Kopie van `Provisus - zien zonder bril`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Provisus - zien zonder bril
Categorie: Medisch > Ogen
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 15


Angststoornis
ernstige vorm van angst of een fobie

Dysmaturiteit
(als risicofactor) geboortegewicht van minder dan 1500 gram

Feces
ontlasting

Fysieke omgeving
betrekking op fysieke aspecten in de leefomgeving van een persoon (bijv. huisvesting, woonomgeving, milieu, verkeer)

Jeugd
één van de doelgroepen, hier gedefinieerd als personen in de leeftijd van 0 tot en met 19 jaar (tenzij anders in de tekst vermeld)

KIVPA
afkorting van Korte Indicatieve Vragenlijst voor Psychosociale problematiek bij Adolescenten. De KIVPA wordt gebruikt door de JGZ voor vroegtijdige signalering van psychosociale problemen bij jongeren in het voortgezet onderwijs.

Osteoporose
algemene of plaatselijke broosheid van de botten

Ouderen
één van de doelgroepen, hier gedefinieerd als personen in de leeftijd van 55 jaar en ouder (tenzij anders in de tekst vermeld)

Secundaire preventie
zie preventie

SEH
afkorting van spoedeisende hulp

Significant
term uit de statistiek (wiskunde); de uitkomst (bijv. een verschil tussen twee gemiddelden) berust met 95% zekerheid niet op toeval

Suikerziekte
ook wel: diabetes mellitus. Stofwisselingsziekte in de glucosehuishouding (`suikerhuishouding`)

Urbanisatiegraad
eenheid (omschrijving of getal) waarin de bevolkingsdichtheid wordt uitgedrukt

WVG
Wet Voorzieningen Gehandicapten

Zorggebruik
het daadwerkelijke gebruik van alle mogelijkheden van professionele zorg