Kopie van `Alpha Klinik - Woordenlijst medische terminologie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Alpha Klinik - Woordenlijst medische terminologie
Categorie: Medisch
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 69


Aggravatie
Verergering

Aggregatie
Samenvoeging

Agonist
Een actieve spier

Akinesie
Onbeweeglijkheid / rigiditeit

Ambulant (poliklinisch)
Behandeling waarbij de patiënt de arts of de polikliniek van een ziekenhuis bezoekt zonder dat er sprake is van een ziekenhuisopname

Analgesie
Opheffen van het pijngevoel, pijnvrij zijn

Analgetica
Pijnstillende middelen

Anamnese
Ziektegeschiedenis

Anatomie
(Leer van de) structuur van het lichaam

Anesthesie
Ongevoeligheid voor pijn-, temperatuur en aanrakingsprikkels.

Anesthetisch
Verdovend

Antagonist
Tegenspeler. Spier die tegenovergesteld werkt

Anti-inflammatoir
Ontstekingsremmend

Anticholinergicum
Spierontspanner

Anticonvulsivum
Middel dat kramp voorkomt of vermindert

Antireumaticum
Middel voor de behandeling van reumatische aandoeningen

Anulus fibrosus
Elastische bindweefselring van de tussenwervelschijf met een geleiachtige kern

Aplasie
Onvolkomen ontwikkeling van een lichaamsdeel

Applicatie
Toepassing

Asymptomatisch
Zonder duidelijk herkenbare ziektesymptomen

Ataxie
Verstoorde bewegingscoördinatie

Athetose
Bewegingsstoornis

Atlas
Eerst halswervel, hierop rust de schedel

Axis
Tweede halswervel

Bursitis
Een acute of chronische ontsteking van de slijmbeurzenCerebrospinaal
De hersenen en het ruggenmerg betreffend

Cervicaal
De hals betreffend

Claudicatio-syndroom
Mank lopen

Dysgenesie
Ontwikkeling met genetische afwijkingen/tekortkomingen

Dysplasie
Misvorming/vergroeiing

Dystonie
Spanningsstoornis in spieren

Epicondylitis
Ontsteking van een bot dat uitsteekt (bijvoorbeeld de elleboog)

Epidurale spoeling
Spoeling van het wervelkolomkanaal (Epiduroscopie)

Epiduroscopie
De Epiduroscopie is een endoscopie van het wervelkolomkanaal. Met een minieme camera aan de punt van een katheter kunnen rechtstreekse beelden worden gemaakt van beschadigingen aan de wervelkolom. Via deze katheter kunnen ook behandelingen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld het toedienen van geneesmiddelen)

FGB
Zie facetgewrichtsblokkade

Fysische therapie
Het doel van fysische therapie is het stimuleren van de eigen genezende kracht van het lichaam door gebruik te maken van bepaalde fysische prikkels, zoals warmte en kou, ultrasone en elektrotherapie.

HIZ
High Intensive Zone

HNP
Hoesten Niezen Persen

Hyperalgesie
Hogere pijngevoeligheid

Hyperesthesie
Overmatige gevoeligheid voor prikkels

Hyperostose
Overmatige botweefselvorming

Iatrogeen
Als iets het gevolg is van medisch ingrijpen

IDET
Zie Intradiscale Elektrothermische Therapie

Idiosyncrasie
Overgevoeligheid voor bepaalde stoffen, prikkels of ervaringen

Immobiliseren
Bewegingsloos maken

Impingement
De Engelse term “impingement” verwijst naar een botsing tussen twee objecten. Het zogenaamde impingement-syndroom heeft dan ook betrekking op het pijnlijk samengedrukt worden van lichaamsweefsel.

Ischialgie
Pijn in het gebied van de nervus ischiadicus; zie Ischias-syndroom

Ischias-syndroom
Pijnklachten die zich acuut of subacuut voordoen met een uitstraling van de pijn naar het been, gepaard gaande met slechtere spierreflexen en een stoornis in het willekeurige spierstelsel. Er is sprake van een prikkeling dan wel compressie van de nervus ischiadicus of zijn wortels.

Occipitale hoofdpijn
Hoofdpijn in het achterhoofd

Orthokin-therapie
Bij de Orthokin®-therapie produceren de bloedcellen van de patiënt zelf een werkzame stof tegen artrose. Artrose gaat vaak gepaard met ontstekingen die de slijtage van het gewricht bevorderen en pijnklachten veroorzaken. Hierbij spelen bepaalde precursoren van ons immuunsysteem een rol, met name Interleukin-1 (IL-1). Over het algemeen is er in het lichaam sprake van een balans tussen deze precursor en zijn natuurlijke tegenspeler IL-1Ra (Ra staat voor “receptor-antagonist”, de ontstekingsremmer die verhindert dat het lichaam op IL-1 reageert). Patiënten die aan artrose lijden, hebben veelal te weinig van deze anti-IL-1 in het betreffende gewricht. Bij de Orthokin-therapie wordt met een speciale spuit bloed van de patiënt afgenomen. De oppervlaktestructuur in de spuit stimuleert de bloedcellen om de gewenste anti-IL-1 aan te maken. Deze werkzame stof wordt vervolgens in het laboratorium met circa 100% verrijkt en daarna in 6 tot 8 wekelijkse sessies in het aangetaste gewricht geïnjecteerd. Deze verrijkte ontstekingsremmer is door het bedrijf dat het proces heeft ontwikkeld, “Orthokin” genoemd.

Orthostatisch
De rechtopstaande houding betreffend

Ossiculum
Beentje

Ossificatie
Beenvorming

Osteoartritis
Gewrichtsontsteking

Osteodystrofie
Degeneratieve groeistoornis van het been- of botweefsel

Osteolyse
Botvernietiging en -afbraak

Osteomalacie
Botverweking

Osteoporose
Botontkalking, zie ook de SITE ‘Osteoporose’

Ouderdomskyfose
Kyfose (ronde rug / “bochel”) die op hoge leeftijd ontstaat als gevolg van ouderdomsdegeneratie van de tussenwervelschijven en een verslechtering van de ondersteunende musculatuur; de wervellichamen worden deels “geherstructureerd”.

Overgangswervel
Een numerieke variatie van de wervelkolom bij de overgang van twee wervelkolomsegmenten

Speciale canule
Zie Injectie

Spierverslappers
Middelen die zorgen voor een ontspanning van de spieren

Spinaal
Het wervelkanaal resp. het ruggenmerg betreffend

Spondylitis
Ontsteking van het beenmerg in de wervels

Spondylolisthesis
Verschuiving of afglijding van de wervels, een bewegingsonafhankelijke gefixeerde verschuiving of kanteling van een wervellichaam (meestal in de lendenwervelkolom)

Spondylophytus
Benige kartelrand van een wervellichaam door de degeneratie van cellulaire structuren of functies als gevolg van een celbeschadiging.

Thermische discusstabilisatie
Zie Intradiscale Elektrothermische Therapie (IDET)

Wervelgewrichtsblokkade
Zie Facetgewrichtsblokkade

Ziekte van Scheuermann
Verbeningsstoornis van de kraakbenige ringapofysen, meestal ter hoogte van de zesde t/m de twaalfde borstwervel, soms in het hogere gedeelte van de lendenwervelkolom. Het is de meest voorkomende aandoening van de wervelkolom onder adolescenten.