Kopie van `Alpha Klinik - Woordenlijst medische terminologie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Alpha Klinik - Woordenlijst medische terminologie
Categorie: Medisch
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 162


Accidenteel
Toevallig

Acetabulum
Deel van het heupgewricht, gewrichtskom voor de kop van het dijbeen

Acupunctuur
Theorie over naaldentherapie. Oude geneeskundige specialisatie afkomstig uit China en Japan. Doel van de acupunctuur is het herstellen van verstoorde energiebanen in het lichaam.

Adenoom
Goedaardige zwelling of tumor

Aggravatie
Verergering

Aggregatie
Samenvoeging

Agonist
Een actieve spier

Akinesie
Onbeweeglijkheid - rigiditeit

Ambulant (poliklinisch)
Behandeling waarbij de patiënt de arts of de polikliniek van een ziekenhuis bezoekt zonder dat er sprake is van een ziekenhuisopname

Analgesie
Opheffen van het pijngevoel, pijnvrij zijn

Analgetica
Pijnstillende middelen

Anamnese
Ziektegeschiedenis

Anatomie
(Leer van de) structuur van het lichaam

Anesthesie
Ongevoeligheid voor pijn-, temperatuur en aanrakingsprikkels.

Anesthetisch
Verdovend

Antagonist
Tegenspeler. Spier die tegenovergesteld werkt

Anti-inflammatoir
Ontstekingsremmend

Anticholinergicum
Spierontspanner

Anticonvulsivum
Middel dat kramp voorkomt of vermindert

Antireumaticum
Middel voor de behandeling van reumatische aandoeningen

Anulus fibrosus
Elastische bindweefselring van de tussenwervelschijf met een geleiachtige kern

Aplasie
Onvolkomen ontwikkeling van een lichaamsdeel

Applicatie
Toepassing

Arachnoïditis
Ontsteking van de weke hersen- en ruggenmergvliezen, membraan

Artralgie
Gewrichtspijn

Artritis
Gewrichtsontsteking

Artrodese
Operatief verstijven-vastzetten van een gewricht dat niet meer adequaat functioneert

Artropathie
Gewrichtsaandoeningen

Artrose
Gewrichtsslijtage. Kop en kom van de lichaamsgewrichten zijn bedekt met een kraakbeenlaag die als buffer fungeert waardoor de gewrichten flexibel en beweeglijk blijven. Door blessures, ontstekingen of gewoon door ouderdomsslijtage kan deze beschermende laag aangetast en ruw worden. In het eindstadium kan die kraakbeenlaag zelfs helemaal verdwenen zijn.

Asymptomatisch
Zonder duidelijk herkenbare ziektesymptomen

Ataxie
Verstoorde bewegingscoördinatie

Athetose
Bewegingsstoornis

Atlas
Eerst halswervel, hierop rust de schedel

Axis
Tweede halswervel

Baastrup-syndroom
Nieuwe gewrichtsvorming tussen elkaar aanrakende en tegen elkaar aanschurende doornuitsteeksels van de lendenwervelkolom

Beeldversterker
Mobiel röntgenapparaat op basis waarvan medische instrumenten nauwkeurig gestuurd en gecontroleerd kunnen worden

Beenlengteverschil
Ongelijke lengte van de benen

Bekkenscheefstand
Een zijde van het bekken staat hoger dan de andere

Bekkenscoliose
Asymmetrie van het bekkenbot

Bewegingsorganen
Verzamelnaam voor botten, gewrichten, pezen en skeletspieren

Bewegingssegment
De functionele eenheid van de wervelkolom bestaande uit de tussenwervelschijf, de wervelgewrichten, pezen, tussenwervelopeningen en de bewegende spieren

Bewegingstherapie
Systematisch en herhaald uitgevoerde passieve en actieve bewegingsoefening

Biceps
Tweehoofdige opperarmspier

Blokkade
Gewrichtsblokkade

Blokwervelvorming
Een gedeeltelijke of volledige aangeboren of verkregen vergroeiing van twee of meer wervellichamen

Borstwervelkolom
Het middelste gedeelte van de wervelkolom, meestal bestaande uit 12 borstwervels

Borstwervelkolom-syndroom
Klachten die hun oorsprong in de borstwervelkolom vinden of die de borstwervelkolom betreffen en die ontstaan door veranderingen in de wervelkolom of door een statisch-musculaire aandoening

Bursitis
Een acute of chronische ontsteking van de slijmbeurzen

Cerebrospinaal
De hersenen en het ruggenmerg betreffend

Cervicaal
De hals betreffend

Chirotherapie
Behandeling van functionele verstoringen van het bewegingsapparaat door middel van handmatige therapie

Chirurgie
Onderdeel van de geneeskunde dat voornamelijk uit manuele geneesmethoden bestaat

Chondritis
Kraakbeenontsteking

Chondromalacia
Kraakbeenverweking

Chondrose
Degeneratie van de tussenwervelschijven als gevolg van een degeneratieve aandoening van de wervelkolom

Claudicatio-syndroom
Mank lopen

Conservatieve maatregelen
Behandelvormen waarbij geen ingreep nodig is, zoals fysiotherapie, injecties voor pijnbestrijding en orthopedische hulpmiddelen, zoals korsetten.

