Kopie van `De Personen Encyclopedie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


De Personen Encyclopedie
Categorie: Geschiedenis en volkskunde > Personen
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 9778


AA
gemalin van de zonnegod Sjamasj

AA, Abraham Jacob Van Der
Geb. 7-12-1792 te Amsterdam - Overl. 21-03-1857 te Gorinchem. Van der Aa wijdde zich sinds 1841 geheel aan letterkundige arbeid. Werken: 1836-1851 - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (13 dln.) 1844-1846 - Biographisch, a...

AA, Adolf Van Der
Geb. ? Mechelen - Overl. 1568, gesneuveld Jemmingen Schout van Mechelen, lid van het Eedverbond der Edelen. Hij werd onder Alva verbannen.

AA, Christiaan Pieter Robidé Van Der
Geb. 1791 Nijmegen - Overl. 1851, te Nijmegen Hij bekleedde verscheidene functies in de administratie en de magistratuur en schreef tientallen opvoedende artikelen en gelegenheidsstukjes.

AA, Cornelis Johan Van Der
Geb. 1883 te Almelo. Hij studeerde aan de academie en maakte studiereizen in Duitsland, Italië, Zweden, Denemarken en Oostenrijk. Zijn belangrijkste werken zijn landschappen en enkele stillevens.

AA, Cornelis Van Der
Geb. 1749, te Leiden - Overl. 1815, te Amsterdam Hij was boekhandelaar te Haarlem totdat hij om zijn prinsgezindheid in de gevangenis terecht kwam (1796-1799). Nadien woonde hij tot 1870 te Utrecht, daarna te Amsterdam. Hij schreef tal van pamfletten over de toenmalige politiek.

AA, Dirk Van Der
Geb. 1731 's-Gravenhage - Overl. 1809 te 's-Gravenhage Leerling van Johan Keller en Gerrit Mes. Zijn grote bekwaamheid als tekenaar en kolorist maakte hem beroemd als decorateur en gelegenheidsschilder. Verscheidene van zijn werken worden bewaard in Den Haag en Amsterdam.

AA, Filips Van Der
Geb. ? te Mechelen - Overl. na 1586 Hij was burgemeester van Mechelen, heer van Schiplaeken en lid van het Eedverbond der Edelen. In 1572 bracht hij Mechelen aan de zijde van Willem van Oranje, nam in 1574 deel aan het ontzet van Leiden en later aan andere militaire activiteiten in het Noorden.

AA, Frank Van Der
Public Relations en Voorlichtingsmedewerker * Den Bosch O3-O5-1951 Opleiding: Intemationaal Hoger Communicatief Onderwijs; NGPR A (1989) Loopbaan: huidige functie Platform van Organisa- ties voor alleenstaanden (sedert 1981) Publikaties: DIC-map - alleenstaan, beeld en werkelijkheid Datum info: 26-O9-1994

AA, Hildebrand Van Der
Geb. 1659 of 1660, te Leiden - ? 1721 te Batavia. Zoon van Boudewijn Pietersz. Hij werkte als beeldhouwer bij zijn vader, later als graveur voor zijn broer, de drukker Pieter Boudewijn.

AA, Hildebrand Van Der
Geb. - ? - Overl. 1742 te Leiden Hij was eerst boekhandelaar, in 1707 werd hij opgenomen in het schildersgilde te Leiden. J. van Aveele graveerde waarschijnlijk naar zijn werken de illustraties voor een uitgave van de werken van Cicero (1724)

AA, Jacob Van Der
Nederlands schilder * 1731 te 's Gravenhage - Overl. 1778 te 's Gravenhage. Na opleiding door zijn oom Dirk van der Aa ging hij zich vervolmaken in Italië, waar hij enkele jaren verbleef. Daarna vestigde hij zich in zijn geboortestad. Pas na zijn dood werd de waarde van zijn werk, vooral van zijn portretten, erkend.

AA, Johan Hendrik Maria Van Der
Nederlands schilder * 1913 te Almelo Zoon van Cornelis Johan van der Aa. Hij studeerde aan de academie en ging dan een tijdje in de leer bij zijn vader en bij James Anderson in Londen. Hij maakte studiereizen in Italië, Griekenland en Noord-Afrika. Zijn stijl is krachtiger en zijn werken zijn rijker aan koloriet dan die van zijn vader. Evenals d...

AA, Martinus Wilhelmus Van Der
Nederlands schrijver en journalist Geb. 1831 te Amsterdam - Overl. 1905 te Amsterdam. Hij was verbonden aan het in 1846 opgerichte katholieke dagblad De Tijd, waarvan hij van 1869 tot 1884, samen mer dr. H.J.A.M. Schaepman, hoofd-redacteur en tevens directeur was. Hij publiceerde verscheidene, meestal humoristische prozawerken en blijspelen onder ...

