Kopie van `Enveloppenlexicon`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Enveloppenlexicon
Categorie: Diverse industrieën en ambachten > Print en drukwerk
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 257


Aanlegteken
merkteken op drukvel om goede en consequente stand van bedrukking op het vel te controleren

Aanmaakpartij
voor enveloppen betekent in de praktijk groot aantal aanmaak enveloppen, goedkopere papierprijs, langere levertijd, ca. 6 à 8 weken

Additieve kleuren
kleuren van het licht (rood, blauw en groen)

Additieve kleurmenging
methode waarbij de drie primaire kleuren licht (rood, blauw, groen) bij elkaar worden gevoegd om zo de indruk te wekken van wit licht

Adobe type guide
hulpprogramma dat zelf bitmapfonts genereert, nodig om PostScriptfonts in alle corpsen op het beeldscherm zuiver weer te geven. Hierdoor is het niet nodig voor de weergave van verschillende corpsen over meer dan 1 bitmap-font te beschikken

Aflopend
dit betekent dat de bedrukking aan één of meerdere zijden van de envelop afloopt

Afsnee
plaats op drukproef of drukvel waar het eindprodukt zal worden afgesneden

Akte envelop
deze enveloppen hebben de sluitklep aan de korte zijde van de envelop

Anilinedruk
laag-kwalitatieve, snelle druktechniek met flexibele drukvormen voor o.a. ruwe materialen als golfkarton

Antwoordkaart
per post te versturen kaart waarop geadresseerde kan antwoorden (responderen) aan de verzender

Auteurscorrecties
door de opdrachtgever gewenste veranderingen in tekst of ontwerp nadat deze eerder zijn goedgekeurd

A0
Een vel A0 papier heeft een oppervlakte van 1m². De lengte-breedte verhouding is √2. De afmeting van A0 is daarvoor 841 x 1189 mm. Alle andere A-maten hebben ook een lengte-breedte verhouding van √2, en zijn steeds een half keer zo groot. Dus A1=0,5m², A2=0,25m², A3=0,125m² enz...

A1
594 x 841 mm

A10
26 x 37 mm

A2
420 x 594 mm

A3
297 x 420 mm

A4
210 x 297 mm

A5
148 x 210 mm

A6
105 x 148 mm

A7
74 x 105 mm

A8
52 x 74 mm

A9
37 x 52 mm

Baanspanning
de spanning van de papierbaan op de rotatiepers tijdens de druk

Bankpost
hard, houtvrij schrijfmachinepapier, ook met de hand uitstekend beschrijfbaar

Basiselementen
de belangrijkste kenmerken van een huisstijl, zoals vignet, kleurprogramma en letter. De toepassingen worden hier niet mee bedoeld

Basisstramien
een rasterpatroon van horizontale en verticale lijnen. Een belangrijk hulpmiddel in het ordeningsproces van vormgeving. `beeldmerk, herkenningsteken van een organisatie (of een product of dienst); dit kan een woordmerk -logo of logotype- of een vignet-embleem (bijv. een symbool, mascotte of abstracte afbeelding)

Beeldplaat
beelden zijn vastgelegd op al dan niet flexibele kunststofplaten; het is een opslagmedium, een variant op de magneetbanden bij video-techniek

Beginkapitaal
de eerste letter van een woord of zin is een hoofdletter, de rest een kleine letter (onderkast)

Binnendruk
dit is de bedrukking aan de binnenzijde van de envelop. In principe bedoeld om de envelop ondoorzichtig te maken i.v.m. het briefgeheim. Tegenwoordig ook steeds meer gebruikt om de eigen huisstijl ook in de binnendruk tot uiting te laten komen. Dus effen gekleurd in de huisstijlkleur of een repeterend logo

Bitmap
kleine puntjes die samen een zwart-wit- of kleurenafbeelding vormen

Blindpregen
drukvorm die in het papier geperst wordt zonder gebruikmaking van drukinkt (diep reliëf). Bij het gebruik van een tegenvorm ontstaat een opliggend eindresultaat (hoog reliëf)

Blokvorm
tekstkolommen waarvan de voor- en achterzijden gelijk zijn. Het woordwit krijgt hierdoor een wisselende breedte, hetgeen bij smalle kolommen een storend verschijnsel kan zijn

