Kopie van `Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR)`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR)
Categorie: Medisch > Reamatologie
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 19


Artritis
Gewrichtsontsteking

artrose
een vorm van sleetreuma, met degeneratie van kraakbeen. Ook degeneratief reuma genoemd.

Bechterew (ziekte van-)
Vorm van pelvispondylitis (zie aldaar) gepaard gaande met een graad van stijfheid van de rug.

BMC (Botdensitometrie)
Meet op een eenvoudige, snelle en pijnloze manier het botkapitaal en voorspelt alzo het breukrisico. Zie ook osteoporose.

Chondrocalcinose
zie kristalreuma

Fibromyalgie
Vorm van veralgemeende weken delen reuma. Peesaanhechtingen worden als pijnlijk ervaren. Ook fibrositis of cryptotetanie genoemd. Deze reumavorm veroorzaakt geen misvormingen.

gewricht
systeem waarin twee beenderen met elkaar verbonden zijn en ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. Er bestaan verschillende soorten gewrichten. De twee voornaamste types zijn het synoviaal gewricht dat een holte bevat (bijvoorbeeld de knie en de meeste gewrichten van de ledematen), en het fibrocartilagineus gewricht dat er geen heeft (bijvoorbeeld de tussenwervelschijf).

gewrichtskapsel
Vezelige wand van een synoviaal gewricht, die de twee beenderen uit dat gewricht met elkaar verbindt

Immunologie
De basiswetenschap welke zich bezig houdt met de afweermechanismen op cel niveau. Bestudeert ook de auto-immuniteit, welke een rol speelt bij bvb rheumatoide artritis.

Jicht
Metabole reumavorm, veroorzaakt in een foutieve urinezuurstofwisseling. Zie ook kristal reuma

Kristal reuma
Stofwisselingsreuma met neerzetting van kristallen in het gewricht: urinezuur (wordt dan ook jicht genoemd) of pyrrophosfaat (noemt men dan pseudojicht of chondrocalcinose)

Medicatietoxiciteit
De tegen reumatische ziekten gebruikte medicatie`s noodzaken een regelmatige controle en mogen niet op lange termijn gebruikt worden zonder deze controle. Vraag aan Uw arts de noodzakelijke controle`s uit te voeren.

Methotrexaat
Ledertrexate is een zeer goed en ook krachtig geneesmiddel ter behandeling van bvb. reumatoide artritis. Een aantal veiligheidsonderzoeken is echter noodzakelijk om nevenwerkingen op lange termijn te voorkomen. Vraag er eventueel naar bij uw arts. Hij zal zo het bloedbeeld, de leverfunctie en de nierfunctie volgen op geregelde tijdstippen. En bij andere symptomen de gepaste onderzoeken uitvoeren.

Osteoporose
Verminderde hoeveelheid van het botkapitaal. Veroorzaakt een verhoogd breukrisico. Vaak post-menopauzaal.

Paget
Ziekte van Paget: deels erfelijk bepaald onevenwicht van botafbraak en botaanmaak. Veroorzaakt soms lokale botmisvormingen.

Pelvispondylitis
Ontstekingsreuma van het axiale skelet (d.i. rug en bekken). Vaak met een genetische component (HLAB27 eigenschap op de chromosomen). Zie ook Bechterew. Kan ook gepaard gaan met aantasting van de perifere gewrichten.

Psoriatische Artritis
Variant van Rheumatoide Artritis, gepaard gaande met Psoriasis (bepaalde vorm van huiduitslag en-of nagelaantasting)

Reumatoide Artritis
Gewrichtsontsteking op basis van een immunologische stoornis: bepaalde diagnostische criteria dienen voldaan te zijn.

Reumatologie
Medische superspecialisatie, binnen de Inwendige Geneeskunde, welke zich bezig houdt met aandoeningen van het bewegingsstelsel en autoimmuunziekten.