Kopie van `De Personen Encyclopedie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


De Personen Encyclopedie
Categorie: Geschiedenis en volkskunde > Personen
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 2318


Abacha, Sani
President van Nigeria van 1993-1998. "God zij dank, de schurk is dood". Een oppositionele advocaat uit Lagos, Gani Fawehinmi, suggereerde gisteren spontaan het grafschrift voor generaal Sani Abacha, de sterke man van Nigeria. In Washington formuleerden offici�le woordvoerders het, althans voor diplomatieke begrippen...

Abaco, Evaristo Felice Dall
Abaco was sinds 1704 hofmusicus te München, leidde daar het kamerorkest. Zijn oeuvre omvat viool- en triosonates, concerti grossi, vioolconcerten en kerk-concerten. Hij bouwde voort op de stijl van Corelli.

Abaco, Giuseppe
Zoon van Evaristo Felice Zijn 29 cellosonates met basso continuo verwierven grote bekendheid.

Abadie, Jean
Het Verschijnsel van Abadie is naar hem genoemd. Het is zowel een kramptoestand van de superieure hefspier van het oog, door een neurologische aan-doening bij exoftalmische schildklier-aandoening, als een ongevoeligheid voor druk van de achillespees. Het Teken ( of Verschijnsel) van Abadie Een door hem vastgestelde test, waarbij hard knijpen in de...

Abadie, Paul
In 1845 werkte hij mee aan de restauratie van de Notre Dame te Parijs. Hij ontwierp de plannen voor de Sacré-Coeur op Montmartre (1874). Boven: de Sacre Coeur op Montmartre, Parijs (1874)

Abaelardus, Petrus
Een der bekendste en meest omstreden figuren uit het begin der 12de eeuw. Afkomstig uit de lagere landadel; hij koos een klerikale loopbaan om zich blijvend aan de studie te kunnen wijden. Hij volgde lessen van de nominalist Roscelinus van Compiègne te Loches, van de realist Willem van Champeaux te Parijs, en vanaf 1113 aan de theologische school v...

Abagtha
De naam van een van de zeven hofbeambten die dienst verrichten voor de Perzische koning Ahasveros, de echtgenoot van koningin Esther in zijn paleis te Susan, toenmalige hoofdstad van Perzië.

Abaj Koenanbajev, Gen. Ibrohim
Geb.1845 - Tsjingisgebergte (nu Abajevskdistrict) - Overl. 1904 Hij schreef in het Kazach en wordt beschouwd als de schepper van de nationale Kazachstaanse letterkunde. Na 1880 vertaalde hij in het Kazach o.a. de grote Russische dichters (Lermontov, Poesjkin) en schreef hij gedichten die werden geïnspireerd door het landschap.

Abakan Chan
Geb.1234 - Tweede Mongoolse chan van Perzië uit de dynastie der IIchan (1265 - 1282), zoon van Hoelagoe. Hij sloeg in 1270 de Mongolen van Transoxanie terug, maar werd door de Mammalukken in 1277 bij Albistan en in 1281 in Syrië verslagen.

Abakanowicz, Magdalena
Opgegroeid in een beschermede redelijk luxe omgeving even buiten Warsaw. Zij volgende een opleiding voor beeldend kunstenaar aan de academie van Warschau. Tijdens de oorlog verloor de familie al haar bezittingen en zij ondervond aan de lijve de wreedheid van de Duitse bezetter. Na de oorlog was zij verbonden aan het atelier van Wandtapijten te Wars...

Abana Ba Nasery
Active decade: 60's 70's 80's 90's Born in Led by guitarist Shem Tube, Abana ba Naserv (the Nursery Boys) were a hugely popular group in the '60s and '705. Founded in the early '60's, what Abana ba Naserv offered was omutibo: a rhythmic sound provided by two guitars, accompanying beat on a soda battie, and three-part harmonies. With the advent of ...

Abancourt, Claude-XaVIer-Joseph De FranqueVIll D'
Minister van oorlog onder Lodewijk XVI *4 Juli 1758 Douai - Overl. 9 September 1792 te Versailles. Trad in 1774 in krijgsdienst, klom snel op en werd in 1792 luitenant-generaal. Hij stond bekend om zijn royalistische gezindheid; Lodewijk XVI benoemde hem derhalve in de kritieke toestand, ontstaan door het oprukken van Brunswijk, op 23 Juli 1792 tot mi...

