiseerde logistieke operator brengt onder andere de volgende voordelen met zich mee:
betere effectiviteit:
Het veranderen van de kosten - het zelf voeren van logistiek is verbonden met vaste kosten (bijv. het onderhouden van magazijnen, wagenpark), de hoogte van deze kosten is onafhankelijk van de gerealiseerde omzet - anders dan in het geval wanneer het bedrijf gebruik maakt van outsourcing op het gebied van logistiek, zodat synergie van de kosten mogelijk is.
investeringen in de logistieke faciliteiten worden gereduceerd (b.v. magazijnen, transportmiddelen) dit vergroot de effectiviteit en flexibiliteit van de onderneming.
betere kwaliteit:
een betere kwaliteit in het bedienen van de markt en tijdsbesparing - snellere en tijdige leveringen, een flexibele reactie op de behoeften van de afnemers, een professioneel voorraadbeheer, een gedetailleerde administratie.
moderne logistieke oplossingen - deze gaan mee met de markttrends en worden verkregen dankzij de know-how van de logistieke operator.
De mogelijkheid zich te concentreren op de eigenlijke hoofdactiviteiten - de kracht van een onderneming ligt in de productie en verkoop.

Shuttle
een auto die volgens een bepaald schema rijdt en zendingen vervoert tussen twee vestigingen van de Raben Group of een partner.

Vrachtbrief
De vrachtbrief is een vervoersovereenkomst, gesloten tussen de afzender en de vervoerder. In de vrachtbrief wordt door de afzender de naam en het adres van de afzender ingevuld, aangegeven met welke afdeling/vestiging de overeenkomst werd aangegaan, de plaats van aflevering van de zending aangeduid, alsook de naam en het adres van de ontvanger. De vrachtbrief beschrijft ook de goederen, de afmetingen, het gewicht, het aantal stuks in de zending en de verpakkingswijze. Ook wordt de betaler aangeduid en welke bijkomende diensten er gerealiseerd moeten worden samen met het transport. Een correct ingevulde vrachtbrief wordt door de afzender voorzien van een handtekening. Het ondertekenen van de vrachtbrief door de afzender is van gelijke betekenis met het uitvoeren van de dienstverlening door de vervoerder en dus het uitvoeren van de vervoersovereenkomst.

Zending
goed of goederen die worden aangenomen voor vervoer op basis van een vrachtbrief. Elke zending bezit een bepaalde massa en volume, die in de Raben Group wordt bepaald op basis van afmetingen en gewicht, uitgedrukt in kilogrammen / kubieke meters / laadmeters. Het goed/de goederen kunnen we een zending noemen vanaf het moment, dat deze werkelijk worden overgedragen aan de vervoerder door de afzender op een bepaalde laadplaats, samen met de ingevulde vrachtbrief. Een exemplaar van het document ontvangt de afzender. Het goed/de goederen worden niet langer een zending genoemd op het moment van hun aflevering bij de ontvanger op een bepaalde losplaats. De levering is het moment, waarop de goederen worden aangenomen en de ontvanger de vrachtbrief en/of de afleveringslijst ondertekent. Deze werden eerder door de afzender ingevuld en vervolgens door de vervoerder ondertekend.
Zendingen in distributie zijn identificeerbaar, doordat een uniek nummer en streepjescode worden toegekend.

Zending CIP
een zending waarvan het transport door de afzender wordt betaald ( de afzender kan tevens de opdrachtgever zijn).

Zending EXW
een zending waarvan het transport door de ontvanger wordt betaald ( de ontvanger kan tevens de opdrachtgever zijn).