AA, Nicolaas Van Randerode Van Der
Overl. 14-05-1604 te Sluis Een zoon van Gerard (zie Adolf v.d. Aa), was luitenant, later kapitein van de compagnie musketiers van de garde van prins Maurits. Aan het hoofd van deze keurtroep streed hij in 1597 bij Turnhout en in 1600 bij Nieuwpoort, waar hij als commandant van de garde een plaats had in de eerste gevechtslinie. Op 14 mei 1604 sneuveld...

AA, Philips Van Der
Heer van Schiplaecken, burgemeester van mechelen, een neef van Gerard, (zie Adolf v.d. Aa), was in de eerste jaren van opstand een der voornaamste medewerkers van Willem van Oranje. Hij ondertekende het Verbond der Edelen in 1566, in 1572 werkte hij mede tot het overgaan van Mechelen naar de zijde van de Prins. Vervolgens stond hij Sonoy als raad t...

AA, Pierre Jean Baptiste Van Der
Nederlands rechtsgeleerde Geb. 1766 te Haarlem - Overl. 1812 te Leiden. Hij vestigde zich als advocaat te Amsterdam en werd secretaris van het revolutionaire comité dat het uit-gangspunt vormde van de omwenteling van 1795. In 1796 werd hij baljuw van Amstelland. In 1798 trok hij zich terug te Leiden, waar hij een groot aantal rechtskundige werken ...

AA, Pierre Van Der
Geb. kaartenmaker

AA, Pieter Boudewijn
Nederlands etser en uitgever Geb. vóór 1700 - Overl. 1750. Hij illustreerde boeken over natuurkunde en vervaardigde etsen naar de werken van de populaire schilders van zijn tijd. Van 1728 af gaf hij geregeld een catalogus uit van de beschikbare werken.

AA, Pieter Jan Baptist Carel Robidé Van Der
Ned. geograaf en indoloog Geb. 23-05-1832 te Oosterbeek - Overl. 10-02-1887 te 's-Gravenhage Van der Aa studeerde theologie, maar verwierf later grote verdienste door zijn geannoteerde uitgaven van op vm. Ned.-Indië betrekking hebbende reisverhalen en m.n. door zijn gezaghebbende: Geb. - Kritisch overzicht der reizen naar Ned. Nieuw Guinea in 1...

AA, Pieter Van Der
Nederlands uitgever, drukker en boekhandelaar Geb. 1659 - Overl. 1733 Hij woonde te Leiden, waar hij belangrijke werken publiceerde over o.a. aardrijkskunde en plantkunde. Voornaamste uitgaven: Geb. - La galerie agréable du monde (66 dln) 1704-1709 - Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae mari Ligustico et Alpibus vicinae

AA, Vanderanus, Eig. Pieter Van Der
Vlaams rechtsgeleerde Geb. 1530 te Leuven - Overl. 1594 te Luxemburg. Hij stamde uit een patriciërsgeslacht van Brugse afkomst en promoveerde aan de universiteit te Leuven, waar hij professor werd (1562). Hij bekleedde de ambten van raadsheer in de Raad van Brabant (1565) en raadsheer in de Raad van Luxemburg, waarvan hij ook voorzitter werd (1571...

AA, Willem Van Der
Nederlands rechtsgeleerde en politicus Geb. 1620 te Rotterdam - Overl. 1678 te Rotterdam. Hij bekleedde verscheidene ambten in Rotterdam. Hij was zo'n verbitterd tegenstander van de Prins van Oranje dat na de moord op de gebroeders de Witt zijn huis werd geplunderd; hij wist echter aan de plunderaars te ontsnappen. Hij werd uit zijn ambt ontzet. Z...

Aabaye, Karen Lydia
Deens schrijfster en journaliste * 19-09-1904 Kopenhagen - Zij woonde lange tijd in Parijs en debuteerde met een roman overFrankrijk: Der er lant til Paris (1939), Ned. vert.: Het is een lange weg naar Parijs (1947). Zij schreef vlotte populaire romans, die getuigen van veel menselijk medeleven, o.a. de trilogie Det skete ved Kisum ...

Aack, Johannes Claez. Van Der
kunstschilder *1635-6 - Overl. na 1680 Hij was een Leids kunstenaar en mogelijk ook wijnhandelaar. Onder: Een naaiende oude vrouw, Van der AACK, 1655

Aafjes, Edwin
- interieur schilder Onder: Villa d'Este olieverf op doek 1990 80 x 165 cm Onder: Palet - olieverf op doek 1990 120 x 80 cm Onder: Torentje van Berico 1991 olieverf-paneel 41 x 51 cm

Aafjes, Lambertus Jacobus Johannes (Bertus)
Nederlands letterkundige *12-05-1914 te Amsterdam - Overl. 1992 te Swolgen, Limburg Aafjes ontving aanvankelijk een priesteropleiding, stu­deerde daarna enige tijd archeologie in Rome en wijdt zich nu op Kasteel Hoensbroek, Limburg geheel aan let­terkundig en journalistiek werk. Aafjes debuteerde als dichter in 1940 met Het gevecht met de rnuze (in ...