Abano, Pietro D', Bijgenaamd Petrus PataVInus
Hij studeerde geneeskunde en filosofie te Padua en verbleef enige tijd te Konstantinopel en te Parijs. Van 1306 af doceerde hij te Padua geneeskunde en natuurfilosofie. Omdat hij zich sterk rationalistisch opstelde tegenover het miraculeuze en bovennatuurlijke (hij verklaarde o.m. de dood van Christus als een schijndood), werd hij als ketter veroor...

Abantidas
Tiran te Sikyoon, na de moord op Klinias, en vader van Aratos (264 v.C.) Hij werd op zijn beurt in 251 om het leven gebracht.

Abaquesne, Maclou
Hij was de eerste bekende pottenbakker van de school van Rouen. Hij voerde in 1542 een geëmailleerde tegel-tableau en muurbekledingsplaten uit voor het kasteel van Ecouen (thans het museum van Cluny). Zijn werk werd lange tijd toegeschreven aan Bernard Palissy.

Abarbanel, Isaäc
De laatste in de rij der Joodse financiers en staats-lieden in het Arabische en Christelijke Spanje. Oorspronkelijk in dienst van Alfonso V van Portugal, vanwaar hij vluchten moest, sinds 1484 schatmeester van Ferdinand en Isabella van Castilië. Tegen wil en dank werd hij verweven in de anti-Judaïstische politiek der regering. Ook brengt hij de mid...

Abarbanel, Judah
Geneeskundige en schrijver - Spaanse Jood Geb. tussen 1460 en 1463 waarschijnlijk te Lissabon - Overl. tussen 1520 en 1535 Toen de Joden in 1492 door de R.K. koningen verdreven werden, vestigde hij zich metterwoon in Italië. Hij oefende eerst te Napels, daarna te Genua, de geneeskundige praktijk uit. Onder de naam Leon(e) (H)ebreo schreef hij zijn...

Abarca, Joaquin
Een van de leiders van de partij van don Carlos in zijn strijd tegen Isabella II. Hij werd verbannen en stierf in het klooster van Lanzo bij Turijn.

Abaroa, Frederick
Onder: sculpture zonder titel

Abart, Franz
Hij is vooral bekend geworden door zijn stenen beren aan de ingang van het Historisch Museum te Bern, die de stadsberen van Ber(e)n voorstellen.

Abas
Zoon van Lynkeus en Hypermnestra, en kleinzoon van Danaos, koning van Argos en groot-vader van Perseus.

Abas
Waarzegger, zoon van Melampoes: van hem stond een beeld in een tempel van Delfi.

Abas
Held die zijn naam geschonken heeft aan de Abanten, zoon van Poseidon en van de nimf Arethoesa.

Abascal Y Sousa, José Fernando
Als onderkoning van Peru (1804) verzette hij zich hevig tegen de revolutionairen. In 1816 werd hij op eigen verzoek door Ferdinand VII teruggeroepen. Hij was de stichter van de Academie voor Schilderkunst te Lima.

Abasiyanik, Sait Faik
Was korte tijd leraar, daarna in de handel, wijdde zich vervolgens geheel aan het schrijven. Oefende met twee romans (Kayip Araniyor, 1953) en vele korte verhalen (Havada Bulut, 1951), waarin hij deels realistisch, deels impressionistisch-schetsmartig het leven in de grote stad en dat van de vissers op de eilanden tekende, grote invloed uit op vele...Abasjidze, Leila
Gedurende haar studie aan de toneelschool in Tbilisi werd zij al vroeg uitgekozen voor kleine rolletjes in films voor de Grusia-studio's van Tbilisi, o.a. in Kadsjaria (1946). Na haar studie wijdde zij zich volledig aan de film. Haar voornaamste films zijn: 1954 - De libelle 1957 - Altijd wanneer het dag wordt 1960 - Zij vond de liefde 1966 - ...

