Kopie van `AAT-Ned - Nederlandse Art & Architecture Thesaurus`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.AAT-Ned - Nederlandse Art & Architecture Thesaurus
Categorie: Kunst, muziek en cultuur
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 19912


elektronische orgels
Orgels die langs elektronische weg het geluid van traditionele pijporgels imiteren.
Categorie: Geluidsmiddelen > elektronische instrumenten.

elektronische techniek
Tak van de elektrotechniek die zich bezighoudt met praktische toepassingen van de elektronica, en vooral met het ontwerpen, produceren en bedienen van elektronische apparaten en systemen.
Categorie: Vakgebieden > elektrotechniek.

elektrostatische plotters
Plotters waarin papier onder een rij kleine metalen tandjes doorglijdt die een elektrostatische lading achterlaten, die vervolgens de inkt aantrekt.
Categorie: Gereedschap en Uitrusting > plotters.

elektrostatische zeefdruk
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een elektrisch geleidend gaas van 133 à 200 draden per cm. Op dit gaas zijn de niet tot het beeld behorende delen afgedekt. De droge poedervormige kleurstof wordt op de elektrisch geladen zeef gebracht, neemt er de elektrische lading van over en wordt vervolgens aangetrokken door een tegenover de zeef opgestelde metalen plaat met tegengestelde elektrische lading (backing plate). Tussen zeef en plaat bevindt zich de te bedrukken stof. Het pigmentpoeder dat zich van de zeef in de richting van de plaat beweegt, slaat op het drukvlak neer er wordt er bijv. door verhitting aan vastgehecht.
Categorie: Procédés en Technieken > zeefdrukprocédés.

elektrotechnici
Specialisten op het gebied van elektronica.
Categorie: Personen > elektrotechnische ingenieurs.

elektrotechniek
Tak van de techniek die zich bezighoudt met de praktische toepassing van elektriciteit, vooral met het ontwerpen en bouwen van elektrische apparaatjes, het geleiden van elektrische kracht en communicatiemiddelen.
Categorie: Vakgebieden > techniek (vakgebied).

elektrotechnische ingenieurs
Zij die geschoold of werkzaam zijn in de elektrotechniek.
Categorie: Personen > ingenieurs.

elektrotypen
Metalen drukplaten die zijn gemaakt met behulp van een gietvorm of ander drukvlak, zoals een houtgravure of lettervorm, en gegalvaniseerd met koper.
Categorie: Gereedschap en Uitrusting > drukplaten.

elektrovormen
Het maken van een exact facsimilé van een model. Soms gaat het om een wassen model, maar vaak betreft het ook bestaande artikelen waarvan men reproducties probeert te maken. Het electrovormen vindt plaats door, met behulp van elektrische stroom, een dun laagje metaal, bijvoorbeeld koper of zilver, aan te brengen.
Categorie: Procédés en Technieken > vormen.

elementaristisch
Verwijst naar de Hollandse stijl die is voortgekomen uit de theorieën van de beweging De Stijl in de jaren 20 van de 20ste eeuw. Op basis van de neoplastische bedenkingen tegen rechte hoeken en rechte lijnen wordt in deze stijl afstand gedaan van de relatie tussen horizontalen, verticalen en het beeldvlak, en worden de diagonaal in ere hersteld om meer dynamische composities te bereiken.
Categorie: Stijlen en Perioden > moderne Nederlandse stijlen en stromingen.

elementen
Eenvoudige chemische substanties die zijn samengesteld uit één soort atoom en die niet kunnen worden afgebroken, veranderd of ontbonden door gewone fysische of chemische middelen. Ze vormen de fundamentele chemische onderdelen van verbindingen en uiteindelijk van alle waarneembare materie in het heelal.
Categorie: Materialen > materialen naar chemische vorm.

elemi (hars)
Een aromatische oliehoudende hars van tropische bomen die vooral wordt gebruikt in vernis, lak en drukinkt.
Categorie: Materialen > hars.

