Kopie van `Marcel`s hondenpagina`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Marcel`s hondenpagina
Categorie: Planten en dieren > Honden
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 61


Amandelvormig
Aanduiding voor de ovale vorm van het oog.

Amandelvormig
Aanduiding voor een ovale oogvorm.

Ambivalent gedrag
Conflictgedrag, 2 verschillende gedragingen die tegelijk vertoont worden, bijvoorbeeld een hoge staart en lage oren.

Aplasie
Onvolkomen ontwikkeling.

Appèl
Gehoorzaam, alert gedrag. (Fik staat keurig onder appèl)

Appèl
Gehoorzaamheid.

Appelhoofd
Bol voorhoofd, vaak met uitpuilende ogen

Appelhoofd
Bol voorhoofd met vaak uitpuilende ogen.

Apporteren
Het bij de jager brengen van het geschoten wild; het terugbrengen van een weggeworpen voorwerp.

Apporteren
1) Het naar de jager brengen van wild (dood of aangeschoten). 2) Het naar de eigenaar brengen van een voorwerp.

Apron
Witte kraag van Schotse Herder (Collie) en Shetland Sheepdog (Sheltie).

Apron
kraag van Collie en Sheltie.

B.I.S.
Best in show; Engels voor beste hond van de tentoonstelling.

C.J.
Commissie Jachthonden, gezamenlijk ingestelde commissie door de Raad van Beheer en de KNJV en belast met de zorg voor een goed functioneren van het wedstrijdwezen voor jachthonden.

C.J.P.
Commissie Jachthondenproeven, subcommissie van de Commissie Jachthonden.

C.Q.N.
Certificat de Qualité Naturel

Clicker
Een metalen plaatje dat een klikgeluid maakt. Wordt gebruikt om gedrag te bekrachtigen.

E.V.
Eervolle vermelding

Eénsporig gaan
Zie éénsporig gaan

Eénsporig gaan
Het tijdens de draf zodanig neerzetten van de voeten dat hun sporen een lijn vormen.

Embryo
Ongeboren dier.

Epagneul
Zie staande honden.

Epistasie
De wederzijdse beïnvloeding van genen, die niet op de zelfde locus liggen (dus niet een allelenpaar vormen); de beïnvloeding heeft tot gevolg dat één bepaalde eigenschap zich uitdrukkelijk manifesteert, vergelijkbaar met dominantie binnen een allelenpaar (zie ook hypostatie).

F.T.C.
het Field Trial Comité

F1-generatie
De kinderen van een ouderpaar (de F2-generatie zijn dan de kleinkinderen, enz.)Hypostasie
De wederzijdse beïnvloeding van genen, die niet op de zelfde locus liggen (dus niet een allelenpaar vormen); de beïnvloeding heeft tot gevolg dat een bepaalde eigenschap zich niet manifesteert, vergelijkbaar met recessiviteit binnen een allelenpaar (zie ook epistatie).

Isabel
Een van bruinachtige vaalgele kleur

Isabel
Een van bruin afgeleide (verdunde) vaalgele kleur.

J.P.C
Jachtproevencommissie, de commissie van de GRCN die de veldwerkevementen organiseerd.

J.W.R.
Jachthondenwestrijdraad.

K.M.S.H.
Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus

K.M.S.H.
Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus (Franstalig

K.N.J.V.
Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging.

Kissing spots
Kleine, roodbruine vlekjes op de wangen van de Black and Tan Terrier.

MDR
Multi-Drug Resistance, erfelijke aandoening waardoor een hond overgevoelig kan reageren op een bepaald geneesmiddel. Komt vooral voor bij collie-achtigen

N.H.S.B.
Nederlands Hondenstamboek (Nederlandse stamboom).

N.H.S.B.
Nederlands Hondenstamboek (Nederlandse stamboom)

O.R.W.E.J.A.
De Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden, het officiële orgaan wat onder auspiciën van de Raad van Beheer jachthondenproeven en-of veldwedstrijden organiseert. De ORJEWA is met de CJ (Commissie Jachthonden) samengesteld uit een aantal subcommisies, te weten

Obedience
Tak van hondensport die niet verwisseld moet worden met wat wij onder gehoorzaamheid in de zin van G&G-training verstaan. Het gaat hier meer om het plezier dat hond en handler hebben, dan de opvoedkundige waarde.

Otterstaart
Korte en dikke staart die geleidelijk dunner wordt naar de staartpunt toe.

Otterstaart
Korte, rechte, zeer dikke staart aan de wortel, die geleidelijk dunner wordt naar de staartpunt (Labrador Retriever).

Overbijten
Zie bovenvoorbijten.

Overbouwd
Het kruis ligt hoger dan de schoft.

P-generatie
De ouders van een nest pups.

Q.F. (k)
Quête a la Française (koppel)

Q.F. (s)
Quête a la Française (solo)

S.R.S.H.
Zie K.M.S.H.

U-hond
Hond die op exposities de kwalificatie uitmuntend behaalt.

U-hond Hond
Hond die op exposities de kwalificatie Uitmuntend heeft behaald.

U.C.S.H.
Union Royale Cynologique Saint Hubert (Belgische tegenhanger van de Raad van beheer)

U.V.test
Een proef waarbij het uithoudingsvermogen en de gehoorzaamheid van de hond worden getest na en tijdens een aantal voorgeschreven fysieke inspanningen.

V.D.H
Verband für das Deutsche Hundewesen (Duitse tegenhanger van de Raad van beheer). Wordt ook voor de stamboom gebruikt.

V.W.O.V.
Veldwedstrijd Organiserende Vereniging.

V.Z.H.
Verkeers Zekere Honden cursus die afgesloten wordt met een examen met als doel te kunnen beoordelen of de hond een zekere indruk maakt in het huidige drukke verkeer.

Wheaten
Tarwekleurig.

Whiskers
Baard bij Airedale, Lakeland en Welsh Terrier.

Yellow liver
Bruin-gele Labrador Retrievers met de ongewenste genetische samenstelling.

Yellow liver
Bruingele Labrador Retrievers met de ongewenste genetische samenstelling.

Z.G-hond
Hond die op exposities de kwalificatie Zeer Goed heeft behaald.

ZG-hond
Hond die op exposities de kwalificatie zeer goed behaalt.

Zygote
Bevruchte eicel.