Abate, 'Niccolo Dell'
Ab(b)ate ging in 1552 naar Frankrijk en was de derde stichter van de assisteerde daar Primaticcio, was evenals deze maniërist. (School van Fontainebleau). Aldaar hield hij zich bezig met het maken fresco's. Hij maakte ook zelfstandig landsxhappen zoals het verhaal van Aristaeus in een collectie Ab(b)ate werd ook bekend als ontwerper van tapijten e...

Abatsja
In Juni 1966 richtte hij het Frolinat = Front de liberation national Tschadien op, een verzameling van guerillero's tegen het beleid van president Francois Tombalbaye. Bij een schermutseling kwam hij om het leven. Als leider van de verzetsbeweging werd hij door Abba Siddack opgevolgd.

Abatucci, Pierre
Leerling van Portaels en Stallaert. Hij behoorde tot de groep VRIJE KUNST. Hij schilderde vnl. landschappen.

Abautzin, Firmin
Na de herroeping van het edict van Nantes verbleef hij als balling in Holland, Engeland en Zwitserland. Zijn werk 'Sur la connaissance du Christ et sur l'honneur qui lui est du' schijnt J.J.Rouseau tot zijn Profession de foie du vincaire savoyard te hebben geïnspireerd.

Abaza, Aleksander
Als liberaal minister (1880-1881) schafte hij de zout-belasting af en spande hij zich in om agrarische hervormingen tot stand te brengen.

Abba, Marta
In 1925 werd zij eerste actrice bij het Teatro d'Arte van L.Pirandello, die in haar de ideale vertolkster zag voor zijn drama's. Voor haar schreef hij verscheidene stukken, o.a. Diana e la Tuda (1926), l'Amica delle mogli (1927), Trovarsi (1932). In 1934 vertolkte zij de rol van Portia in Shakespeares Koopman van Venetië onder regie van M. Reinhard...

Abbadie, Antoine D'
Samen met zijn broer Arnauld ontdekkingsreiziger in Franse dienst. Met name Antoine, later benoemd tot lid van de Académie, beijverde zich in het verzamelen van geofysische gegevens en archeologische voorwerpen, m.n. in Ethiopië. Literatuur: Geb. Darboux, Notice histoire sur A. d'Abbadie (1907)

Abbadie, Arnaud Michel
Broer van Antoine. Doorreisde met hem Ethiopië en Tierra de los Gallas. Hij schreef Douze and de séjour dans la haute Ethiopie (1867).

Abbadie, Jacques
Abbadie week na de herroeping van het edict van Nantes uit naar Berlijn, waar hij vluchteling-predikant (Hugenoten) werd, hij volgde in 1688 Willem III naar Engeland, werd predikant te Londen en was een der voornaamste gereformeerden apologeten van zijn tijd. Werken: Traité de la verité de la religion chrétienne (3 dln. 1684-89), L'art de connaître...

Abbadieden
De stamvader was Aboe al-Kasim Mohammed, uit het Arabisch-Syrisch geslacht Abbad, die als groot-kadi en stadhouder te Sevilla, zich na de val van de Omajjadische kaliefen van Cordoba (1026) onaf-hankelijk verklaarde. Hij werd in 1042 opgevolgd door zijn zoon Abbad, die vele vorsten in het Zuiden van Spanje aan zijn gezag onderwierp en in 1069 overl...

Abbado, Claudio
Studeerde eerst in Milaan, vervolgens in Wenen bij Hans Swarowsky. Hij won in 1958 de Koussevitzkyprijs voor dirigenten. In 1963 behaalde hij in New York de eerste prijs in de Dimitri Mitropoulos International Music Competition. In 1965 maakte hij zijn debuut aan de Scala te Milaan, waar hij van 1972 tot 1986 muzikaal directeur zou blijven. Met in...

Abbagnano, Nicola
Hij verdedigt het positieve existentialisme, dat de mens de vrije keuze laat voor zijn daden. Sedert 1939 is hij hoogleraar te Turijn. Zijn voornaamste werken zijn: La strutura dell'esistenza (1939), Introduzione all' esistenzialismo (1942) en Possibilità e libertà (1957)

Abbakoem
Hij raakte in conflict met de officiële kerk, en werd als schismaticus jarenlang verbannen. Tenslotte eindigde zijn leven op de brandstapel. Hij is voor de Oudrussische literatuur vooral van betekenis door zijn Zhitije (autobiografie), een met vurig temparament geschreven werk, dat een blik geeft op het leven van die dagen. Abbakoem heeft veel scho...