Aagaard, Carl Frederick
- Deens kunstenaar Boven: Kinderen plukken bloemen 86,4 x 68,6 cm - olie op canvas Onder: de vier jaargetijden 11,9 x 15,5 cm (4x)- olie op cardboard

Aagesen Of Aggesen, Svend
(Lat. Sueno Agonis) Deens historicus Historicus uit de 12e eeuw, wiens hoofdwerk, de Historia Danorum (ca. 1185), uitdrukking geeft aan een Deens nationaal bewustzijn.

Aaker, Lee
Filmografie 1952 THE ATOMIC CITY 1952 DESPERATE SEARCH 1952 THE GREATEST SHOW ON EARTH 1952 NO ROOM FOR THE GROOM 1952 O. HENRY'S FULL HOUSE 1952 SOMETHING TO LIVE FOR 1953 ARENA 1953 HONDO 1953 JEOPARDY 1953 MISTER SCOUTMASTER 1953 TAKE ME TO TOWN 1954 DESTRY 1954 RICOCHET ROMANCE 1956 BIGGER THAN LIFE

Aakjaer, Jeppe
Deens schrijver *10-09-1866 te Aakjaer (bij Skive) - Overl. 22-04-1930 te Jebjerg. Aakjaer werd na een moeilijke jeugd onderwijzer en journalist en leefde van 1907 af als boer en schrijver op zijn hoeve. Onder invloed van radicale sociale en politieke ideeën schreef hij fel agitatorische werken. Aakjaer was een groot lyricus (o.a. invloed van Burns)...

Aalbaek Jensen, Erik
Deens predikant, schrijver en journalist *1923 te Ballerum - Hij werkte tien jaar als journalist en predikant en schreef in die tijd enkele spannende en psychologisch goed verantwoorde romans o.a. Dommen (1949 - Het vonnis), Drommen om det glemte (1954, de droom over het verleden) en Gertrud (1956). In 1959 werd hij programmaleider bij de Deense te...

Aalbers, Bernard Jan
Nederlands kunstenaar *1916 te Coevorden Hij studeerde aan het Instituut voor Kunstnijverheids-onderwijs te Amsterdam. Hij toont een veelzijdige begaafdheid (publicitair tekenen, lettering, textiel-tekenen, pentekenen, wandplastieken, glasramen enz.) Hij doceert aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam en is ook leraar aan het Hoger Insi...

Aalbers, Hendrik
Nederlands theoloog *1910 - Overl. 1990 Studeerde theologie. In de jaren vijftig was hij predikant in de Nedelands Hervormede Gemeente van Amsterdam - Watergraafsmeer, waar hij verdween toen ds. Glashouwer (later EO) daar was benoemd. Daarna werd hij vormingsleider aan het Oecumenisch Vormingscentrum Oud Poelgeest te Oegstgeest. Van zijn hand is een t...

Aalbers, Karel Johannes Joseph
Directeur-grootaandeelhouder van ongeveer vijftien bedrijven *Rhenen 28-06-1949 Gehuwd. Opleiding: na middelbare school diverse buitenlandse marketing opleidingen; buitenlandse juweliers- opleiding. Loopbaan: leiding over zeven juweliers zaken; oprichter-directeur AEC Holland Group. Functies: voorzitter Business Centre Kronenburg; SBV Vitesse; best...

Aalbers, Wil H.M.
Geb.29-05-1936, Alkmaar Gehuwd met M.J. Offermans, lerares. Opleiding: HBS-B Alkmaar (1955); doctoraal Sociale Geografie UvA (1963); specialisatie planologie TH Delft (1963). Loopbaan: docent TU Delft (1963-1979 en 1991-l993); lid gemeenteraad Delft (197O-1978); Provinciale Staten Zuid-Holland (1978-1991); lid College van Gedeputeerde Staten van Zuid-...

Aalbersberg, Willem Ysbrand
Geb.19-12-1931, Amsterdam Opleiding: 1954 Wis- en Natuurkunde, hoofdrichting Scheikunde, VUA (1954); promotie Scheikunde VUA (196O)" Loopbaan: wetenschappelijk medewerker Koninklijke Shell Laboratorium Amsterdam (1956-1962); hoofd laboratoria van Thomassen & Drijver-Verblifa Deventer (1962-1968); algemeen directeur Tedeco Groep (1968-1973); oprich...

Aalberse, Han B.
pseud. van Keulen, Johan(nes) van Ned. publicist en uitgever *20-12-1917 te Bruinisse Na eerst onder eigen naam een christelijk meisjes-roman en enige seksuele-voorlichtingsboekjes die ook waardering vonden in rooms-katholieke kring, te hebben gepubliceerd, verwierf Aalberse grote bekendheid toen zijn roman De liefde van Bob en Daphne (1955) aanvan...

Aalberse, Petrus Josephus Matheus
Nederlands jurist en politicus *27-03-1871 te Leiden - Overl. 5-07-1948 's- Gravenhage Hij studeerde rechten te Leiden, waar hij zich vestigde als advocaat, voor de rooms-katholieke Staatspartij in de gemeenteraad kwam (1899) en 1901-03 wethouder was. Hij had van 1903-16 zitting in de Tweede Kamer en was van 1916-18 hoogleraar te Delft. Hij was van ...