BNO
Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

Boren
het aanbrengen van gaten in papier, bijvoorbeeld ten behoeve van een ringbandmechaniek

Bovenkast
hoofdletters

Centreren
zetwijze waarbij de regels in een kolom in het midden onder elkaar zijn geplaatst

Chloorvrij
papier dat zonder (TCF) of met weinig (ECF) chloor is gebleekt (ECF, elementair chloorvrij, papier dat niet met chloor maar met chloorverbindingen wordt gebleekt. TCF, Total Chlorine Free, papier dat zonder chloor of chloorverbindingen wordt gebleekt)

Chromalinproef
fotografische lithoproef (in plaats van een gedrukte)

Cilinder proefpers
eenvoudige pers om proeven te drukken

Cliché
drukvorm voor illustraties

CMYK
vierkleurensysteem voor de kleuropbouw van beeldmateriaal. CMYK staat voor de kleuren cyaan, magenta, geel en zwart (cyan, magenta, yellow key black), die in het drukproces het hele kleurenspectrum te bestrijken. Het CMYK-kleurensysteem is gebaseerd op het absorptievermogen van inkten bij afdruk op papier.

Coating
op papier aangebrachte afwerklaag. Geeft een gesloten, glanzend of mat resultaat. Er wordt gesproken van `gecoated papier`

Contour
stansen omtrek snijden, in de meeste gevallen met een speciaal mes

Contrast
verschil in zwarting of helderheid bij afbeeldingen

Copy platform
een schriftelijke samenvatting van de belangrijkste elementen die in een communicatieuiting of campagne naar voren moeten komen. Het copy platform omvat o.a. de voornaamste claims (productvoordelen), appeals (datgene waaraan men appelleert), approach (de benaderingswijze) en de gewenste elementen van stijl en-of sfeer; vast onderdeel van de briefing

Corps
lettergrootte uitgedrukt in punten of millimeters

Correctietekens
internationaal gehanteerde tekens voor het aangeven van correcties in zetwerk

Correspondentiedrukwerk
briefpapier, volgpapier, enveloppen, visitekaartje, e.d. Ook wel gebruiksdrukwerk genoemd

Couverteren
het prepostaal verwerken van de post. De enveloppen geautomatiseerd vullen met de inhoud

Daglichtmateriaal
fotografisch materiaal dat niet gevoelig is voor daglicht

Deelgommering
lijmstreep vochtgevoelig t.b.v. aan elkaar plakken van antwoordformulieren, bijvoorbeeld u-gommering

Degelprincipe
druksysteem voor drukproeven met twee vlakke platen

Diap
leesbaar negatief

Diapositief
een transparant, positief beeld in zwart-wit of kleur

Dienstenvelop
envelop zonder venster met sluiting aan de lange zijde.

Digitaal proefsysteem
cijferverwerkend proefsysteem

DIN staat voor
Deutsche Industrie Norm (bijvoorbeeld Din A4)

Direct (non-)mail
elke vorm van rechtstreekse reclame, die (niet) geadresseerd wordt verspreid; direct mail Doorgaans per post, direct non-mail veelal huis-aan-huis of op straat uitgedeeld aan voorbijgangers

Direct marketing
elke vorm van direct contact met doelgroepen (prospects, afnemers e.d.), bedoeld om marketingdoelstellingen middels communicatieactiviteiten te realiseren; direct response advertising, direct mail, telemarketing, persoonlijke verkoop e.d. Men streeft hierbij naar een zogenaamde een-op-een relatie, waarbij men een zeer goed beeld heeft van de wensen van de prospect of afnemer

Dispersie
kleurschifting

Dither
(verloop, stippelen) voor het vertalen van beeld naar raster met kleur of transparantie. Deze techniek wordt gebruikt om bij het reduceren van kleuren het beeldmateriaal toch een natuurlijk aanzicht te geven.

Doorzichtdensitometer
elektrisch instrument waarmee de densiteit of toonwaarde gemeten kan worden, of de gelijkheid van de druk kan worden gecontroleerd

Dot
een rasterpunt met een vaste kleurdichtheid bij een variabele grootte. Dots zijn een maat voor de opbouw van een beeldscherm, maar ook voor de afdrukkwaliteit van printers en fotobelichters.