Abdoel Halim Moe Azzam Sjah
Geb. 1921 Kedah - Hij studeerde in Engeland en kwam in de administratie van Malakka. In 1957 werd hij sultan van Kedah, een van de 9 deelstaten van de in dat jaar onafhankelijk geworden Maleise federatie. In 1970 werd hij door de heersers van de 9 deelstaten van Maleisië gekozen tot vijfde koning van de federatie, in opvolging van sultan Ismail Nasir...

Abdoel-Hakk Hamid
Geb. 6 Feb. 1852 Constantinopel - Overl. 12 April 1937 Istanbul Hij behoort tot de tweede generatie van Turkse letter-kundigen, die met de oude literaire traditie hebben gebroken en zich door de Westeuropese, vooral de Franse, literatuur hebben laten beïnvloeden. In zijn dichtwerken, waarvan een groot deel uit historische drama's bestaat, heeft hij voor ...

AbramoVItsj, Sjalom Jacob
Schrijvend onder het pseudoniem Mendele Mocher Sforim (Hebr. = Mendele de boekenverkoper), werd in 1881 hoofd van de talmoedschool te Odessa. Abramovitsj kan beschouwd worden als de schepper zowel van de nieuwe Jiddische literatuur als van de moderne Hebreeuwse bellettrie. Zijn stijl is ongemeen levendig en vol milde humor en zijn invloed op de jon...

Abrams, Creighton
Zoon van een spoorwegarbeider. Door te werken kon hij zijn studie bekostigen. Aan de militaire academie van West Point behoorde hij niet tot de goede studenten, maar hij werd gewaardeerd om zijn wilskracht. In de Tweede Wereldoorlog leidde hij als luitenant-kolonel een tankbataljon van Normandië tot in Tsjecho-Slovakije, waarbij zijn eigen tank ste...

Abramsz, Simon
Nederlands schrijver * 1867, Amsterdam - Overl. 1924, Velp Zijn ervaring als onderwijzer benutte hij als schrijver van een aantal kinderboeken en als redacteur van de kindertijdschriften Voor het Jonge Volkje, De Kinder-wereld en De Kinderkamer. Hij schreef ook leesboekjes voor het onderwijs. Hij werd vooral bekend door zijn verzameling oude kinderrij...

Abrawanel, Isaac
zie: Abarbanel, Isaac

Abrawanel, Juda(H)
zie: Abarbanel, Juda

Abresch, Petrus
Hij was reeds predikant te Groningen toen hij daar in 1773 ook hoogleraar werd. Bij zijn exegese van het N.T. maakte hij zich los van de dogmatiek, in de geest van de latere Groninger richting.

Abreu Gomez, Ermilio
In zijn romans en toneelwerken behandelde hij aan-vankelijk de koloniale geschiedenis van Mexico. Om deze reden behoorde hij tot de groep van de colonialistas. Later liet hij zich inspireren door de precolumbiaanse tijd en door de periode van de grote burgeroorlogen (1910-1920).

Abreu, Alejo D'
Na zijn terugkeer uit de Portugese kolonie Angola werd hij lijfarts van Filips II.

Abreu, António Limpo D'
Hij nam actief deel aan de gebeurtenissen die volgden op de onafhankelijkheidsverklaring van Brazilië (1831), was minister-president in 1854 en 1858 en stierf als voorzitter van de Senaat. Hij droeg bij tot de hervormingen die in Brazilië onder de regering van Pedro II tot stand kwamen.

Abreu, Casemiro José
Hij verbleef geruime tijd in Portugal en is vooral bekend om zijn lyrische gedichten over de liefde voor en het heimwee naar zijn vaderland. Zij werden verzameld in zijn enige bundel, Primaveras (1859; Lentes). Verscheidene van zijn gedichten werden op muziek gezet.

Abreu, Joà£O Capristano De
Hij werd bekend als historicus door zijn studiën over de ontdekking en kolonisatie van Brazilië, waarover hij uitstekend documentatiemateriaal bezorgde in zijn Capitulos de historia colonial en in O Brasil no seculo XVI; Discobrimento do Brasil (1883; De ontdekking van Brazilië en zijn ontwikkeling in de 16de eeuw). Hij verzamelde tevens teksten, s...

