Kopie van `Forteiland IJmuiden - Terminologie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Forteiland IJmuiden - Terminologie
Categorie: Geschiedenis en volkskunde > Tweede Wereldoorlog
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 4


Escarp / Contrescarp
Talud van een gracht, soms met muurwerk bekleed, gelegen aan de zijde van het vestingwerk

Feldmässige Ausbau
Veldverdedigingswerk, licht bouwwerk bijv. metselsteen, zandzakken of andere materialen ter plaatse voorhanden, echter bij voorkeur uit Stahlbeton. Bestand tegen scherven, geweervuur, MG strooivuur en licht vliegtuigboordgeschut.

Festung
Sterk verdedigde positie, strategisch belangrijke locatie, zoals in het geval van IJmuiden haven, sluizen en kanaal. Mocht onder geen beding worden prijsgegeven daar deze mogelijk van belang was voor het verloop van de oorlog. Een onderscheid tussen een Verteidigungsbereich en een Festung is de aanwezigheid van een Kernwerk in de laatstgenoemde.

Offene Beobachter
In de scherfmuur gebouwde tobruk