Kopie van `Evenwicht! - woordenlijst Schizofrenie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Evenwicht! - woordenlijst Schizofrenie
Categorie: Medisch > Schizofrenie
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 7


Amenorroe
Wegblijven van de menstruatie. Men spreekt van primaire amenorroe als de vrouw nooit gemenstrueerd heeft en van secundaire amenorroe wanneer zij dat wel deed, maar de menstruatie achterwege is gebleven.
Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn
Wanneer baarmoeder of eierstokken niet zijn aangelegd of zo weinig ontwikkeld dat zij niet reageren op de normale hormonale prikkels, treedt geen menstruatie op
Tijdens de zwangerschap en de eerste tijd van het zogen blijft de menstruatie weg.
Op oudere leeftijd of na verwijdering van de eierstokken of baarmoeder, blijft de menstruatie definitief weg.
Het wegblijven van de menstruatie kan ook duiden op afwijkingen in de organen die voor normale menstruatie nodig zijn.
Indien geen menstruatie optreedt ondanks aanwezigheid van de baarmoeder en eierstokken, dan moet de oorzaak daarvan gezocht worden in een onvoldoende werking van het hersenaanhangsel(hypofyse)

Eerste keus middel
Bij de keuze van medicijnen laat men zich leiden door een aantal overwegingen: het middel dient bewezen werkzamer te zijn dan andere vergelijkbare middelen, hierbij is ook van belang of het medicijn zo weinig mogelijk bijwerkingen en in prijs zo gunstig mogelijk t.o.v. de andere medicijnen.

Eosinefiele myocarditis
Ontsteking van de hartspier op basis van de toeneming van het aantal eosinefiele cellen: dit zij cellen in de vorm van granulocyten die in hun protoplasma korreltje hebben die zich sterk kleuren met zuur reagerende kleurstoffen. Hetgeen bij sommige allergische ziekten, vormen van leukemie en roodvonk voorkomt.

Epinefrine
Epinefrine stimuleert de alfa- en bèta receptoren van het sympathisch zenuwstelsel en heeft een geringe centraal stimulerende werking. Door beïnvloeding van de alfareceptoren, treedt vernauwing op van de meeste vaten, met name die van de huid

Hyperfagie
Abnormaal verhoogde eetlust of consumptie van voedsel die vaak in verband wordt gebracht met een beschadiging van de hypothalamus.

Hypokinesie:(bradykinesie)
De bewegingsarmoede (akinesie of hypokinesie) is op vele manieren omschreven. Het belangrijkste kenmerk is de afwezigheid van beweging, het onvermogen aan een willekeurige beweging te beginnen,(minder gezichtsmimiek,verminderde armzwaai, gebogen schouders, schuifenelde gang, monotone spraak, speekselvloed) of de neiging van een combinatie van lichamelijke verschijnselen, waarvan spierstijfheid, tremoren, bewegingsarmoede en loopstoornissen het meest voorkomen.

Isolement
Letterlijk betekent isolement: op een eiland leven of afgezonderd van anderen leven. Patiënten met schizofrenie leven vaak in de maatschappij vaak alleen en hebben nauwelijks contact met hun directe omgeving. In extreme vorm hebben zij zich letterlijk in hun woning verschanst en hebben vaak al jaren niemand meer toegelaten. Soms vormt hun woning een fort tegen de buitenwereld waarbij de ramen geblindeerd zijn. Wanneer familieleden vrienden en maatschappelijk onvoldoende de helpende-sturende hand kunnen bieden vervallen vele patiënten met schizofrenie tot zwervenzonder een enkele vorm van inkomen.
De reden hiervoor is dat patiënten met schizofrenie zich in hun psychose vaak bizar gedragen zonder dat ze hier zelf erg in hebben. Daar schizofrenie bovendien een betrekkelijk zeldzame ziekte is, worden de meeste mensen nooit met deze ziekte geconfronteerd en zijn hierdoor onwetend. In de maatschappij heerst veel onbegrip naar deze patiënten. Door dit onbegrip onstaan veel niet kloppende vooroordelen naar patiënten met schizofrenie en is men geneigd zich van hen af te wenden.
De patiënten met schizofrenie zelf beseffen vaak maar al te goed dat ze zich anders gedragen hebben in hun psychose. Uit schaamte trekt men zich vaak terug. Voor zichzelf is de angst opnieuw terug te vallen in een psychose groot en wil men er liever niet aan herinnerd worden laat staan over hun ziekte praten met de mensen in hun omgeving waarvan ze gemerkt hebben dat dezen dit niet kunnen of willen begrijpen.