Kopie van `Wolters Noordhoff - Drama glossarium`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Wolters Noordhoff - Drama glossarium
Categorie: Kunst, muziek en cultuur > Toneel drama
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 16


associatie en dissociatie
Associëren is verbinden, dissociëren is losmaken. Associatie betekent in de therapie contact maken met nawerkingen van het verleden die we nu voelen, er op ingaan, volledig herbeleven. Dissociatie betekent losmaken van al te belastende, al te indringende, al te verwarrende ervaringen, om overzicht en helderheid te krijgen. Associatie is in je ervaringen zitten, inclusief de gevoelens en de lichamelijke gewaarwordingen, dissociatie is van een afstand naar jezelf kijken, minder betrokken, alsof je naar een ander kijkt. Associatie is herbeleven van, dissociatie is vertellen over.

catharsis
Grieks: zuivering, reiniging, loutering. De mentale, emotionele en lichamelijke bevrijding van een probleem waardoor wij ons vernieuwd voelen.

deelpersoonlijkheden
Delen van onze persoonlijkheid die tot op zekere hoogte een eigen leven leiden: de driftige peuter, de zich schamende puber, de romantische adolescent in onszelf; een machteloze woede die steeds terugkomt, een donker gat waar we af en toe in terecht komen, de toekomstfantasie die ons blijft stimuleren. In de therapie worden deze innerlijke kanten opgeroepen als bijna aparte personen.

hypnose, hypnotherapie
Hypnose is het bewust opwekken van een trance. Hypnotherapie maakt gebruik van trance, voor een innerlijke verkenning van de problemen of voor werkzamere suggesties.

indicaties en contra-indicaties
Indicaties zijn klachten of omstandigheden van een patiënt die aangeven dat een bepaalde therapie passend is. Contra-indicaties zijn klachten of omstandigheden die aangeven dat een bepaalde therapie niet passend is, of zelfs averechts zou kunnen werken.

karma
Alle nawerkingen van ons doen en laten, in het bijzonder uit vorige levens, waar we nu nog last van hebben.

onderbewuste
Al het vergetene en al het verdrongene, maar ook al het nog onbesefte en nog ongeziene in ons.

psychose, psychotisch
Gestoorde werkelijkheidsbeleving: jezelf als onwerkelijk ervaren, andere mensen of de omgeving als onwerkelijk ervaren; onwerkelijke dingen waarnemen; symbolen als werkelijkheid zien, de werkelijkheid alleen symbolisch zien.

psychosomatisch
Elke lichamelijke stoornis die psychisch bepaald wordt: bv. onvoldoende energie en weerstandsvermogen, spanningen, overgevoeligheden, lichamelijke klachten zonder medische verklaring.

regressie
Letterlijk: teruggaan. Hier: herbeleven van eerdere ervaringen die ten grondslag liggen aan huidige problemen en eigenheden.

regressietherapie
Onder begeleiding bevrijdend herbeleven van eerdere ervaringen die ten grondslag liggen aan huidige problemen.

reïncarnatietherapie
Regressietherapie die niet alleen herbelevingen accepteert van ervaringen uit dit leven, maar ook van belevingen die kennelijk vóór dit leven liggen. Hetzelfde ik ervaart zich in andere tijden en in een ander lichaam.

sessie
Een bijeenkomst van cliënt en therapeut. Begint meestal met een voorgesprek en met af te spreken waaraan gewerkt zal worden. De inductie helpt de cliënt om zich te verdiepen in het probleem. De herbeleving mondt uit in een doorbrekend inzicht en in catharsis. In de afronding wordt het verband met de huidige levenssituatie gelegd. Nagegaan wordt in hoeverre het afgesproken werk voltooid is. Het nagesprek geeft suggesties voor `huiswerk.`

trance
Een toestand van verschoven bewustzijn. We zijn meer in onszelf verzonken of in een onderwerp dat onze aandacht gevangen houdt en minder waakzaam en minder bewust van onze omgeving. Ons besef van tijd verandert. We kunnen ons bewuster worden van ons lichaam, maar ook minder bewust. Ons voorstellingsvermogen wordt sterker. Ook onze lichaamsreacties veranderen: de huidweerstand neemt toe, de hersengolven gaan langzamer, we verstillen en vertragen.

transpersoonlijke psychologie
Psychologie die ervan uitgaat dat wij ook dingen kunnen ervaren die niet uit onze eigen persoonlijkheid komen of die te boven gaan: geestelijke ervaringen, telepathische ervaringen, mystieke ervaringen. Reïncarnatietherapie impliceert een transpersoonlijk gezichtspunt, omdat ook ervaringen van vorige levens - vorige persoonlijkheden - en van onbelichaamde toestanden geaccepteerd worden.

trauma, traumatisch
Een trauma is een geestelijke en emotionele wond die niet genezen is. De oorspronkelijke verwondende situatie noemen we traumatisch of traumatiserend.