Abrial, Jean Charles
Hij voerde in 1939 het bevel over de Franse marine in N.W.-Frankrijk en onderscheidde zich in 1940 bij de slag om Duinkerken. Na zijn bevrijding uit krijgsgevangenschap werd hij gouverneur-generaal van Algerije (1940-1941). Na de landing van de geallieerden in N.Afrika volgde hij Auphan op als staatssecretaris van marine (18-11-1942) en kreeg hij...

Abrikosov
Had grote naam als filantropen en mecenassen. Abrikosov en Zonen, in cultuur en chocola Op de doos Inspiratie staat als fabrikant Babajev, maar de beroemde bonbon stamt van zeventig jaar geleden. Toen kende heel Rusland de chocola van warenhuis Abrikosov. De grondleggers van het familiebedrijf hadden grote faam als filantropen en mecenassen. Klein...

Abril, Pedro Simón
Hij schreef een Griekse en Latijnse spraakkunst en vertaalde o.a. werken van Cicero, Terentius, Aristoteles en Aisopos in het Spaans. Aan de universiteit van Salamanca stond hij echter het gebruik van de landstaal voor.

Abril, VIctoria
Popular, highly regarded Spanish performer, based in France since 1982, who began her career as a ballerina. At 15 Abril hosted a TV game show and kick-started her film career with her debut role in F. Lara Polop's OBSESSION (1976). She has twice been nominated for the French César Award and has starred in numerous films by Vicente Aranda, includin...

Abruzzen, Luigi Amedeo
Zoon van de hertog van Savooie-Aosta. Hij beklom in 1897 als eerste de Mount Saint Elias (5514 m), bezocht Frans-Jozefland (1899-1900) in een poging om de noordpool te bereiken, het Roewen-zorigebergte, waarvan hij veertien toppen van meer dan 4600 m beklom, en het bovenste bekken van de gletsjer van de Baltoro in de Karakoram. Bij deze laatste exp...

Abry, Leon
Zoon van generaal Abry. Reeds op jeugdige leeftijd legde hij zich toe op het tekenen. Later schilderde hij vooral militaire onder-werpen (soldaten, officieren te paard, militaire maneuvres enz.) Zijn omvangrijke oeuvre oogstte aan het einde van de vorige eeuw veel succes. Zijn stijl, die haast fotografisch nauwkeurig is, mist persoonlijkheid.

Abs, Hermann Josef
In 1929 trad hij in dienst van de Berlijnse bank Delbrück, Schickler & Cie. de financieringsinstelling van de groep Metallgesellschaft, waarvan hij zes jaar later een van de beheerders werd. In 1937 werd hij lid van de raad van beheer van de Deutsche Bank. Hij was een bekwaam technicus in internationale financierings-aangelegenheden; in 1945, ...

Absalom
Hij liet de oudste zoon van David en zijn halfbroer verraderlijk vermoorden, omdat hij zich aan zijn zuster Tamar had vergrepen. Hij vluchtte naar het buitenland maar keerde na drie jaar, schijnbaar met zijn vader verzoend, aan het hof terug. Toen hij de tijd gunstig achtte liet hij zich te Hebron bij een offerfeest tot koning zalven. Hij kreeg vee...

Absalon Assersön
Aartsbisschop van Lund. Absalon Assersön stelde orde op zaken in de Deense kerk en had onder Waldemar I en Knut VI de leiding van de Deense politiek. Hij voerde de strijd tegen de Wenden en kreeg Kopenhagen in leen (1167), Absalon Assersön gaf aan Saxo Grammaticus de opdracht tot de samenstelling van de eerste nationale geschiedenis van de Denen (G...

Abschatz, Hans Assmann
Freiherr von Een van zijn voornaamste bundels is: Anemons und Adonis Blumen.

Absil, Jean
Hij studeerde aan het conservatorium te Brussel en bij Paul Gilson. Vanaf 1931 was hij leraar fuga aan het conservatorium te Brussel. In 1934 stichtte hij de componistengroep 'Sirène', verwant met de Parijse groep Le Triton, en redigeerde het tijdschrift Syrinx (tot 1939). Bovendien verdedigde hij in zijn geschrift Les postulats de la musique conte...