DPI (Dots Per Inch)
een eenheidsmaat voor afdrukkwaliteit (resolutie). Voor beeldscherm wordt 72 DPI gebruikt, bij foto`s 2.400 DPI

DPL (Dots Per Line)
eenheidsmaat voor dots-pixels op een horizontale lijn. Bijvoorbeeld een beeldschermafmeting van 800 x 600 bestaat uit 600 horizontale lijnen die elk uit 800 beeldpunten bestaan.

Drag & drop
een grafische bedieningmethode van een computer, waarbij men objecten kan selecteren, met de muis of joystick, die ruimtelijk ten opzichte van elkaar verschoven kunnen worden.

Drager
het medium waarop het interactieve multimedia programma fysiek geplaatst is, een cd-rom, een harddisk, een webserver en dergelijke

Drempelwaarde
de minimum hoeveelheid `communicatie`, die nodig is om enig effect te mogen verwachten (bijv. een advertentie mag niet te klein zijn, omdat deze dan niet meer opvalt tussen de andere); ook kan deze drempelwaarde betrekking hebben op het minimaal benodigde aantal confrontaties met de communicatieuiting, of het formaat en-of uitvoering van de envelop

Drukaanvang
plaats vanaf de rand van het papier waar een drukpers begint met afdrukken (ca. 12 mm)

Drukafwikkeling
het streeksgewijs afdrukken veroorzaakt door de raakvlakken van drukcilinders

Drukcontrole strip
meegedrukt strip die informatie geeft over de kwaliteit van de afdruk

Drukformaat
maximaal drukkend oppervlak op een bepaalde drukpers

Drukgang
één behandeling door de drukpers

Drukplaatscanner
apparaat dat de drukplaat aftast en informatie geeft over de juiste inktgeving - verdeling op de drukpers

Drukvel
vel papier waarop gedrukt is en nog niet is nabewerkt (plano vel)

DTP (DeskTop Publishing)
uitgeven op tafel: tekstvervaardiging op een pc, een (laser)printer en een tekstverwerkingspakket

DTP- programma
software voor ontwerp- en opmaakcomputers

Dummy
altijd een dummy maken van een mailing om te weten of de inhoud in de envelop past en om het gewicht te bepalen

Duplicaatfilm
fotografisch filmmateriaal waarmee een originele film in één keer te reproduceren is

Dwarsvouw
vouwslag haaks op een eerdere vouwslag

Emulsielaag
kant van een fotografische film waarop de lichtgevoelige laag zit

Engelse regelval
zetwerk met rechte voorkant en ongelijke achterkant, in kolommen zal het woordwit hierdoor een vaste breedte kunnen krijgen

Envelop
verzamelnaam voor alle omslagen voor postverzending

Europaschaal
reeks van vier kleuren drukinkt waarmee alle kleurnuances zijn weer te geven, noodzakelijk voor het weergeven van kleurenfoto`s

Film
glasheldere, dunne kunststof waarop, ook langs fotografische weg, teksten en afbeeldingen kunnen worden aangebracht.

Film montage
samenstellen van drukvorm door verschillende filmdelen op één montagevel te plakken

Film scanner
apparaat dat elektronisch een te reproduceren origineel aftast en de beeldinformatie digitaliseert

Fixeren
chemisch proces waarbij in ontwikkelde fotografische nog lichtgevoelige delen worden geneutraliseerd

Flexo
drukprocedé wat tijdens de productie van o.a. enveloppen wordt toegepast

Flexodrukvorm
het kunststof materiaal waarop het te drukken onderwerp is aangebracht

Flexografie
matig kwalitatieve, rotatieve druktechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van flexibele, kunststof drukvormen

Font
verzamelnaam voor alle letters, tekens en symbolen van een lettertype

Forga- teststrip
zie drukcontrole strip. Forga is een merknaam

Fotolitho
transparant positief of negatief (film) dat bestemd is voor vervaardiging van de drukvorm

Frutiger
naam van een lettertype

Gebruiksdrukwerk
briefpapier, volgpapier, visitekaartjes: andere naam voor correspondentiedrukwerk

Geperforeerd
om en om ingesneden papier om uitscheuren van een onderdeel te vergemakkelijken

Gesatineerd papier
glanzend papier, door machinale wrijving bereikt

Gestreken papier
papier voorzien van een speciale matte of glanzende laag

Geurinkt
inktsoort waaraan geurstof is toegevoegd om drukwerk te `verrijken`