Eleusinisch marmer
Een fijn, zwart marmer uit Attica, geliefd in het oude Griekenland, dat vooral werd gebruikt voor friezen en binnenhuisarchitectuur.
Categorie: Materialen > zwart marmer.

elevation oblique drawings
Wordt gebruikt voor tekeningen in een scheve projectie waarop het verticale vlak parallel is aan het projectievlak (tekenvlak).
Categorie: Beeldmateriaal > planimetrische tekeningen.

elevatorladers
Verplaatsbare laadbanden die gebruik maken van een rij kleine emmers aan een rolketting om afgegraven aarde of stenen naar de dumpplaats te brengen.
Categorie: Gereedschap en Uitrusting > emmerladers.

elfde dynastie
Verwijst naar de periode in Egypte van circa 2081 tot 1938 v. Chr., hoewel het land pas in 2008 werd herenigd en het Middel Rijk ontstond. Hoewel het zuidelijke Thebe de hoofdstad van de dynastie was, veroorzaakte de hereniging een terugkeer naar de artistieke tradities die aan het noorden worden toegeschreven, en een algehele eenvormigheid van stijl als gevolg van het centrale gezag over de koninklijke werkplaatsen.
Categorie: Stijlen en Perioden > Middenrijk.

elfjeslampen
Nachtlampjes met een glazen onderstuk en kap waarin een korte, dikke kaars met een zelf-snuitende biezen pit zit.
Categorie: Interieurinrichting > nachtlampjes.

elften
Witte vissen, de grootste in het geslacht van de haringachtigen, kan tot 1 meter groot worden.
Categorie: dieren > haringachtigen.

elgers
Soort vork met platte tanden, aan de randen waarvan weerhaken staan. De tanden staan zo ver uit elkaar dat een aal er klem in raakt als de vork in de grond wordt gestoken; door de weerhaken kan hij er niet meer uit [MAR].
Categorie: Gereedschap en Uitrusting > visklemmen.

elitarisme
Het geloven in, en pleiten voor, leiderschap of gezag van een elite.
Categorie: Abstracte Begrippen > culturele stromingen en opvattingen.

Elizabethaans
Verwijst naar de Engelse stijl in de architectuur en kunstnijverheid zoals voortgebracht tijdens de regering van koningin Elizabeth I van 1551 tot 1603. Deze stijl is een combinatie van gotiek, Italiaanse Renaissance, Vlaams en Frans maniërisme en lokale stijlen, en wordt gekenmerkt door overdadige silhouetten in de architectuur, met elementen als fioelen, druipers en vlechtbandmotieven, en in de kunstnijverheid door rijk versierde oppervlakken.
Categorie: Stijlen en Perioden > tudorstijl.

Elizabethan Revival
Verwijst naar de Engelse stijl in de architectuur, binnenhuisarchitectuur en kunstnijverheid van de jaren 30 tot 60 van de 19de eeuw, die teruggrijpt naar de Elizabethaanse periode in de 16de eeuw. Architecten namen een reeks Elizabethaanse bouwkundige vormen over, waaronder geveltoppen, achthoekige torentjes en glas-in-loodramen, terwijl ontwerpers vijfpassen, vlechtbandmotieven en familiewapens toepasten in meubilair, zilverwerk en keramiek.
Categorie: Stijlen en Perioden > moderne Britse neostijlen.

elleboogkappen
Stalen wapenuitrusting om de ellebogen te beschermen, en die werden vastgemaakt aan de bovenste en onderste armpijpen van de linker- en rechterarmharnassen. Wat in de 14e eeuw begon als één ongelede, gebogen plaat, ontwikkelde zich tot een stel beweegbare, losjes aan elkaar geklonken harnasplaatjes, die in gebruik bleven tot halverwege de 17e eeuw.
Categorie: Onderdelen > onderdelen van het armharnas.

ellipsbogen
Half-ovaalvormige bogen.
Categorie: Onderdelen > bogen naar vorm.

ellipsografen
Instrumenten waarmee ovalen worden getekend.
Categorie: Gereedschap en Uitrusting > schets-teken-en schrijfbenodigdheden naar specifiek type.

ells
Delen van gebouwen die loodrecht staan op de lange zijden van gebouwen. Geen Nederlands equivalent. Zie `vleugels`.
Categorie: Onderdelen > vleugels (delen van gebouwen).