Aalberse, Pieter Josef Mattheus
Nederlands politicus *1910 te Assen - Hij promoveerde in de rechten aan de universiteit van Leiden. De politiek had zijn belangstelling: lid van de gemeenteraad van Assen (1945-1954), van 1947 tot 1952, secretaris en later ook voorzitter van het Landelijk Comité Rechtszekerheid (1947-1952), voorzitter van de KVP (1962-1968) en lid van de Tweede Kam...

Aalberts, Jan
Nederlands zakenman Het moet passen een artikel van zijn hand in FEM 4 februari 1995 Toen ik benaderd werd om mijn eigen column te schrijven, voelde ik mij niet direct geroepen om ja te zeggen. Waar moet je als niet-schrijver over schrijven en wat wil je als directeur aan het papier toevertrouwen? Het idee van de redactie om de lei­ding zelf een...

Aalders, Gerhard Charles
Nederlands protestants theoloog *1880 te Londen - Overl. 1961 te Heemstede Na eerst als predikant de gereformeerde kerken te hebben gediend, was hij van 1920 tot 1950 hoogleraar Oude testament aan de vrije Universiteit te Amsterdam. Hij werkte mee aan de nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Aalders, Justinus Petrus
Algemeen directeur van Ede en Partners *0l-12-1939 Eindhoven Gehuwd met: A.C.S. Bielleman, impresario klassieke muziek Opleiding: Nederlands Recht RUL (1967) Loopbaan: secretaris Nationale Raad voor Handelsbevordering (1968-1970);adjunct-directeur Amgas (1970-1974); directeur (1974-1979); directeur Dato Beheer (1979-1983);Delta Kabel (1983-1985); B...

Aalders, Willem Jan
Nederlands theoloog *19-09-1870 te Amsterdam - Overl. 19-03-1945 te Groningen. Ned. herv.predikant te Buiksloot en Beesd, hij werd in 1915 hoogleraar in Groningen (sinds 1923 in godsdienstfilosofie en ethiek). Hij was een man van brede allure, hetgeen zowel in zijn veelzijdige ontwikkeling als in zijn oecumenisch streven tot uiting kwam. Werken: 192...

Aaliyah
Aaliyah Haughton *New York (Brooklyn) 16.1.1979 was born in Brooklyn, on January 16, 1979. At the age of tive, she moved to Detroit. Aaliyah, whose name means "highest, most exalted one" in Swahili, says: "I've been singing all my life. live always wanted this. I sang in church, in school plays, and my parents gave me vocal lessons." She began p...

Aall, Anathon
Noors filosoof *1867 te Nesseby - Overl. 1943 te Oslo. Hij was enige tijd privaatdocent te Halle in Duitsland, daarna hoogleraar in de filosofie en geschiedenis der filosofie te Oslo. Zijn tweedelig werk Der Logos (1896-1899), over de ontwikkeling van het logosbegrip bij de grieken en de christenen, verwierf grote bekendheid.

Aalst, Cornelis Dirk Pieter Van
Notaris *21-08-1932 's Gravenhage Gehuwd met H.G.Wams Opleiding: Gymnasium A, Maerlant lyceum, 's-Gravenhage, (1952); Rechten RUL (1963); Notarieel Recht RUL (1965) Loopbaan: Aspirant candidaat diverse kantoren (1963 1977); benoeming Borgen (1977) Beroeps: Hoofdstraat 41, Postbus 35, 953O AA Borger Datum info 28-12-1993

Aalst, Cornelis Johannes Karel Van
Nederlands financier *7-05-1866 te Hoorn - Overl. 25-10-1939 te Hoevelaken. Hij trad in 1889 in dienst bij de factorij van de Ned. Handel Mij. (NHM) te Batavia, klom snel op en had onder gouverneur-generaal Van Heutz een groot aandeel in de ontwikkeling van de nieuw onderworpen gebieden. Hij was van 1902-13 directeur, van 1913-34 president-directeur...

Aalst, Gerrit Jan Van
Directeur Friese Pers *0l-08-1938 Haarlem Opleiding: HBS-B Haarlem (1956); HTS werktuigbouwkunde Haarlem (1959) Loopbaan: directeur Friese Pers Couranten Groep vanaf 1993 Friese Pers (1985)" Functies: directeur Friese Pers Beheer; lid Bestuur - Vereniging De Nederlandse Dagblad Pers NDP, lid Technical Committee IFRA INCA FIEJ Research Association; ...

Aalst, Gijsbert Van
Bouwkundige *28-11-1931, Leerdam Gehuwd met F H. Moeleker Opleiding: LTS; opzichter Bond van Nederlandse Architecten (BNA) Loopbaan: diverse aannemers (1948-1958), opzichter architectenbureau W.Wissing (1958- 1968); hoofdopzichter architektenbureau Eykelenboom Gerritse en Middelhoek (sedert 1968) Functies: raadslid Binnenmaas; voorzitter dagelijks...

