Kopie van `Stichting Menno van Coehoorn - historische verdedigingswerken`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Stichting Menno van Coehoorn - historische verdedigingswerken
Categorie: Geschiedenis en volkskunde > verdedigingswerken
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 36


akerkloot
projectiel in de vorm van een aker (eikel); voorganger van de druif.

ambosaten
ijzeren pinnen op palissaden; zie ook scheurbroek

amorce (de mine)
voorbereid gedeelte van een tegenmijngang

approche
naderingsloopgraaf bij het beleg van een vesting, in zigzagvorm aangelegd, met het doel de vesting te naderen en daarbij zo veel mogelijk gedekt te blijven tegen het vuur van de belegerden

approvisionnement
alle benodigdheden om een vesting in staat van verdediging te brengen, zoals krijgsbehoeften (armement), levens- en geneeskundige behoeften

aspergeversperring
populaire benaming voor een versperring tegen pantservoertuigen, bestaande uit in rijen geplaatste, naar voren gerichte, puntige en in beton gevatte profielstalen balken of spoorrails; in Nederland veelal uitgevoerd als snel aan te brengen wegversperring, die na plaatsing praktisch niet meer kon worden verwijderd Aspergeversperring

attaque
het geheel van aanvalswerken dat bij de belegering van een vesting op een bepaalde hoofdaanvalsas wordt aangelegd; doorgaans bestaande uit een sappe en bijbehorende aardwerken

clovenier
bedieningsman van een colover

culverin
oud soort kanon

cunette
geul in de lengterichting van een natte gracht, ter vergroting van de hinderniswaarde; ook wel een ijsvrij gehouden geul in een gracht

dwangburcht
versterkt bouwwerk binnen een vestingstad, met het doel de inwoners onder bedwang te kunnen houden; ook wel dwangkasteel of citadel

dwangkasteel
zie dwangburcht

dwarswal
zie traverse (betekenis 1)

dwingel
voor een vesting of burcht gelegen, aan beide zijden ommuurde terreinstrook; ook wel dienende als omheinde toegangsweg met een gebogen tracé, voerend naar een op een hoogte gelegen middeleeuwse burcht of vesting; was soms voorzien van hindernissen of verdedigende opstellingen

dwinger
Fries-Groningse naam voor bolwerk (betekenis 2)

eenheidsfort
fort waarin de functies van artillerie, infanterie enz. waren samengebracht; in tegenstelling tot van grotere verdedigingswerken met afzonderlijke functies; zie groepsbevestiging en ontleed fort

eenheidsprojectiel
brisantgranaatkartets, zoals ontwikkeld door de toenmalige kapitein Van Essen

eg(ge)
versperring tegen ruiterij, bestaande uit het zo genoemde landbouwwerktuig of een dergelijke constructie van balken en planken en voorzien van scherp gepunte pinnen

egel
1. verplaatsbare versperringsbalk, voorzien van naar alle zijden uitstekende ijzeren pinnen 2. versperringsmiddel tegen pantservoertuigen of vaartuigen, bestaande uit een al dan niet verplaatsbare constructie van drie kruislings verbonden profielstalen balken; veelal in rijen geplaatst; zie ook drakentandversperring Egels (betekenis 2)

embrasure
schietopening of -sleuf in een borstwering Bank (rechts) en bedding (links)

emplacement
voorbereide opstellingsplaats voor geschut; ook wel platform; zie ook bank

epaulement
1. terzijde van een infanterie- of artillerieopstelling gelegen flankdekking of gevechtsopstelling 2. vleugelvormige uitbouw, aangebracht aan de zijkant(en) van een verdedigingswerk

epaulementshoek
zie schouderhoek

erkel
zie spietoren

ernstvuurwerk
verzamelnaam voor pyrotechnische middelen voor militair gebruik; tegengesteld aan het voor vermaak bestemde lustvuurwerk

escarp
talud van een gracht, soms met muurwerk bekleed, gelegen aan de zijde van het vestingwerk; ook wel binnengrachtsboord

esplanade
open vlakte gelegen tussen citadel en stedelijke bebouwing Citadel (c) met voorgelegen esplanade (e) in Tournai, ± 1745 (uit: `Plans en Relief`, Musée des Beaux Arts, Lille)

estacade
zie staketsel

ezelsrug
bovenzijde van een beer, spits toelopend ter bemoeilijking van de overgang; ook wel dos d`âne of dodane Beer met twee monniken (foto: J. de Zee)

observatieleger
legermacht die in gereedheid wordt gehouden om direct op te treden, in het bijzonder tegen een ontzettingsleger

omtrekshoek
zie polygoonshoek

omwalling
zie enceinte

overbanks
het vuur van geschut over de wal of borstwering, zonder gebruikmaking van embrasures; zie ook barbette

overladen mijn
ondiep ingegraven mijn (betekenis 1) met relatief zware lading voor het maken van wijde kraters; o.a. toegepast voor het gedekt aanleggen van aanvalsloopgraven

pyramide
populaire benaming voor een zwaar uitgevoerde afwachtingdekking van gewapend beton, zoals veel toegepast in de Nieuwe Hollandse Waterlinie in 1939-`40; de naam duidt op de vorm, die lijkt op een afgeknotte piramide Piramide

V.I.S.-kazemat
kazemat van een der typen voorkomend in het Voorschrift Inrichten van Stellingen (1928 en later)