Absinthe Blind
Active decade: 90s - Genre -ROCK Formed in Champaign-Urbana, Illinois, Absinthe Blind was composed of Guitarist/vocalist Adam Fein, guitarist keyboardist Tristan Wright, bassist Mike Zolfo, and drummer Seth Fein. Unsurprisingly considering that Wright spent much of his childhood in England, the band's neo-psychedelic pop is drawn from mostly Briti...

Absolon, John
Hij schilderde reeds op jeugdige leeftijd en in 1832 hield hij zijn eerste tentoonstelling. Hij was leerling van Ferrigi en medewerker van de theaterschilder Griève. Hij studeerde vier jaar te Parijs en legde zich daarna vrijwel uitsluitend toe op het maken van waterverf-schilderijen. Zijn frappante, levendige stijl sloeg in bij het publiek en tal ...

Abspoel, Ab
Abspoel maakte zijn debuut in het seizoen 1952/1953 bij de speelgroep Phoenix. Hij was niet alleen acteur, maar ook artistiek leider van het mede door hem opgerichte gezelschap Proloog. Tevens was hij regisseur bij de Toneelgroep '66. Studio en Theater.

Abspoel, Jan
Opleiding: HBS B. Kennemerlyceum. Loopbaan: diverse functiesPhilips Gloeilampenfabrieken (1963-1969); adjunct-directeur Eindhovense Drukkerij (1969-1978); commercieel directeur KNP-Vouwkarton (1978-199O); marketing directeur (199O-1991); directeur Hover, Den Bosch (sedert 1991); directeur Eindhoven Packaging (sedert 1992);Functies: ere-voorzitter N...

Abspoel, Peter
Opleiding: doctoraaldiploma Antropologie UU (1988). Loopbaan: werkzaam als vertaler en redacteur voor o.a. Uitgeverij In De Knipscheer (sedert 1989). Publikaties: "Teruglopend water" 1991); diverse artikelen op literair gebied; etnomusicologische studie Chansons pour les masques dogon. (1988); artikelen en lezingen over antropologische onderwerpen...

Abstemius Maceratensis, Laurentius
Hij was leraar en bibliothecaris en schreef o.a. een verzameling Latijnse fabels, Hecatomythium, waarvan sommige later door La Fontaine werden nagevolgd.

Absyrtus
Absyrtus diende in het Oostromeinse leger van Constantijn de Grote. Hij schreef verhandelingen over ziekteverschijnselen van en de therapie bij paarden.

Abt, Franz Wilhelm
Hij studeerde te Leipzig rechten en theologie en tegelijkertijd muziek. In 1841 vestigde hij zich in Zürich en van 1852 tot 1882 was hij hofkapelmeester te Brunswijk. Hij verwierf vooral bekendheid met zijn meer dan 3000 liederen en koorwerken, waarvan vele door hun eenvoudige, nogal sentimentele stijl zeer populair werden o.a.: O Schwarzwald, O He...

Abuladze, Tengiz
Education: Chota Rustaveli Theatre Institute, Tbilisi, Georgia (directing); VGIK, Moscow Documentary and narrative filmmaker from Georgia, one of the southern provinces of the former Soviet Union, whose striking film REPENTANCE (1987) stirred considerable controversy for its semi-allegorical critique of Stalinism and its descendant ideologies. Mixi...

Abulcasis (Lat.)
In het Arab. Aboe al Kasim al Zahrawi Hij leefde in de 10de eeuw te Córdoba. Zijn talrijke geschriften zijn waardevolle documenten over de toenmalige stand van de medische kennis.

Abundantia
Voorgesteld met de horen des overvloeds en met korenaren in de hand. Boven: De horen des overvloeds (detail) van het gewelf van de Apollogalerei (Louvre Parijs.)

Abundantius
Onthoofd te Rome onder Diocletianus. Feestdag: 16 september.

Abundus
Te Rome, onder Valerianus gemarteld. Feestdag: 26 Augustus.