Coxa
Heupgebied

Coxartrose
Voortschrijdende chronische degeneratieve aandoening van het heupgewricht

Coxitis
Acute en chronische ontsteking van het heupgewricht

Diagnose
Het eenduidig toeschrijven van klachten aan een ziektebeeld

Diagnostiek
Verzamelnaam voor strategieën en procedures die bij een medisch onderzoek worden gebruikt om een diagnose voor een gezondheidsprobleem te kunnen stellen

Differentiële diagnose
Gangbare term voor een uitgebreide diagnostiek

Diffuus
Uitgebreid, zonder duidelijke afbakening

Digitus
Vinger

Discografie
Bij een discografie wordt een contrastvloeistof in de tussenwervelschijf (discus) gespoten waarna een röntgenfoto wordt gemaakt. Hierdoor wordt het weefsel heel duidelijk zichtbaar en kan de schade worden vastgesteld. Daarnaast dient de injectie ook als bevestiging van de diagnose: Bij de injectie dient de patiënt dezelfde pijn te voelen die hij normaal ook voelt (“Memory Pain”)

Discus - tussenwervelschijf
De elastische, op druk reagerende schijven tussen de wervellichamen, opgebouwd uit een weke kern (de nucleus pulposus) die wordt omgeven door een vezelachtige kraakbeenring.

Dislocatie
Verplaatsing

Distentie
Zwelling

Distorsie
Vervorming

Dorsaal
De rug dan wel de rugzijde van een lichaamsdeel betreffend

Dorsum Pedis
Rug van de voet

Dysgenesie
Ontwikkeling met genetische afwijkingen-tekortkomingen

Dysplasie
Misvorming-vergroeiing

Dystonie
Spanningsstoornis in spieren

Epicondylitis
Ontsteking van een bot dat uitsteekt (bijvoorbeeld de elleboog)

Epidurale spoeling
Spoeling van het wervelkolomkanaal (Epiduroscopie)

Epiduroscopie
De Epiduroscopie is een endoscopie van het wervelkolomkanaal. Met een minieme camera aan de punt van een katheter kunnen rechtstreekse beelden worden gemaakt van beschadigingen aan de wervelkolom. Via deze katheter kunnen ook behandelingen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld het toedienen van geneesmiddelen)

Exacerbatie
Verergering van een ziekte

Facetgewrichtsblokkade
(FGB, Wervelgewrichtsblokkade) Degeneratieve verandering in de kleine wervelgewrichten veroorzaken vaak een hogere drukgevoeligheid en bewegingspijn. Bij een wervelgewrichtsblokkade wordt deze pijn doelgericht uitgeschakeld om met zekerheid vast te kunnen stellen dat de slijtage van het gewricht inderdaad de oorzaak van de pijnklachten is. Daartoe worden ontstekingsremmende en pijnstillende stoffen via een sonde onder voortdurende CT-controle nauwkeurig in het betreffende gewricht ingebracht.

FGB
Zie facetgewrichtsblokkade

Fysische therapie
Het doel van fysische therapie is het stimuleren van de eigen genezende kracht van het lichaam door gebruik te maken van bepaalde fysische prikkels, zoals warmte en kou, ultrasone en elektrotherapie.

Gewrichtsendoscopie
Artroscopie

Glijwervel
Zie spondylolisthesis

Hernia
De kern van de tussenwervelschijf dringt door de vezelachtige ring over de randen van de wervellichamen heen (uitstulping), waardoor ruggenmerg of losse zenuwen bekneld kunnen raken wat tot hevige pijnklachten en zenuwuitval kan leiden.
Gradaties:
1. Uitstulping: een licht gebobbelde anulus fibrosus
2. Prolaps: sterke welving in de tussenwervelopeningen of, minder vaak voorkomend in het wervelkanaal
3. Sequestratie: wordt vaak als hernia aangeduid. In deze situatie zitten deeltjes van de tussenwervelschijf (sequesters) niet meer aan de tussenwervelschijf zelf vast

HIZ
High Intensive Zone

HNP
Hoesten Niezen Persen

Humeroscapulair
De bovenarm en schouders betreffend

Hyperalgesie
Hogere pijngevoeligheid

Hyperesthesie
Overmatige gevoeligheid voor prikkels

Hyperostose
Overmatige botweefselvorming

Iatrogeen
Als iets het gevolg is van medisch ingrijpen

IDET
Zie Intradiscale Elektrothermische Therapie

Idiosyncrasie
Overgevoeligheid voor bepaalde stoffen, prikkels of ervaringen

Immobiliseren
Bewegingsloos maken

Impingement
De Engelse term “impingement” verwijst naar een botsing tussen twee objecten. Het zogenaamde impingement-syndroom heeft dan ook betrekking op het pijnlijk samengedrukt worden van lichaamsweefsel.

Indiceren
Een bepaalde behandeling voorstellen

Inguinaal
De lies betreffend

Injectie
Inbrengen van vloeistoffen of geneesmiddelen via een holle naald (injectiecanule)

Injectietherapie
Zie periradiculaire therapie