Kopie van `Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR)`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR)
Categorie: Medisch > Reamatologie
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 4


BMC (Botdensitometrie)
Meet op een eenvoudige, snelle en pijnloze manier het botkapitaal en voorspelt alzo het breukrisico. Zie ook osteoporose.

Immunologie
De basiswetenschap welke zich bezig houdt met de afweermechanismen op cel niveau. Bestudeert ook de auto-immuniteit, welke een rol speelt bij bvb rheumatoide artritis.

Jicht
Metabole reumavorm, veroorzaakt in een foutieve urinezuurstofwisseling. Zie ook kristal reuma

Osteoporose
Verminderde hoeveelheid van het botkapitaal. Veroorzaakt een verhoogd breukrisico. Vaak post-menopauzaal.