Aalten, Albert Anton Johan Van
Pseudoniem: de Aal of il Dottore Anquilla. Tandarts. Gespecialiseerd in de parodontologie en de implantologie. *24-l0-1949, Arnhem Gehuwd met Iet Keeman. Opleiding: HBS-B (1968); Tandheelkunde RUG (1975) Loopbaan: gevestigd in Amsterdam, later Laren en Rotterdam; gespecialiseerd in de implantologie (sedert 1986) en Guided Tissue Regeneration (seder...

Aalten, Truus Van
In de jaren twintig en dertig befaamd als Nederlandse filmvedette in Duitsland, is op 88-jarige leeftijd overleden. Op jeugdige leeftijd speelde ze maar liefst in 29 films, waarvan slechts één (Het meisje met den blauwen hoed) in Nederland. Haar carrière begon als een meisjesdroom. Truus van Aalten werkte op haar vijftiende als leerling-modiste bi...

Aalto, Hugo Henrik Alvar
Fins architect *3-2-1898 te Kuortana Aalto behaalde in 1921 zijn architectendiploma aan de polytechnische school van Helsinki. Oorspronkelijk was hij aanhanger van het functionalisme, maar later begon zich een andere lijn af re tekenen. Zeer bekend werd hij door zijn eerste grote werk, het sanatorium te Paimio (1929). Sedertdien werd Aalto ook bui...

Aaltonen, Wäino
Fins beeldhouwer *8-3-1894 te Karinainen - Overl. 30-5-1966 te Helsinki Zijn omvangrijke oeuvre omvat zowel monumentale sculpturen als fijne reliëfs en miniaturen. Een samenbundeling van contrasten verleent zijn kunst een diepe intensiteit: standbeelden van Nurmi en Kivi, het vrijheidsmonument te Savonlinna en beelden in het rijksdaggebouw te Helsink...

Aamodt, Kjetil Andre
Noors sporter alpine skier, 'all-rounder' Hij won in 1992 Olympic super G. Leidde het sterkste Noorse afdalings team.

Aanraad, Jos
kunstschilder Onder: Stilleven met wijnkannen, roemer, flute, fruit en oesters Olieverf op paneel 60 x 50 cm

Aanrud, Hans
Noors schrijver *3-09-1863 Vestre Gausdal - Overl. 9-01-1953 te Oslo. Boerenzoon. In zijn idyllisch-realistische novellen en vertellingen geeft hij een intiem en zacht ironisch beeld van het boerenleven in het Gudbrandsdal. Aanrud schreef ook voortreffelijke kindervertellingen en een aantal toneelstukken. Werken: 1895 - Storken - Ooievaar - toneelstuk...

Aantjes, Klaas
Advocaat- procureur *12-05-1957, Utrecht Gehuwd. Opleiding: Nederlands recht RUU (1982) Loopbaan: advocaat (sedert 1983). Functie: kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam (sedert 1993) Lid van de Rotary Club. Beroeps: Haagweg lO8, 2282 AE Rijswijk. Datum info: 22-O8-1994

Aantjes, Willem
Scherp staat het verkrampte hoofd op het netvlies van de natie: de vertrokken mond, de blik vol ingehouden woede. De kranten brachten het beeld van het démasqué groot op hun voorpagina's. Beter dan een vernietigend commentaar illustreerde die foto de neergang van een politicus die jaren in het brandpunt van de actualiteit had gestaan. Geprezen werd...

Aar, Christien Van Der
TV presentatrice (toegewijd nieuwsjager en moeder) De Bevalling? Christien van der Aar (33) kan erover meepraten. Wekelijks staat ze bij SBS 6 aan de wieg van een nieuwe wereldburger en vijf maanden geleden werd ze zelf voor de tweede keer moeder eerst van Sam. En toen weer van een zoon.Pieter Toen haar jongste telg drie dagen oud was, zat ze alwe...

Aardema, Evert
Vice president Gerechtshof Leeuwarden *18-04-1938, Leeuwarden Gehuwd met Fenny Ellen Aardema. Opleiding: Gymnasium B (l955); Rijksbelasting Academie (1960); Fiscaal Recht RUL (1968). Loopbaan: inspecteur ns Rijksbelastingen (1960-'75); raadsheer Gerechtshof Leeuwarden (1975); vice president Gerechtshof Leeuwarden (sedert1984). Funkties: buitengewoo...

Aarden, Jacobus Maria
Nederlands politicus *1914 in Terheijden - Overl. 23-11-1997 te Voorburg Hij promoveerde aan de economische hoge school te Tilburg en kwam in 1945 in de politiek als medewerker van het Centrum voor Staatkundige Vorming van de KVP. Voor deze partij werd hij in 1962 lid van de Tweede Kamer. maar hij scheidde zich in 1968 af naar aanleiding van een telev...

Aarden, Mimi
Nederlands mezzosopraan *3 mei 1924, Steenbergen Studeerde bij Faniella Lohoff en Ruth Horna. Na haar debuut als Carmen bij de Nederlandse Opera (1949) zong zij in Nederland een groot aantal belangrijke partijen uit haar stemvak, voornamelijk in het Franse en Italiaanse repertoire. Zij trad veelvuldig als gast op in Antwerpen, Gent en Hamburg en zo...