Elsner green
Samengesteld pigment gemaakt van Bremer blauw en een fustiek karmijn. Wordt niet gebruikt voor permanent verven.
Categorie: Materialen > samengesteld groen pigment.

elvan
Een naam die men in Cornwall, Engeland, gebruikt voor het plaatselijke kwartsporfier.
Categorie: Materialen > kwartsporfier.

email (materiaal)
Een meestal ondoorzichtig, glasachtig deklaagje hoofdzakelijk bestaande uit kwarts, veldspaat, klei, natriumcarbonaat en borax, dat door inbranding wordt aangebracht op ondergronden van met name metaal, keramiek of glas; het glanst als het hard is geworden.
Categorie: Materialen > deklaag naar samenstelling of origine.

emailleerders
Personen die zich bezighouden met de emailleerkunst.
Categorie: Personen > personen in ambachten en beroepen naar materiaal.

emailleren
Het aanbrengen van een glasachtige glazuurlaag op metaal of aardewerk, waarna het in een pottenbakkersoven of smeltoven wordt samengesmolten tot een glad, hard oppervlak.
Categorie: Procédés en Technieken > coaten.

emailleren van filigraanwerk
Variant van de cloisonné-techniek waarbij de tekening wordt uitgevoerd in metalen draden die aan een ondergrond worden vastgesoldeerd. Emailpoeder wordt in de ruimten tussen de draden aangebracht en wanneer dat poeder na het smelten is samengetrokken verheft het door de metalen draden gevormde patroon zich boven het oppervlakte van het email.
Categorie: Procédés en Technieken > cloisonné.

emails (beeldmateriaal)
Beeldende werken in email.
Categorie: Beeldmateriaal > beeldmateriaal naar medium of techniek.

emakimono
Japanse handgeschilderde perkamentrollen.
Categorie: Beeldmateriaal > rolschilderijen.

Emanuelstijl
Verwijst naar de stijl in de kunst en architectuur die vanaf het eind van de 14de eeuw tot aan het midden van de 16de eeuw bloeide in Portugal en zijn kolonies. De stijl is genoemd naar Manuel I, koning van Portugal (van 1495-1521). De stijl groeide uit tot nationale stijl die zich bewust van de Spaanse stijl afzette. De stijl kenmerkt zich door de vermenging van de laatgotische stijl met inventieve verwijzingen naar Portugese reizen, die vooral tot uiting komen in de symboliek en de overdadige ornamenten. Nieuwe thema’s bestaan uit weelderige bladachtige en nautische motieven en verwijzingen naar het exotische, waaronder de islamitische kunst.
Categorie: Stijlen en Perioden > Portugese middeleeuwse stijlen.

emblemata
Allegorische voorstellingen, meestal voorzien van een motto en een bijschrift; kwamen vooral vaak voor in de 16e en 17e eeuw. Te onderscheiden van `emblemen (symbolen)`, die eenvoudiger symbolische voorwerpen of voorstellingen van voorwerpen zijn.
Categorie: Beeldmateriaal > beeldmateriaal naar functie.

emblemen (onderscheidingstekens)
Wordt gebruikt voor afbeeldingen, ontwerpen, motto`s, of een combinatie daarvan die door individuen, door groepen en soms door commerciële firma`s als onderscheidingstekens worden gebruikt, waarmee meestal wordt geprobeerd om een idee van afkomst of kwaliteit over te brengen.
Categorie: Informatievormen > onderscheidingstekens en symbolen.

emblemen (symbolen)
Voorwerpen of voorstellingen van voorwerpen die symbool staan voor andere voorwerpen of ideeën, vooral door duidelijke toepasselijkheid of associatie, zoals een weegschaal als symbool voor gerechtigheid. Gebruik `emblemata` voor allegorische voorstellingen met een motto en een bijschrift.
Categorie: Beeldmateriaal > symbolen.

