Kopie van `Linux - Licentie terminologie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Linux - Licentie terminologie
Categorie: Automatisering > Licenties
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 1


Niet-vrije software
Niet-vrije software is software waarvan modificatie, gebruik of distributie niet vrij kunnen gebeuren. Bijna alle software die van commerciële softwarebedrijven afkomstig is, is niet-vrije software. Ook software die vrij gebruikt mag worden, maar waarvan aangepaste versies niet vrij verspreid mogen worden, is niet-vrije software. Shareware hoort ook in deze categorie thuis.
Voor deze software zou `gesloten software` niet de goede term zijn omdat dat zou suggereren dat de broncode van de software niet beschikbaar is, wat bij niet-vrije software niet het geval hoeft te zijn.
Ook `commerciële software` is niet het goede woord, omdat een persoon of bedrijf zonder winstoogmerk niet-vrije software kan produceren. Ook kan vrije software geproduceerd worden door een commercieel bedrijf. Commerciele software kan dus vrije software zijn.
In het Engels geldt voor niet-vrije software de spraakverwarring dat software zowel Free als Non-Free is; Free in de betekenis van prijs en Non-Free in de betekenis van vrijheid. Of andersom: Free in de betekenis van vrijheid en Non-Free in de betekenis van prijs. In plaats van Non-Free wordt voor deze categorie software door de Free Software Foundation de term `Proprietary software` gebruikt.