Aardenne, (Drs.) Gijs M.V. Van
Nederlands politicus *1930 - Overl. 10-8-1995 Compromiszoeker Aan het woord is de minister van economische zaken, Van Aardenne. Hij waarschuwt de Tweede Kamer tegen een be­paalde ontwikkeling: 'Dan komen wij op een hellend vlak, pardon, een neerwaarts hellend vlak." Het was maar een tus­senzinnetje met een aan de ste­reometrie ontleend beeld, maar ...

Aardewerk, Abraham
Nederlandse kenner van zilverwerk

Aardmannetje
1) In de Germaanse Godenleer soort van dwergachtige aardgeest, kabouter. 2) Klein en nietig kereltje 3) Bijnaam van een springende haas in Zuid-Afrika (Pedetes caffer) Aardmannetjes (in Vlaanderen: alvermannekes) zijn in het Germaanse volksgeloof geesten die onder de grond of in de heuvels (bergen) wonen en een kleine, gedrongen gestalte hebben; no...

Aardoom, Hendrik Aart
Huis en Schoolarts te Dordrecht *16-09-l943, Dordrecht Gehuwd met Arina Alida Verhit Opleiding medicijnen Rotterdam ( 1968): aantekeningen Sociale Geneeskunde Jeugdgezondheidszorg Leiden (1986). Loopbaan: GGD Dordrecht (1970-1972); huisarts Dordrecht(197O-1980) Functies: GGD Dordrecht (sedert1982) Lid Nederlandse Vereniging van Jeugd-gezondheidszo...

Aardweg, Henricus Petrus (Hans) Van Den
Nederlands letterkundige *19-07-1899 Hoorn - Overl. 4-07-1971 Amsterdam Aardweg was een bijzonder vruchtbaar auteur, publiceerde (vaak onder pseudoniem) honderden kinderboeken, 40 romans: onder meer het bekende Maagd in Montparnasse, 1954, gedichten en zeer vele vertalingen, w.o. Sartres Naussée (Walging, 1952).

Aarestrup, Carl LudVIg Emil
Deens dichter *4-12-1800, Copenhagen - Overl. 21-7-1856 Odense Arts op Lolland en te Odense. Aarestrup was een groot lyricus en verfijnd vormkunstenaar (Ritorneller), die mooie erotische poëzie schreef, b.v. de cyclus Erotieke situationer. Hij was beïnvloed door A.G.Oehlenschläger, Heinrich Heine en Victor Hugo. Uitgave: 1922-25 - Samlede Skrifter (5...

Aarne, Antti
Fins volkskundige *5-12-1867 Porissa - Overl. 2-2-1925 Helsinki In 1922 hoogleraar. Legde met Karle Krohn de grondslag voor de zgn. Finse (d.i. geografisch-historische) school voor het sprookjesonderzoek en publiceerde in 1910 zijn nog steeds geraadpleegde typenlijst Verzeichnis der Märchentypen. Auteur van tal van werken over sprookjes, in het Duits ...

Aarnink, Wilhelmus Albertus Maria
Post doctoraal onderzoeker Universiteit Twente *Diepenveen 17-11-1964. Partner Lisette Favier Opleiding: Gymnasium B Deventer (l983): doctoraal Technische Natuurkunde Universiteit Twente (1988); doctoraat Technische Natuurkunde (l992)" Loopbaan: ROAG Prins Maurits Laboratorium TNO Rijswijk (l992 1993); tijdelijk medewerker TNO (1993 l994)" Lid Nede...

Aarnio, Eero
Fins interieur- en meubelontwerper *1932 - Aarnio is een free-lance kunstenaar die principieel klassieke denkpatronen afwijst en op de toekomst gericht staat. Als eerste ontwerper wendde hij glasvezel aan in een meubel, de Asko-stoel, die na de meubelbeurs van 1966 te Keulen wereld-bekendheid verwierf en de voorloper werd van een hele reeks meubel...

Aaron, Caroline
filmactrice Filmografie 1982 COME BACK TO THE FIVE AND DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN 1983 BABY, IT'S YOU 1983 WITHOUT A TRACE 1984 THE BROTHER FROM ANOTHER PLANET 1986 HEARTBURN 1988 WORKING GIRL 1989 CRIMES AND MISDEMEANORS 1990 ALICE 1990 EDWARD SCISSORHANDS 1992 HUSBANDS AND WIVES 1992 THIS IS MY LIFE 1993 THE PICKLE 1993 SLEEPLESS I...

Aaron, Hank
full name Henry L.Aaron American baseball player *1934 - Mobile, Alabama In 1951, Aaron was signed by the Milwaukee Braves (after 1966, the Atlanta Braves). In 1954, after three seasons in the minor leagues, he began his major league career. Aaron, a right fielder, became the highest paid player in the history of professional baseball in 1972, when...