embrasures (kanteelonderdelen)
De open ruimten tussen twee tinnen of massieve delen van kantelen, of gekanteelde parapetten.
Categorie: Onderdelen > kanteelonderdelen.

emigranten
Personen die hun geboorteland of regio verlaten om ergens anders te gaan wonen. Gebruik `immigranten` voor personen die van het ene land of streek naar het andere komen om zich daar vestigen.
Categorie: Personen > personen naar toestand of omstandigheid.

emigratie
Vertrek uit een woonplaats, natuurlijke omgeving of land om ergens anders te gaan leven of wonen.
Categorie: Functionele activiteiten > migratie.

emigreren
Vrijwillig uit het geboorteland vertrekken, vooral bij het niet langer erkennen van dat land of zijn regering.
Categorie: Functionele activiteiten > emigratie.

emiraten
Gebieden in het islamitische Midden-Oosten onder het bestuur van een emir, of een sjeik zoals in de Verenigde Arabische Emiraten.
Categorie: Organisaties > overheidsinstanties naar leidinggevende.

emmerbaggermolens
Een baggervaartuig, dat door middel van een ketting zonder einde, waarop emmers zijn gemonteerd, in de water tot op een diepte van ca. 30 m. de bodem uitgraaft tot elk gewenst profiel. Deze molen is de opvolger van de oude `moddermolen`uit de 19e eeuw, Welke door mensen en dieren werd aangedreven. De meeste baggermolens zijn vaartuigen van ca. 50 m. lengte met een geïnstalleerd vermogen van ca. 1200 pk.
Categorie: Vervoermiddelen > baggervaartuigen.

emmers (vaatwerk)
Typisch cilindrische of bijna cilindrische vaten, meestal van metaal of plastic, voor het opvangen, bevatten of dragen van vloeistoffen of vaste stoffen, en die meestal een beugelhandvat hebben en soms een los deksel.
Categorie: Houders > vaatwerk.

emmerschaven
Haalmessen met U-vormig blad en twee rechte handvatten. Ze worden gebruikt om gebogen oppervlakken uit te hollen.
Categorie: Gereedschap en Uitrusting > houtsnij- en -afwerkingsgereedschap.

empaquetages
20e-eeuwse kunstwerken waarbij het verpakken, omwikkelen of verbergen van een object centraal staat; wordt vaak gebruikt in verband met het werk van Christo.
Categorie: Beeldmateriaal > beeldhouwwerken naar techniek.

empathie
Het kunnen deelnemen in of het indirect ervaren van andermans gevoelens, willen of ideeën.
Categorie: Abstracte Begrippen > esthetische begrippen.

Empirestijl
Verwijst naar de stijl in de kunstnijverheid, binnenhuisarchitectuur, architectuur en kleding, die zich tijdens en na het Napoleontische keizerrijk (1804-1814) vanuit Frankrijk over delen van Europa en de Verenigde Staten verspreidde. Net als de voorafgaande Directoire- en Consulaatstijlen wordt deze stijl gekenmerkt door zware neoclassicistische vormen en overvloedig gebruik van draperieën. De stijl onderscheidt zich echter door het gebruik van Napoleontische motieven die verwijzen naar de macht en de persoonlijke smaak van de keizer, zoals de bij, de letter N, adelaars, kransen en de zwaan van keizerin Josephine.
Categorie: Stijlen en Perioden > moderne Franse stijlen naar bewind.

emulgator
Substantie die de vorming en stabilisatie van een emulsie bevordert.
Categorie: Materialen > additief.

emulsie
De suspensie van druppeltjes van een vloeistof in een andere vloeistof, waarbij de eerste vloeistof niet oplosbaar is. Het kan ook een mengsel zijn van een vaste of halfvaste substantie met een vloeistof, soms met behulp van een emulgator. In de fotografie duidt het op het mengsel van bindmiddel en uiteindelijk afbeeldingsmateriaal.
Categorie: Materialen > materialen naar vorm.

