Kopie van `Agimoura Real Estate - glossarium`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Agimoura Real Estate - glossarium
Categorie: Bouw en Constructie
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 1966


CSE
Certified System Engineer

CSIRT
Computer Security Incindent Response Team
Team van experts inzake computerbeveiliging die in actie treden als er een incident gebeurt in hun regio. Zie FIRST.

CSLIP
Compressed Serial Line Internet Protocol
Gecomprimeerde vorm van SLIP, ongeveer even snel als PPP. CSLIP staat beschreven in RFC 1144.

CSMA/CA
Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
Netwerkprotocol gebruikt bij draadloze netwerken. Zie IEEE 802.11 en WLAN.

CSMA/CD
Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
Netwerkprotocol dat de basis vormt van Ethernet. Alle aangesloten apparaten luisteren continu en zwijgen tijdelijk zodra ze activiteit horen.

CSNET
Computer Science Network
Netwerk ontstaan in 1981 door samenwerking van computergeleerden van de universiteiten van Delaware, Winsconsin, Purdue en RAND Corporation. CSNET en BITNET vormen nu samen CREN.

CSNW
Client Service for NetWare

CSR
Cell Switch Routing
Routing-protocol van Toshiba.

CSRAM
Clock Synchronous RAM
Geheugentype voor gebruik in L2-caches vanaf 400 MHz omdat PB-SRAM hiervoor niet geschikt is.

CSS
* Cascading Style Sheets: Standaard omtrent stijlbladen voor webbrowsers.
* Content Scrambling System: Versleutelingssysteem toegepast op ongeveer een kwart van de DVD-ROMs om het copiëren tegen te gaan. Hackers en cryptologen hebben dit reeds gekraakt. Zie ook regiocode.

CST
Code Segment Table

CSU
Channel Service Unit

CSV
Comma Separated Value
Gegevensformaat waar de verschillende velden gescheiden zijn door comma`s.

CT
* Computer Tomography
* Cordless Telephony

CT0
Cordless Telephony 0
Systeem voor draadloze telefonie via analoge tranmissie over twee afzonderlijke kanalen. Het frequentiegebied loopt van 31,2 tot 40,1 MHz verdeeld in 20 kanalen van 25 kHz. Het bereik was 50 tot 150 meter. CT0 werd al gauw opgevolgd door CT1.

CT1
Cordless Telephony 1
Eerste Europese standaard voor draadloze telefoons uit 1983. De analoge transmissie kiest automatisch uit 40 kanalen met een bandbreedte van 25 kHz. CT1 is minder storingsgevoelig dan CT0 en ook beter beveiligd. CT1 werd opgevolgd DECT.

CT3
Cordless Telephony 3
Amerikaanse norm voor draadloze telefonie. CT3 komt overeen met het Europese DECT.

CTB
Composed Triple Beat

CTCP
Client-To-Client Protocol

CTI
Computer-Telephony Integration
Integratie van een telefoonsysteem met de computer van het bedrijf. Bvb. bij klantenonthaal, telesales of een call center.

CTMS
Carrier Transmission Measuring System

CTO
Call Transfer Outside

CTOS
Convergent Technologies Operating System

CTRCO
Calculating Tabulating and Recording Company
De vroegere naam van de firma IBM, vòòr 1924.

CTRL
Control
Afkorting voor een speciale toets van het toetsenbord.CTS
* Clear To Send: Signaal gebruikt bij datacommunicatie via modems.
* Carpal Tunnel Syndrome: Ziekte die ontstaat door de pols te lang te belasten bij het werken met een toetsenbord.

CTSS
Cray Time Sharing System

CU-SeeMe
Programma om videoconferenties te houden via het Internet.

CUA
Common User Access
Standaard bedieningsinterface voor programma`s met menubalk en neerklapmenu`s zoals bedacht door IBM. Later overgenomen ieder deftig DOS-programma en ook gebruikt in Microsoft Windows.