Aaron, Paul
filmregisseur Filmografie 1978 A DIFFERENT STORY 1979 A FORCE OF ONE 1979 THE MIRACLE WORKER 1981 THIN ICE director 1982 MAID IN AMERICA 1983 DEADLY FORCE 1984 WHEN SHE SAYS NO 1985 MAXIE 1987 IN LOVE AND WAR 1988 SAVE THE DOG!

Aaron, Vasile
Roemeens dichter en rechtsgeleerde *1770 - Glogovat - Overl. 1822 Sibiu Zoon van een dominee. Hij schreeftal van kleinere werken, geïnspireerd op gegevens uit de klassieke oudheid, zoals Pyramus en Thisbe en Sophronimus en Charita. Hij maakte ook een vertaling van Vergilius. Hij kreeg vooral bekendheid door zijn Lijdensverhaal van Christus, een omvang...

Aaronson, Marc
Geb.1950 - Overl. 1987 After studies at the California Institute of Technology he received a BSc in 1972 and worked as Associate Professor for Astronomy at the University of Arizona. His work concentrated on three fields: 1.) the determination of the Hubble Constant Ho2 using the Tully Fisher relation (ApJ; 303, I (1986)), 2.) carbon rich stars (toget...

Aarschot, (Heren Van)
Vlaams adelijk geslacht waarvan reeds in het begin van de 12de eeuw melding wordt gemaakt. Verschillende leden makenten deel uit van de legers van de kruisvaarders. ARNULF I van Aarschot vergezelde Godfried van Bouillon naar het H.Land ARNOLD III van Aarschot veroverde Lissabon op de Moren. Het geslacht verloor echter reeds vroeg zijn eigendomsrech...

Aarsen, Hilbert
Algemeen Directeur. *06-l0-l923, Steenwijkerwold Gehuwd met E. H. Bettenhaussen. Opleiding: HBS B (l935-194O); Nederlandse Economische Hogeschool(194O l946) Loopbaan Wim H Müller & Co.(1947-1949); banken (1949 1951); handel-maatschappijen (1951-1953): Transmare (sedert 1953); Ditar (sedert 1968); Brandt Aarsen Holding (sedert l987); Ridex (sede...

Aart, R. Van
zie Lier, Rudie van

Aartman, Nicolaas
Nederlands tekenaar *1713 Amsterdam - Overl. 1793 Amsterdam Hij maakte zich vooral verdienstelijk als verluchter van boeken, al of niet in kleur. Enkele van zijn werken bleven bewaard in Amsterdam.

Aarts, A.A.M.A.
Directeur schoenfabriek Jochie *23-O6-195O, Breda Gehuwd met.J.C.L.M Jansen. Opleiding: HBS A. Odulphus Lyceum Tilburg (1969); HEAO Eindhoven (1972). Loopbaan: algemeen medewerker (1972-1977); algemeen bedrijfsleider (1977-1981); algemeen directeur schoenfabriek Jochie (sedert l981) Beroeps: Vincent van Goghstraat 15, 5121 CK Rijen.

Aarts, Antonie Maria Johannes Cornelis
Burgemeester van Gilze en Rijen. *Ginneken 11-O8-1936 Opleiding: Economie Katholieke Economische Hogeschool Tilburg (1961). Loopbaan: ambtenaar gemeente Tilburg (1964-1972); burgemeester van Teteringen (1972-1983); burgemeester van Gilze en Rijen (1983). Functies: voorzitter SAMO Nederland Utrecht; lid bestuur Bejaardenhuis St. Petrus Rijen; lid be...

Aarts, Christianus Josephus Maria
Geb.29-0l-1919, Eindhoven Gehuwd met l.E.M.Hennekam. Opleiding: Gymnasium B Eindhoven (1938); dissertatie Natuur- en Wiskunde RUU (1948); doctor Wiskunde en natuurwetenschappen RUU (1952); chartered engineer (1988) Loopbaan: lid directie Hennekam Roosendaal (1943 1954); managing director Physisch Laboratorium RUU (1952-1958); oprichter-directeur facul...

Aarts, Emile Hubertus Leonardus
Senior wetenschappelijk onderzoeker, hoogleraar. *04-07-1955, Roermond Gehuwd Opleiding: doctoraal Wiskunde en natuurweten schappen KUN(1979); promotie RUG (1983) Loopbaan: Philips Natuurkundig Laboratorium (sedert 1983); wetenschappelijk adviseur TUE (1986-199O); hoogleraar Informatica TUE (sedert 199O) Functies: wetenschappelijk adviseur RiKS (se...

Aarts, Johannes Joseph
Ned. graficus en schilder *18-08-1871 te 's-Gravenhage - Overl. 19-10-1934 Amsterdam. Leerling van de Haagse Academie, waaraan hij later leraar werd. Vanaf 1911 hoogleraar aan de Rijks-academie in Amsterdam, waar hij er veel toe heeft bijgedragen dat verschillende grafische technieken een nieuwe bloeitijd gingen beleven in Nederland. De werkende mens ...