emulsie-asfalt
Een asfaltemulsie in wateroplossing; wordt onder meer gebruikt voor vloerbedekking, het verven van buizen en het waterdicht maken van betonnen muren.
Categorie: Materialen > gemodificeerd asfalt.

emulsiegrond
Een grondlaag die wordt gemaakt door kalkmortel en olie te laten verbinden of te emulgeren.
Categorie: Materialen > grondering.

emulsieverf
Verf waarbij water meestal de vluchtige stof is, met de verschillende niet-vluchtige substanties (zoals lijnolievernis) in een emulsie als het bindmiddel.
Categorie: Materialen > verf op waterbasis.

en ronde bosse
Emailversiering die wordt gekenmerkt door een laag ondoorzichtig email.
Categorie: Procédés en Technieken > emailleren.

en-tous-cas
Combinatie van paraplu en parasol, voor alle weersomstandigheden; zijn over het algemeen felgekleurd maar niet versierd.
Categorie: Kleding > parasols.

enanga`s
Citerachtige chordofonen uit het noorden en westen van Oeganda, met een ondiepe trogvormige klankbodem met twee lange, rechte en twee kortere, kromme zijden, waarop één enkele snaar wordt gedragen die door gaten of over inkepingen heen, op en neer van de ene naar de andere kant van het instrument is geregen.
Categorie: Geluidsmiddelen > citerachtige chordofonen: getokkeld.

enbreveerschaven
Schaven waarvan de beitel schuin is geplaatst. Worden gebruikt om dwars over de houtnerf groeven te maken.
Categorie: Gereedschap en Uitrusting > groefschaven.

encarnacione
Techniek die wordt gebruikt in de Spaanse schilderkunst, en die betrekking heeft op het bewerken van een oppervlakte van een beschilderd of gebeeldhouwde figuur om het op vlees te doen lijken.
Categorie: Procédés en Technieken > schildertechnieken voor speciale effecten.

encaustische schilderingen
Schilderingen vervaardigd met kleuren die zijn opgelost in gesmolten was.
Categorie: Beeldmateriaal > schilderingen naar materiaal of techniek.

enceintes
De belangrijkste lijn van ommuurd vestingwerk rond forten, kastelen of steden.
Categorie: Onderdelen > verdedigingsmuren.

encoignures
Kleine, driehoekige wandkasten die zijn bestemd om in een hoek te staan. Ze worden meestal per paar gemaakt en passen vaak bij een commode.
Categorie: Interieurinrichting > hoekkasten.

encyclieken
Brieven die door de paus aan alle bisschoppen van de kerk worden gezonden.
Categorie: Informatievormen > rondschrijvens.

encyclopedisten
Personen die een encyclopedie samenstellen of assisteren bij het samenstellen. .
Categorie: Personen > samenstellers.

end-cut brick
Steen waarvan de uiteinden met een draad zijn afgesneden.
Categorie: Materialen > wire-cut brick.

endytis
Atltaarkleden gebruikt in de oosters-orthodoxe kerk.
Categorie: Interieurinrichting > altaarkleden.

energie
Over het algemeen de kracht om iets te doen; nauwkeurig gezien is het een hoeveelheid met afmetingen die kan worden weergegeven als massa maal lengte in het kwadraat gedeeld door tijd in het kwadraat.
Categorie: Abstracte Begrippen > energie en aanverwante begrippen.

energie producerende apparatuur
energie-opwekkingsuitrusting Ruimere term: uitrusting naar proces
Categorie: Gereedschap en Uitrusting > uitrusting naar proces.

engageantes
Gelaagde ruches van kant of ander stof die dienst doen als manchetten; waren vooral in de mode aan het eind van de 17e eeuw. Ook afneembare ondermouwen afgezet met kant of borduurwerk, die halverwege de 19e eeuw in de mode waren.
Categorie: Onderdelen > manchetten (kledingaccessoires).

engaged frames
Wordt gebruikt voor lijsten die zowel een bouwkundige als een decoratieve functie hebben. Ze ondersteunen de panelen waar ze om heen zitten en kunnen twee tot een dozijn panelen binnen een grotere structuur verbinden.
Categorie: Interieurinrichting > lijsten (interieurinrichting) naar functie.

engelen
Bode of gezant van God, onstoffelijke hemelgeesten.
Categorie: > .