CUD
Computer Underground Digest

CUG
Closed User Group
Besloten gebruikersgroep
Groep van gebruikers die toegang heeft tot een niet-publieke dienst.

CUI
Character User Interface
Gebruikersinterface die gebaseerd is op ASCII-tekens en geen icoontjes heeft. Tegengestelde van GUI.

CUP
Competitive Upgrade
Upgrade-licentie van Microsoft, bijvoorbeeld van Wordperfect naar Word. Zie ook PUP en VUP.

CUPS
* Common Unix Printing System: opvolger van de LPR-architectuur.
* Connection Updates Per Second

cursor
Speciaal teken op het beeldscherm, dat de huidige positie aanduidt. Meestal een knipperend streepje, pijltje of blokje.

cursor keys
De pijltjestoetsen die de cursor besturen.

CUSI
Configurable Unified Search Engine
In Nederland ontwikkelde metazoekmachine.

cut and paste
knippen en plakken
Het elektronisch overhevelen van blokken tekst via het Windows-klembord.

CVF
Compressed Volume File

CVM
Cisco Voice Manager

CVS
Concurrent Versions System
Systeem voor versiebeheer van programma`s, waar de broncode door meerdere personen teglijkertijd onder handen wordt genomen.

CVSM
Cisco Visual Switch Manager

CW
Cyber Warriors

CWIS
Campus Wide Information Service-System

DC
Direct Current
gelijkstroom
Het soort stroom dat we verkrijgen uit batterijen. Tegengestelde van AC.

DCA
Document Content Architecture

DCAF
Distributed Console Access Facility

DCC
* Data Collection Computer: Computer die gegevens van allerhande meetapparatuur verzameld.
* Direct Cable Connection: Softwaremodule in Windows 9x om twee PC`s met elkaar te verbinden via de parallele of seriële kabel, of desnoods draadloos via infrarood.
* Digital Compact Cassette: Kleine cassette met digitale informatie.

DCC Chat
Direct Client to Client Chat

DCD
Data Carrier Detect
Modemsignaal indien de draaggolf gedetecteerd wordt.

DCE
* Data Communications Equipment: Toestel dat twee DTE`s met elkaar verbindt. Verwijst meestal naar een modem.
* Distributed Computing Environment: Softwareomgeving geleverd door het OSF voor het ontwikkelen, onderhouden en uitvoeren van gedistribueerde applicaties op diverse Unix-machines.

DCI
Display Control Interface
Technologie ontwikkeld door Microsoft en Intel die videobeelden direct doorgeeft aan de video frame buffer op de videokaart in plaats van langsheen de GDI

DCL
DEC Command Language

DCM
Distributed Computing Model

DCOM
Distributed Component Object Model
Standaard objectarchitectuur van Microsoft.

DCS
* Data Communication Services
* Decision Support System

DCT
Discrete Cosine Transformation
Wiskundige tweedimensionele transformatie die de basis vormt voor de beeldcompressie van JPEG-bestanden.

DCU
Diagnostic Control Unit

DD
Double Density
Diskettes van dubbele densiteit bevatten 360 KB in 5.25 inch versie, en 720 KB in 3.5 inch versie. Wordt enkel nog gebruikt op de stokoude PC`s. Zie ook SD, HD en ED.

DDA
Distributed Data Access

DDB
* Device Dependent Bitmap
* Device Descriptor Block

DDC
Display Data Channel
VESA-standaard waarbij de monitor via de monitorkabel zijn technische gegevens naar de PC verstuurt.

DDE
Dynamic Data Exchange
Standaard waarmee Windows-applicaties dynamisch gegevens kunnen uitwisselen (Microsoft). Bvb. wijzigen van de cijfers in een spreadsheet, wijzigt automatisch de cijfertabel in het daaraan gekoppelde tekstdocument.

DDES
Digital Data Exchange Standard
Een datacode die het uitwisselen van beelddata tussen verschillende systemen zonder conversie mogelijk maakt.

