Kopie van `Vereniging voor Hematologisch Laboratoriumonderzoek (VHL)`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Vereniging voor Hematologisch Laboratoriumonderzoek (VHL)
Categorie: Medisch > Bloed
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 20


Basofiele punktering
synoniem: Beschrijving beeld: Donkerblauwe stippels in cytoplasma van de eryVerklaring: Neergeslagen ribosomaal en mitochondriaal materiaal Vooral voorkomend bij: Loodvergiftiging (grove korreling), diverse anemieën (diffuse korreling), bij reticulocytose

Echinocyten
synoniem: Beschrijving beeld: Ery’s met meerdere uitsteeksels. Hieronder vallen: burrcellen, acanthocyten en doornappelcellenVerklaring: Veranderd celoppervlak door extrinsieke en intrinsieke factoren Vooral voorkomend bij: Levercirrhose, postsplenectomie, uremie, intravasale stolling w.o. hemolytisch uremisch syndroom, a-beta-lipoproteinemie (zeldzaam), pyruvaatkinasedeficiëntie, soms na transfusie van oud bloed en ook als artefact

Elliptocyten
synoniem: Ovalocyten Beschrijving beeld: Ellipsvormige-ovale ery’sVerklaring: Verandering van celmembraaneiwitten b.v. spectrine en proteine 4.1 Vooral voorkomend bij: Heriditaire elliptocytose, megaloblastaire anemie, myelodysplastisch syndroom

Erytroblasten
synoniem: Normoblasten Beschrijving beeld: Cytoplasma variërend van donkerblauw via grijsblauw naar bruinrose. Kern centraal of excentrisch met grove chromatinestructuurVerklaring: Voorstadia erythrocyten: toegenomen of abnormale erytropoïese Vooral voorkomend bij: Hemolytische anemie, erytroleukemie, myeloproliferatieve aandoeningen, beenmergmetastasen

Geldrolvorming
synoniem: Beschrijving beeld: Pseudo-agglutinatie waarbij cellen met de platte zijde tegen elkaar liggenVerklaring: Afwijkende eiwitsamenstelling van bloed, zoals verhoogd fibrinogeen, verhoogd gamma-globuline, aanwezigheid van een paraproteïne. Soms artefact, b.v. bij dextrantoediening Vooral voorkomend bij: Ontsteking, infectie, multipel myeloom, macroglobulinemie

Howell-Jolly-lichaampjes
synoniem: Beschrijving beeld: Kleine paarsrode ronde insluitselsVerklaring: Kernrest na abnormale deling Vooral voorkomend bij: Postspenectomie, ernstige anemie

Hypochromasie
synoniem: Beschrijving beeld: Voorkomen van ery’s, met een groter dan normaal centraal bleek gedeelteVerklaring: Verminderde Hb-synthese Vooral voorkomend bij: IJzergebreksanemie, refractaire anemie met ringsideroblasten, thalassemie, hemoglobinopathieën, chronische aandoeningen

Kogelcellen
synoniem: Sferocyten Beschrijving beeld: Kogelronde ery’s (vrijwel) zonder centraal bleek gedeelte en sterk gekleurd, meestal microplaan.Verklaring: Verandering van celmembraan-eiwitten, b.v. spectrine, ankyrine Vooral voorkomend bij: Hereditaire sferocytose, (immuun) hemolytische anemie, soms na transfusie van oud bloed 

Macroplanie
synoniem: Macrocytose* Beschrijving beeld: Voorkomen van ery’s, groter dan normaal (>8 µm)Verklaring: Aanwezigheid van jonge ery’s, abnormale celrijping Vooral voorkomend bij: Reticulocytose, bv. na bloedingen en bij hemolyse, megaloblastaire anemie, leverziekten, alcoholmisbruik

Malaria parasieten
synoniem: Beschrijving beeld: O.a. blauwe ringen met rood zegel. Ook andere verschijningvormenVerklaring: Besmetting met malariaparasieten Vooral voorkomend bij: Malaria

Megalocyten
synoniem: Beschrijving beeld: Ovale, zeer grote ery’s (9-12 µm)Verklaring: Storing van DNA-synthese bij de erytropoïese Vooral voorkomend bij: Megaloblastaire anemie

Microplanie
synoniem: Microcytose* Beschrijving beeld: Voorkomen van ery’s, kleiner dan normaal (<7 µm)Verklaring: Verminderde Hb-synthese Vooral voorkomend bij: IJzergebreksanemie, refractaire anemie met ringsideroblasten, thalassemie, hemoglobinopathieën, chronische aandoeningen

Poikylocytose
synoniem: Beschrijving beeld: Het voorkomen van een heel scala aan vormafwijkingen. Kogelcellen, sikkelcellen, schietschijfcellen en traandruppelcellen dienen altijd apart benoemd te wordenVerklaring: Irreversibele membraan-veranderingen Vooral voorkomend bij: (Ernstige) Fe-gebreksanemie, megaloblastaire anemie, leukemie, thalassemie, hemolytische anemie, toxische toestanden en micro-angiopathische anemie

Polychromasie
synoniem: Beschrijving beeld: Voorkomen van grijsblauwe (mesochromatische) ery’sVerklaring: Aanwezigheid van ribosomaal materiaal Vooral voorkomend bij: Alle gevallen van reticulocytose: wijst op toegenomen erytropoïese en-of vroegtijdig vrijkomen van ery’s uit het beenmerg

Ringen van Cabot
synoniem: Beschrijving beeld: Paarsrode draadvormige ringen in cytoplasma van de eryVerklaring: Overblijfsel van de kernspoel na mitose Vooral voorkomend bij: Ernstige anemie, m.n. megaloblastaire anemie, loodvergiftiging, dyserytropoïese

Schietschijfcellen
synoniem: Target cellen Beschrijving beeld: Ery’s lijken op schietschijf, vaak hypochroomVerklaring: Toegenomen celmembraan-oppervlak Vooral voorkomend bij: Thalassemie, hemoglobinopathieën, leverziekten, postsplenectomie, ijzergebrek

Schizocyten
synoniem: Fragmentocyten Beschrijving beeld: Vervormde, beschadigde ery’s (brokstukken). Hieronder vallen ook helmcellen en keratocytenVerklaring: Mechanische beschadiging door fibrinedraden, hartklepprothesen Vooral voorkomend bij: Intravasale stolling, w.o. hemolytisch uremisch syndroom, hartklepprothese, ernstige verbrandingen, trombotische trombocytopenische purpura

Sikkelcellen
synoniem: Drepanocyten Beschrijving beeld: Sikkelvormige ery’s met onregelmatige scherpe uitsteekselsVerklaring: Deformatie van de cellen door aggregatie van HbS bij lage pO2  Vooral voorkomend bij: Sikkelcelanemie

Stomatocyten
synoniem: Beschrijving beeld: Ery’s met een mond- of spleetvormig centraal bleek gedeelteVerklaring: (Erfelijke) insufficiëntie van de natriumpomp in het celmembraan Vooral voorkomend bij: Hereditaire stomatocytose, levercirrhose

Traandruppelcellen
synoniem: Teardrop cellen Beschrijving beeld: Druppel- of peervormige ery’sVerklaring: Mogelijk door een plaatselijk verminderde vervormbaarheid van de ery door insluitsels Vooral voorkomend bij: Myelofibrose en andere myelo-proliferatieve ziekten, cytostatica-behandeling