Kopie van `SOS NUCHTERHEID`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


SOS NUCHTERHEID
Categorie: Medisch
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 15


Anemie (bloedarmoede)
tekort aan rode bloedcellen, die instaan voor het transport van zuurstof via het bloed naar de weefsels. Dit tekort kan leiden tot moeheid, kortademigheid, duizeligheid e.d.

CT-scan (computertomografie scan)
toestel dat met röntgenstralen van een deel van het lichaam (bijv. de borstkas) doorsneden maakt, die daarna met een computer in fotografische doorsneden van dit lichaamsdeel worden omgezet. Deze opnames geven een gedetailleerd beeld van de tumor waarop de uitgebreidheid of de evolutie onder behandeling kan worden nagegaan.

Elektrocardiogram (ECG)
meting van de elektrische stroom geproduceerd door het hart. Verandering in deze stromen geeft informatie over het ritme en de werking van het hart.

Klinisch-wetenschappelijk onderzoek
onderzoek van nieuwe diagnose technieken of systemen van behandeling, die mogelijk de vooruitzichten van patiënten met longtumoren kunnen verbeteren.

LLCG
Leuven Lung Cancer Group

NSCLC
niet kleincellige longkanker

RX-thorax
röntgenfoto van de longen.

Simulatie
proefbestraling waarbij wordt nagegaan of de echte bestraling nadien zal toegediend worden aan het juiste deel van het lichaam, precies waar de tumor gelegen is.

Spiroergometrie
meten van de longcapaciteit en het zuurstofverbruik in rust en tijdens inspanning op een fiets. Dit geeft een nog beter idee van de long reserve dan de klassieke longfunctie in rust.

Thoracotomie
ingreep waarbij de borstkas geopend wordt, meestal via een insnede tussen twee ribben, waarbij de organen in de borstkas kunnen bereikt worden voor heelkunde zoals lobectomie of pneumectomie.

Thorax (borstkas)
deel van het lichaam waarin het hart en de longen zich bevinden, omgeven door de beschermende borstkaswand.

Thoraxheelkunde
specialisme dat zich toelegt op de chirurgische aspecten van de zorg voor patiënten met respiratoire tumoren (longtumoren, longvliestumoren).

Thrombo(cyto)penie
daling van het aantal bloedplaatjes (thrombocyten) waardoor een verhoogde bloedingtendens kan ontstaan.

Weefseltypering
onderzoek dat tot doel heeft de tumorcellen te identificieren.

Zorgprogramma
samenwerkingsverband tussen artsen van diverse specialismen en paramedici met als doel een optimale zorg te bieden voor alle aspecten van patiënten met respiratoire tumoren, zoals het geheel van de onderzoeken en de diverse fasen van de behandeling.