Aarts, Jurgen Joseph
Senior bond sales manager Mees Pierson Amsterdam. *Geldrop 21-06-1964 Gehuwd met M.C.A. van Leysen, drogist, Opleiding: HEAO CE Breda (1985). Loopbaan: traineeship Bank Mees & Hope (1985 9186); bondsales-trading Bank Mees & Hope (1986 1991); bondtrading Crediet en Effecten Bank Utrecht (1991 1994); senior bond sales manager Mees Pierson (s...

Aarts, Wilhelm Johan Clasina
Chirurg in ruste (sedert 1988); docent School van Verpleegkunde. *13- Ol- 1921, Eindhoven Gehuwd met Marie Josephine Thérese Ghislaine Fryns Opleiding: Gymnasium B - Gymnasium Augustinionum Eindhoven (1937); Medicijnen RUU (1947); Chirurgie (1954). Loopbaan: chirurg St Luduine Ziekenhuis Hulst (sedert 1954). Beroeps: St. Liduine Ziekenhuis Wilhelmi...

Aartsen, Jozias Johannes Van
Nederlands politicus Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het kabinet Paars II (Kok) minister van buitenlandse zaken *25-12-1947, 's Gravenhage Opleiding: gymnasium A: rechten VUA (zonder diploma) Loopbaan: medewerker Tweede Kamerfractie VVD( 1970-1974); directeur prof mr. B.M Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD...

Aartsengel
Het woord komt in de bijbel alleen in het Nieuwe testament voor: 1. Thess. 4,16 en Judas 9), een der hoofden van de engelen. In het Oude en Nieuwe Testament worden Gabriël en Michaël genoemd, in de aprocriefen (bij de rooms-katholieke kerk deutero-canonieke boeken) Rafaël, in het boek Henoch Uriël. In de joods traditie varieert het aantal tussen dr...

Aartsma, Klaas Aart
Nederlands muziekonderwijzer *4-03-1838 te Berlikum - Overl. 12-11-1874 Was medewerker aan Friese tijdschriften en een actieve en activerende kracht voor het Friese toneel; Hij schreef ook in het dialect van het Bildt.

Aasen, IVar
Noors taalkundige en dichter *5-08-1813 Suumøre - 23-9-1896 Kristiana Hij was van boerenafkomst en werd onderwijzer. Hij was de schepper van een nationale schrijftaal, het 'landsmaal', dat gebaseerd is op de verschillende Noorse dialecten. Aasen verzamelde oude Noorse violksliederen en sagen en schreef korte, lyrische gedichten. Werken: 1848 ...

Abacha, Sani
President van Nigeria van 1993-1998. "God zij dank, de schurk is dood". Een oppositionele advocaat uit Lagos, Gani Fawehinmi, suggereerde gisteren spontaan het grafschrift voor generaal Sani Abacha, de sterke man van Nigeria. In Washington formuleerden offici�le woordvoerders het, althans voor diplomatieke begrippen...

Abaco, Evaristo Felice Dall
Abaco was sinds 1704 hofmusicus te München, leidde daar het kamerorkest. Zijn oeuvre omvat viool- en triosonates, concerti grossi, vioolconcerten en kerk-concerten. Hij bouwde voort op de stijl van Corelli.

Abaco, Giuseppe
Zoon van Evaristo Felice Zijn 29 cellosonates met basso continuo verwierven grote bekendheid.

Abadie, Jean
Het Verschijnsel van Abadie is naar hem genoemd. Het is zowel een kramptoestand van de superieure hefspier van het oog, door een neurologische aan-doening bij exoftalmische schildklier-aandoening, als een ongevoeligheid voor druk van de achillespees. Het Teken ( of Verschijnsel) van Abadie Een door hem vastgestelde test, waarbij hard knijpen in de...

Abadie, Paul
In 1845 werkte hij mee aan de restauratie van de Notre Dame te Parijs. Hij ontwierp de plannen voor de Sacré-Coeur op Montmartre (1874). Boven: de Sacre Coeur op Montmartre, Parijs (1874)

Abaelardus, Petrus
Een der bekendste en meest omstreden figuren uit het begin der 12de eeuw. Afkomstig uit de lagere landadel; hij koos een klerikale loopbaan om zich blijvend aan de studie te kunnen wijden. Hij volgde lessen van de nominalist Roscelinus van Compiègne te Loches, van de realist Willem van Champeaux te Parijs, en vanaf 1113 aan de theologische school v...

Abagtha
De naam van een van de zeven hofbeambten die dienst verrichten voor de Perzische koning Ahasveros, de echtgenoot van koningin Esther in zijn paleis te Susan, toenmalige hoofdstad van Perzië.

Abaj Koenanbajev, Gen. Ibrohim
Geb.1845 - Tsjingisgebergte (nu Abajevskdistrict) - Overl. 1904 Hij schreef in het Kazach en wordt beschouwd als de schepper van de nationale Kazachstaanse letterkunde. Na 1880 vertaalde hij in het Kazach o.a. de grote Russische dichters (Lermontov, Poesjkin) en schreef hij gedichten die werden geïnspireerd door het landschap.