Kopie van `Marcel`s hondenpagina`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Marcel`s hondenpagina
Categorie: Planten en dieren > Honden
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 106


Aberrant
Afwijkend.

Abnormaal
Afwijkend van de norm.

Abrupt
Plotseling

Agility
Engels voor behendigheid(sport).

Agouti
Peper en zout. Benaming om wildkleur aan te geven.

Agouti
Benaming om wildkleur aan te geven.

Agressie
De hond kent onder meer: angst - agressie, dominantie - agressie, verdedigende agressie, instinctieve agressie en gestoorde agressie.

Amandelvormig
Aanduiding voor de ovale vorm van het oog.

Amandelvormig
Aanduiding voor een ovale oogvorm.

Ambivalent gedrag
Conflictgedrag, 2 verschillende gedragingen die tegelijk vertoont worden, bijvoorbeeld een hoge staart en lage oren.

Anorchidie
Het niet aanwezig zijn van testikels.

Anorchisme
Het niet aanwezig zijn van de testikels.

Aplasie
Onvolkomen ontwikkeling.

Appèl
Gehoorzaam, alert gedrag. (Fik staat keurig onder appèl)

Appèl
Gehoorzaamheid.

Appelhoofd
Bol voorhoofd, vaak met uitpuilende ogen

Appelhoofd
Bol voorhoofd met vaak uitpuilende ogen.

Apporteren
Het bij de jager brengen van het geschoten wild; het terugbrengen van een weggeworpen voorwerp.

Apporteren
1) Het naar de jager brengen van wild (dood of aangeschoten). 2) Het naar de eigenaar brengen van een voorwerp.

Apron
Witte kraag van Schotse Herder (Collie) en Shetland Sheepdog (Sheltie).

Apron
kraag van Collie en Sheltie.

B.I.S.
Best in show; Engels voor beste hond van de tentoonstelling.

C.J.
Commissie Jachthonden, gezamenlijk ingestelde commissie door de Raad van Beheer en de KNJV en belast met de zorg voor een goed functioneren van het wedstrijdwezen voor jachthonden.

C.J.P.
Commissie Jachthondenproeven, subcommissie van de Commissie Jachthonden.

C.Q.N.
Certificat de Qualité NaturelClicker
Een metalen plaatje dat een klikgeluid maakt. Wordt gebruikt om gedrag te bekrachtigen.

E.V.
Eervolle vermelding

Eénsporig gaan
Zie éénsporig gaan

Eénsporig gaan
Het tijdens de draf zodanig neerzetten van de voeten dat hun sporen een lijn vormen.

Embryo
Ongeboren dier.

Epagneul
Zie staande honden.

Epistasie
De wederzijdse beïnvloeding van genen, die niet op de zelfde locus liggen (dus niet een allelenpaar vormen); de beïnvloeding heeft tot gevolg dat één bepaalde eigenschap zich uitdrukkelijk manifesteert, vergelijkbaar met dominantie binnen een allelenpaar (zie ook hypostatie).

F.T.C.
het Field Trial Comité

F1-generatie
De kinderen van een ouderpaar (de F2-generatie zijn dan de kleinkinderen, enz.)

Fenotype
Het totale pakket van genen van een individu met beïnvloeding door het milieu, gewoonlijk aangeduid als de verschijningsvorm van het individu.

Fokker
De persoon die ten tijde van de worp eigenaar van de moederhond is.

G & G
Afkorting van Gedrag en Gehoorzaamheid`. Tak van de hondensport waarbij de hond leert hoe zich te gedragen t.o.v. andere honden en personen, en gegeven commando`s uit te voeren.

G & G
Afkorting van `Gedrag en Gehoorzaamheid`. Tak van de hondensport waarbij de hond leert hoe zich te gedragen t.o.v. andere honden en personen, en gegeven commando`s uit te voeren.

G-hond
Hond die de kwalificatie goed krijgt op tentoonstelling.

G-hond
Hond die de kwalificatie goed krijgt op exposities

G.N.
Golden Nieuws, clubblad van de Golden Retriever Club Nederland, verschijnt 6x per jaar.

G.Q.
Grand Quête.

G.R.C.N.
Golden Retriever Club Nederland

Hypostasie
De wederzijdse beïnvloeding van genen, die niet op de zelfde locus liggen (dus niet een allelenpaar vormen); de beïnvloeding heeft tot gevolg dat een bepaalde eigenschap zich niet manifesteert, vergelijkbaar met recessiviteit binnen een allelenpaar (zie ook epistatie).

Isabel
Een van bruinachtige vaalgele kleur

Isabel
Een van bruin afgeleide (verdunde) vaalgele kleur.

J.P.C
Jachtproevencommissie, de commissie van de GRCN die de veldwerkevementen organiseerd.

J.W.R.
Jachthondenwestrijdraad.