Engels
Verwijst naar de cultuur van het moderne Engeland, of in het algemeen naar de culturen van het zuidelijke deel van het eiland Groot-Brittannië, gewoonlijk met uitsluiting van Wales. De term kan ook verwijzen naar de cultuur van de Angelen, een van de Teutoonse volkeren die zich in Engeland vestigden in de 5de eeuw n. Chr. De term wordt soms gebruikt om te verwijzen naar de cultuur van de gehele natie van het Verenigd Koninkrijk, hoewel Engeland strikt genomen een bestuurlijk onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk.
Categorie: Stijlen en Perioden > Brits.

Engels aardewerk
Queens ware; crèmekleurig aardewerk Ruimere term: aardewerk
Categorie: Objectgenres > aardewerk.

Engels tinwerk
Tinwerk uit de 16e eeuw dat 91% tin bevat en 9% antimoon.
Categorie: Materialen > tinwerk.

Engelse flageoletten
Fluiten die aan het begin van de 19e eeuw zijn ontworpen door William Bainbridge uit Londen met zes of toongaten en één of geen duimgaten.
Categorie: Geluidsmiddelen > flageoletten.

Engelse gitaren
Een type gitaar dat tussen 1750 en 1810 zeer geliefd was in Engeland. Ze hebben een plat of licht gebold achterblad en zes snarenkoorden van metalen snaren, waarvan de onderste twee enkel- en de bovenste twee dubbelgespannen zijn.
Categorie: Geluidsmiddelen > cisters.

Engelse harnassen
Harnassen voor belangrijke personen, om te dragen in oorlogssituaties, ook bij toernooien, in allerlei vormen, want bestaande uit een strijdharnas plus versterkende en andere delen die konden integreren met de gebruikelijke delen van het basistenue, ook voor vervanging van deze delen; Engeland, 15e-16e eeuw.
Categorie: Objectgroepen en systemen > harnassen naar functie.

Engelse hoorns
Orkestrale althobo`s met een peervormige klankbeker en een smalle opening waarbij het dubbelriet in een korte metalen stift is gevat.
Categorie: Geluidsmiddelen > hobo`s.

Engelse sleutels
Moersleutels met één verstelbare kaak die verticaal langs de steel beweegt.
Categorie: Gereedschap en Uitrusting > moersleutels: metaalbewerkingsgereedschap.

Engelse sloten
Snaphaansloten die de combinatie vuurslag en kruitpan hebben, zoals bij een vuursteenslot, maar dan niet met een verticaal, maar zijwaarts werkende pal die werkt op de haan door een opening in de slotplaat.
Categorie: Onderdelen > snaphaansloten.

Engelse trappen
Wordt gebruikt voor rechthoekige- of spiltrappen die rond een open trapgat lopen.
Categorie: Onderdelen > trappen naar vorm.

engineering maps
Kaarten die meestal in het bezit zijn van de dienst openbare werken of bij de afdeling bouwprojecten van een gemeente en waarop, bijvoorbeeld, voorrangs(spoor)wegen, bruggen en viaducten staan aangegeven. Wordt gebruikt voor het plannen en uitvoeren van bouwwerkzaamheden op een bepaalde plek.
Categorie: Informatievormen > topografische kaarten.

engineers` chains
Landmeetkundige meetinstrumenten die bestaan uit 2,5cm lange stalen schakels die zijn verbonden in een ketting van 30 meter lang; vervanger van landmeterskettingen maar tegenwoordig achterhaald.
Categorie: Meetinstrumenten > meetkettingen.

engineers` scales
Platte schuinaflopende of driehoekige richtlinealen, meestal van hout of plastic, onderverdeeld in veelvouden van tien deeltjes per inch waardoor tekeningen op schaal in decimale waarden kunnen worden getekend of gemeten.
Categorie: Meetinstrumenten > schaalstokken (maatstokken).

