Kopie van `Discovery Channel - Biologie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Discovery Channel - Biologie
Categorie: Medisch > Biologie
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 8


Cellen
Cellen zijn afzonderlijke eenheden waaruit alle weefsels van het lichaam zijn opgebouwd.

DNA
DNA (desoxyribonucleïnezuur) is de grote verzamelstructuur van genetische informatie in de cel. Een DNA-molecuul bestaat uit twee strengen die in de vorm van een dubbele helix verbonden zijn door zwakke basenparen van nucleotiden. Elke DNA-streng bestaat uit nucleotide-eenheden die elk één van vier basen bevatten: adenine (A), guanine (G), cytosine (C) en thymine (T). De volgorde van de basen in het DNA vormt de code voor specifieke informatie over de genetische blauwdruk van het individu.

IVF (In Vitro Fertilisatie)
IVF is de procedure waarbij een eicel in een petrischaal wordt bevrucht door een zaadcel, waarna de bevruchte eicel in de baarmoeder wordt geplaatst.

Nucleotide
Een nucleotide is een onderdeel van het DNA of het RNA dat uit een base bestaat (adenine, guanine, thymine of cytosine bij DNA; adenine, guanine, uracil of cytosine bij RNA), een fosfaatmolecuul en een suikermolecuul. De nucleotiden worden met hun suiker-fosfaatgroepen verbonden tot een DNA- of RNA-molecuul, en de volgorde ervan wordt beschreven aan de hand van de volgorde van de basen, b.v. AAAAGTTCGTCTAGGTC. De twee strengen van het DNA-molecuul worden in een dubbele helix samengehouden door zwakke bindingen tussen de basenparen: adenine en thymine, of guanine en cytosine.

Nucleus (celkern)
De nucleus of celkern is het centrum binnen in de cel waarin alle genetische informatie is opgeslagen.

Spierdystrofie
Spierdystrofie is een spierziekte die wordt veroorzaakt door een genetische afwijking, waarbij het spierweefsel geleidelijk wordt afgebroken, wat leidt tot toenemende zwakheid en invaliditeit.

Ziekte van Huntingdon
De ziekte van Huntingdon wordt gekenmerkt door onwillekeurige spiervertrekkingen in het gezicht en spastische of zenuwachtige bewegingen in de ledematen en het lichaam. Ze verplaatsen zich van het ene deel van het lichaam naar het andere. Verder wordt de ziekte gekenmerkt door afwisselende aanvallen van agressie, woede, opwinding en depressie, en voortschrijdend verlies van geheugen en persoonlijkheidskenmerken.

Ziekte van Tay-Sachs
Een genetische afwijking bij jonge kinderen waarbij een ontbrekend eiwit leidt tot een achterblijvende geestelijke ontwikkeling, stuipen, blindheid en vroegtijdig overlijden.