DDFF
Distributed Disk File Facility

DDIF
Digital Document Interchange Format

DDK
Device Driver Kit (Microsoft Windows)

DDL
Data Definition Language

DDM
Distributed Data Management

DDN
* Defense Data Network: Netwerk dat diverse militaire installaties verbindt. Bestaat uit MILNET, andere delen van Internet en een reeks van geheime netwerken die geen deel uitmaken van Internet.
* Digital Data Network

DDNS
Dynamic Domain Name Server

DDP
Datagram Delivery Protocol

DDR
* Double Data Rate: Type van DRAM die dubbel zo snel werkt als gewone SDRAM geheugenchips.
* Dial on Demand Routing: Als de router de ISDN-lijn enkel activeert wanneer het nodig is.

DDS
Digital Data Storage
Magneetbandje van 4 mm voor gegevensopslag. Equivalent van DAT.

DDT
Dynamic Debugging Tool
CP-M utility

DFA
Design for Assembly
Zie ook DFT en DFM.

DFB
Direct Frame Buffer

DFC
Data Flow Control

DFD
Data Flow Diagram
Stroomschema van gegevens.

DFM
Design for Manufacturing
Zie ook DFT en DFA.

DFS
* Distributed File System: Nieuwe functie binnen Windows NT 5.
* Dynamic Frequency Selection: eigenschap van 802.11h waarbij de frequentie dynamisch gekozen wordt, om interferentie met andere systemen te vermijden.

DFSM
* Disc Free Space Map: Equivalent van FAT (HP).
* Dispersion Flattened Single Mode: Transmissietechniek bij glasvezel.

DFT
Design for Test
Zie ook DFA en DFM.

DG
Data General
Voormalige hardwareconstructeur van Avion-computers. Zit nu in de services.

DGIS
Direct Graphics Interface Standard

DHCF
Distributed Host Command Facility

DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
Protocol om de netwerkparameters van de verschillende werkstations automatisch toe te wijzen vanaf een centrale server. Geïntroduceerd door Microsoft in Windows NT 3.5 als opvolger van BOOTP.

Dhrystone
Benchmark uit 1984 gebaseerd op het toewijzen van tekstvariabelen en het uitvoeren van test- en spronginstructies. Er komen absoluut geen floating-point berekeningen en I-O instructies aan te pas. Zie ook Whetstone.

DHTML
Dynamic HyperText Markup Language
Bedoeld om de voorstelling- en scriptingmogelijkheden uit te breiden. DHTML = HTML + CSS + Javascript.

DL/1
Data Language 1
Database-taal.

DLC
* Data Link Control: modemsignaal
* Diamond Like Carbon: materiaal gebruikt als beschermlaag van een AME-tape.
* Digital Lease Circuit: Gebruikt in een WAN.
* Digital Loop Carrier

DLCU
Digital Line Carrier Unit

DLE
Data Link Escape
ASCII-code gebruikt bij datatransmissie.

DLL
* Dynamic Link Library: Programmabestand met veelgebruikte routines, gebruikt bij Windows (Microsoft) door diverse programma`s.
* Data Link Layer: Laag uit het ISO-netwerkmodel. Neemt data van de fysische laag en converteert voor gebruik door de netwerklaag. Eventuele transmissiefouten worden gecorrigeerd of herzonden.

DLOC
Dark Lords Of Chaos
hackersgroep

DLP
Digital Light Processing
Technologie ontwikkeld door TI voor digitale beeldprojectie gebruik makend van DMD-chips.

DLT
Digital Linear Tape
Backupmedium dat een hogere capaciteit en doorvoersnelheid biedt dan QIC en DDS.

DM
* Dead Memory
* Delta Modulation

DMA
Direct Memory Access
Techniek waarmee het geheugen kan worden aangesproken zonder dat de processor moet worden gepasseerd.

DMCA
Digital Millennium Copyright Act