English barns
Rechthoekige schuren met puntdaken die van binnen zijn onderverdeeld in drie ongeveer gelijke vakken, waarvan de middelste de doorgang is die kan worden binnengegaan vanuit het midden van de twee lange zijkanten. Geen Nederlands equivalent.
Categorie: Bouwwerken > schuren (gebouwen) naar vorm.

engobe (glazuur)
Slibglazuur dat meestal met een kwast of door dompelen wordt aangebracht op een voorwerp van klei, om een glad oppervlak te verkrijgen waarop ander glazuur of decoraties kunnen worden aangebracht; bevat zowel kleuroxides als klei, veldspaat en silica.
Categorie: Materialen > slibglazuur.

engobe (klei)
Fijne klei die, wanneer gemengd met water, resulteert in een romige vloeistof; wordt gebruikt bij het gieten, glazuren, versieren en repareren van keramiek. In de oorspronkelijke staat is het flexibel genoeg om te kunnen worden gebruikt voor glazuren en versieren zonder de hulp van toevoegsels. Gebruik `slibglazuur` voor keramisch glazuur met een hoog gehalte aan slib.
Categorie: Materialen > klei naar samenstelling of herkomst.

engsis
Tapijten die de ingang van Turkmeense tenten bedekten.
Categorie: Interieurinrichting > Turkmeense tapijten naar functie.

enkelbandjes
Sierbanden, -ringen of -kettingen die om de enkel worden gedragen.
Categorie: Kleding > sieraden gedragen aan benen en voeten.

enkelloops
Te gebruiken om vuurwapens te beschrijven met één loop.
Categorie: Kenmerken en Eigenschappen > vormkenmerken: vuurwapens.

enkelschots
Te gebruiken om vuurwapens te beschrijven die voor ieder schot met de hand moeten worden geladen.
Categorie: Kenmerken en Eigenschappen > bedieningskenmerken: vuurwapens.

enkelvoudig gehangen ramen
Ramen die bestaan uit één verticaal opgehangen beweegbaar onderdeel en één vast onderdeel.
Categorie: Onderdelen > opgehangen ramen.

enkelvoudige contracten
Bouwcontracten waar al het werk wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van één hoofdaannemer.
Categorie: Informatievormen > contracten naar vorm of functie.

enkelvoudige gewelven
Gewelven met gladde intrados zonder ribben of kruisbogen.
Categorie: Onderdelen > gewelven.

enkolpia
Pectoraalmedaillons die om de hals hangen en een gewijd beeld bevatten; worden gedragen door bisschoppen van de oosters-orthodoxe Kerk.
Categorie: Kleding > pectoralen.

ennanga`s
Boogharpen afkomstig van de Ganda in Oeganda, met een ronde of ovale klankkast en acht snaren.
Categorie: Geluidsmiddelen > boogharpen.

enneastylos
Tempel met negen zuilen tussen de anten.
Categorie: Kenmerken en Eigenschappen > bouwplankenmerken: indeling van zuilen.

enquêteformulieren
Lijsten met vragen die aan een groep mensen worden voorgelegd om statistische informatie te vergaren. Gebruik `onderzoeksrapporten` voor de documentatie met betrekking tot een onderzoek dat is verricht om een bepaald verschijnsel uitvoerig in kaart te brengen.
Categorie: Informatievormen > documenten naar vorm.

enrollments
Registratiedocumenten die door de overheid van de Verenigde Staten worden uitgegeven voor vaartuigen van 20 ton of meer die zich uitsluitend bezighouden met binnenlandse handel, kusthandel of visserij.
Categorie: Informatievormen > scheepspapieren.

ensembles
Volledige kostuum, inclusief kledingstukken en accessoires, dat wordt gedragen voor een harmonieus effect. Ook twee of meerdere kledingstukken of accessoires die zijn bedoeld om elkaar aan te vullen.
Categorie: Objectgroepen en systemen > kledinggroepen.