Jeugdwedstrijd
Een wedstrijd voor honden tot ongeveer 2 jaar.

K.M.S.H.
Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus

K.M.S.H.
Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus (Franstalig

K.N.J.V.
Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging.

Kissing spots
Kleine, roodbruine vlekjes op de wangen van de Black and Tan Terrier.

N.H.S.B.
Nederlands Hondenstamboek (Nederlandse stamboom).

N.H.S.B.
Nederlands Hondenstamboek (Nederlandse stamboom)

O.R.W.E.J.A.
De Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden, het officiële orgaan wat onder auspiciën van de Raad van Beheer jachthondenproeven en/of veldwedstrijden organiseert. De ORJEWA is met de CJ (Commissie Jachthonden) samengesteld uit een aantal subcommisies, te weten

Obedience
Tak van hondensport die niet verwisseld moet worden met wat wij onder gehoorzaamheid in de zin van G&G-training verstaan. Het gaat hier meer om het plezier dat hond en handler hebben, dan de opvoedkundige waarde.

Oorbellen
Lange haren met zwarte haarpunten.

Oorbellen
Lange haren met zwarte haarpunten bij Kooikerhondje.

Otterstaart
Korte en dikke staart die geleidelijk dunner wordt naar de staartpunt toe.

Otterstaart
Korte, rechte, zeer dikke staart aan de wortel, die geleidelijk dunner wordt naar de staartpunt (Labrador Retriever).

Outcross
Kruising van ouderdieren die totaal niet aan elkaar verwant zijn.

Overbijten
Zie bovenvoorbijten.

Overbouwd
Het kruis ligt hoger dan de schoft.

P-generatie
De ouders van een nest pups.

Q.F. (k)
Quête a la Française (koppel)

Q.F. (s)
Quête a la Française (solo)

R.J.C.
Raad van Jachthondencommissarissen.

R.v.B.
Zie Raad van beheer

S.R.S.H.
Zie K.M.S.H.

Selectie
Doelbewuste keuze één ouderpaar (onderscheiden wordt de eigenschap kunstmatige selectie door de fokker).

Sikkelhak
Een schuin naar voren, in plaats van verticaal, neergezette achtermiddenvoet.

Sikkelstaart
Een sterk gekromde staart die nog juist geen gesloten ring vormt.

Sinusharen
Tastharen. Lange, dikke, zeer harde haren aan het hoofd, die aan de wortel omgeven zijn door veel bloedcapilaren en zenuwuiteinden.

Slips
Strook uit het keurboek waarop de kwalificaties, plaatsingen en kampioenschapsprijzen vermeld staan.

Spaniëls
Jachthonden die oorspronkelijk weden gebruikt bij de jacht met het vangnet (vogels) en het wild bij de valkenjacht.

Spioen
Vroeger de benaming voor een jachthond die de jager behulpzaam was bij de jacht met de valk, net, windhond of geweer.

Spiraalstaart
Staart met een dubbele krul die over de dij hangt (Wetterhoun)

Spreidvoeten
Voeten waar de tenen niet goed van aangesloten zijn.

Spreidvoeten
Voeten waar de tenen niet goed aaneengesloten zijn.

U-hond
Hond die op exposities de kwalificatie uitmuntend behaalt.

U-hond Hond
Hond die op exposities de kwalificatie Uitmuntend heeft behaald.

U.C.S.H.
Union Royale Cynologique Saint Hubert (Belgische tegenhanger van de Raad van beheer)

U.V.test
Een proef waarbij het uithoudingsvermogen en de gehoorzaamheid van de hond worden getest na en tijdens een aantal voorgeschreven fysieke inspanningen.

Uitdrukking
Gezichtsuitdrukking van de hond.

Uitdrukking
Zie expressie.

V.D.H
Verband für das Deutsche Hundewesen (Duitse tegenhanger van de Raad van beheer). Wordt ook voor de stamboom gebruikt.

V.W.O.V.
Veldwedstrijd Organiserende Vereniging.

V.Z.H.
Verkeers Zekere Honden cursus die afgesloten wordt met een examen met als doel te kunnen beoordelen of de hond een zekere indruk maakt in het huidige drukke verkeer.

Vogelhonden
Honden die gebruikt worden bij de jacht op veerwild.

Voorborst
Het gedeelte van het borstbeen dat vóór het boeggewricht uitsteekt.

Voorhand
De schoudergordel en de voorbenen.

Voorhand
De schoudergordel met de voorbenen.

Voorjagen
Het begeleiden van de hond in het veld.

Voorjager
Begeleider van de hond in het veld.

Weven
Zie kruisen.

Wheaten
Tarwekleurig.

Whiskers
Baard bij Airedale, Lakeland en Welsh Terrier.

Yellow liver
Bruin-gele Labrador Retrievers met de ongewenste genetische samenstelling.

Yellow liver
Bruingele Labrador Retrievers met de ongewenste genetische samenstelling.