Kopie van `Geboortehuis Inanna`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Geboortehuis Inanna
Categorie: Medisch > Geboorte
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 5


Inanna
Inanna was godin van liefde, vruchtbaarheid en oorlog in Sumerië (het oude Mesopotamië) en daarmee de belangrijkste godheid. De mythen over Inanna stammen uit de overgangsperiode tussen matriarchaat en patriarchaat - een tijd die we nu terug beleven maar dan in omgekeerde richting. Eigenschappen die nu geassocieerd worden met `mannelijk` en `vrouwelijk` gaan bij haar nog samen. Haar cultus is volgens sommigen gedeeltelijk samengevloeid met die van de moeder-godin. Inanna staat bij ons voor begrip, hulp en strijdbaarheid, waarbij de `vrouwenkracht centraal staat.

Vroed
[van het Oudiers raith (merken), Lets prats (verstand)], (verouderd) wetend, wijs: (thans nog een licht ironisch gebruik) de vroede vaderen, de regeerders, m.n. het gemeentebestuur.

Vroedgodin
(mythisch, verouderd) beschermster der zwangere vrouwen, Lucina.

Vroedmeesterpad
{Alytes obstetricans} paddensoort waarvan het mannetje de eieren aan de achterpoten meedraagt .

Vroedvrouw
vrouw die de verloskunde uitoefent en de kraamvrouw behandelt (bij het waarnemen van afwijkingen is zij verplicht de hulp van de arts in te roepen). Kanttekening: Volgens de Van Dale is een vroedvrouw een vrouw die de verloskunde uitoefent. Vroedvrouw Kitty Van den Bogaert: `Feitelijk klopt dat, maar ik zou het toch anders omschrijven. Wij `verlossen` de kraamvrouw niet van haar baby, maar ondersteunen en begeleiden haar bij de bevalling, die zij zelf zal moeten doen. Het is niet voor niets dat het Engelse woord voor vroedvrouw `midwife` is, een vrouw temidden de andere vrouwen.`