Kopie van `Alpha Klinik - Woordenlijst medische terminologie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Alpha Klinik - Woordenlijst medische terminologie
Categorie: Medisch
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 40


Akinesie
Onbeweeglijkheid - rigiditeit

Ambulant (poliklinisch)
Behandeling waarbij de patiënt de arts of de polikliniek van een ziekenhuis bezoekt zonder dat er sprake is van een ziekenhuisopname

Aplasie
Onvolkomen ontwikkeling van een lichaamsdeel

Applicatie
Toepassing

Asymptomatisch
Zonder duidelijk herkenbare ziektesymptomen

Ataxie
Verstoorde bewegingscoördinatie

Athetose
Bewegingsstoornis

Atlas
Eerst halswervel, hierop rust de schedel

Axis
Tweede halswervel

Claudicatio-syndroom
Mank lopen

Dysgenesie
Ontwikkeling met genetische afwijkingen-tekortkomingen

Dysplasie
Misvorming-vergroeiing

Dystonie
Spanningsstoornis in spieren

Epicondylitis
Ontsteking van een bot dat uitsteekt (bijvoorbeeld de elleboog)

Epidurale spoeling
Spoeling van het wervelkolomkanaal (Epiduroscopie)

Epiduroscopie
De Epiduroscopie is een endoscopie van het wervelkolomkanaal. Met een minieme camera aan de punt van een katheter kunnen rechtstreekse beelden worden gemaakt van beschadigingen aan de wervelkolom. Via deze katheter kunnen ook behandelingen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld het toedienen van geneesmiddelen)

FGB
Zie facetgewrichtsblokkade

Fysische therapie
Het doel van fysische therapie is het stimuleren van de eigen genezende kracht van het lichaam door gebruik te maken van bepaalde fysische prikkels, zoals warmte en kou, ultrasone en elektrotherapie.

HIZ
High Intensive Zone

HNP
Hoesten Niezen Persen

Hyperalgesie
Hogere pijngevoeligheid

Hyperesthesie
Overmatige gevoeligheid voor prikkels

Hyperostose
Overmatige botweefselvorming

Iatrogeen
Als iets het gevolg is van medisch ingrijpen

IDET
Zie Intradiscale Elektrothermische Therapie

Idiosyncrasie
Overgevoeligheid voor bepaalde stoffen, prikkels of ervaringen

Immobiliseren
Bewegingsloos maken

Impingement
De Engelse term “impingement” verwijst naar een botsing tussen twee objecten. Het zogenaamde impingement-syndroom heeft dan ook betrekking op het pijnlijk samengedrukt worden van lichaamsweefsel.

Ischialgie
Pijn in het gebied van de nervus ischiadicus; zie Ischias-syndroom

Ischias-syndroom
Pijnklachten die zich acuut of subacuut voordoen met een uitstraling van de pijn naar het been, gepaard gaande met slechtere spierreflexen en een stoornis in het willekeurige spierstelsel. Er is sprake van een prikkeling dan wel compressie van de nervus ischiadicus of zijn wortels.

MRI-scan
Zie kernspintomografie

Occipitale hoofdpijn
Hoofdpijn in het achterhoofd

Ossiculum
Beentje

Ossificatie
Beenvorming

Osteoartritis
Gewrichtsontsteking

Osteodystrofie
Degeneratieve groeistoornis van het been- of botweefsel

Osteolyse
Botvernietiging en -afbraak

Osteomalacie
Botverweking

Osteoporose
Botontkalking, zie ook de SITE ‘Osteoporose’

Overgangswervel
Een numerieke variatie van de wervelkolom bij de overgang van twee wervelkolomsegmenten