Abundus
In Rome samen met de diaken St.Abundantius, onder Diocletianus onthoofd. Feestdag: 16 September.

Abundus
Door de muzelmannen in 854 te Córdoba onthoofd. Feestdag 11 Juli.

Abundus
Als pauselijk legaat woonde hij in 450 het concilie van Konstantinopel bij. Feestdag 2 April.

Abusch, Alexander
Van 1933 tot 1946 leefde hij in ballingschap. Van 1946 af bekleedde hij verscheidene hoge regeringsposten. Zijn voornaamste doel bestaat erin een socialistische cultuur tot stand te brengen, zoals blijkt uit zijn geschriften: Schiller, Grösse und Tragik eines deutschen Genius (1955), Kulturelle Probleme des sozialistischen Humanismus, Beiträge zur ...

Abzug, Bella
Zij was pionier van het feminisme en een even kleurrijke als omstreden verschijning in de Amerikaanse politiek. Nog jaren nadat ze Washington had verlaten, was ze een voorbeeld voor veel vooraanstaande feministen en tegelijk een geliefd doelwit van Republikeine hoon en kritiek. Met haar grote hoeden, haar stem van schuur-papier en haar uitgesproken...

Ag Groep
Financiële en Herverzekeringsmaatschappij van de Belg. verzekeringsmaatschappij, een van de oudste en belangrijkste in België. Haar ontstaan dagtekent van 1824. Zij behandelt praktisch alle verzekeringsverrichtingen en houdt zich tevens bezig met hypotheekleningen. Zij opende filialen in Frankrijk, Nederland en Luxemburg. In 1969 greep een belangri...

Aga Chan
Oorspronkelijke titel van de godsdienstige leider van de nizaritische Ismaëlieten.

Aga Chan I
(eig. Hasan Ali sjah)Godsdienstig leider van de nizaritische Ismaëlieten * Esfahan 1804 - Overl. Bombay 1881. Hij werd beschouwd als een afstammeling van Ali, de echtgenoot van Mohammeds dochter Fatima, en van de oude Perzische vorsten. Hij werd door Fath Ali sjah van Perzië tot gouverneur-generaal van de provincie Kerman benoemd. Hij was een correc...

Aga Chan II
Godsdienstig leider van de nizaritische Ismaëlieten * Kerman 1828 - Overl. Karatsji 1885, zoon van Aga Chan I. Hij studeerde in Oxford en werd de rechtstreekse helper van zijn vader. In 1881 volgde hij hem op als geestelijke leider van de nizaritische Ismaëlieten.

Aga Chan III, Mohammed Sjah
vorst en godsdienstig leider der Ismaëlieten * Karatsji 1877 - Overl. Versoix, Zwitserland, 1957 zoon van Aga Chan II. In 1885 werd hij leider van de nizaritische Ismaëlieten van Indië, Centraal-Azië, Perzië, Syrië en O.-Afrika. Hij kreeg gelijktijdig een mohammedaanse en een Europese opvoeding en maakte tal van reizen in Europa. Op jeugdige l...

Aga Chan IV, Karim
Godsdienstigleider van de nizaritische Ismaëlieten * Creux-de-Genthod, canton Genève, 1936, kleinzoon van Aga Chan III. Hij studeerde in de rechten en de economie aan de Harvarduniversiteit in de VS. In 1957 volgde hij zijn grootvader op als godsdienstig leider van de nizaritische Ismaëlieten. Foto midden Aga Khan IV op zijn huwelijk...

Aga Mohamed Chan
Sjah van Perzië * 1742 - Overl. vermoord 17.6.1797 Teheran; Telg uit vorstengeslacht der Kadjaren, die ten zuidoosten van de Kaspische Zee woonden en in felle strijd gewikkeld waren met Sjah Nadir Chan. Diens zoon, Adil Sjah, liet de vijfjarige Aga Mohammed Chan castreren. De troonstrijd die na de moord op Nadir volgde, leidde na langdurige verwikke...

Aga Mohammed Jahja Chan
Geb. Pesjawar 1917. Hij studeerde aan de universiteit van Poenjab en de Indische Militaire Academie te Dehra Doen. In de tweede wereldoorlog verbleef hij in Egypte, Soedan, Eritrea, Libië en Italië; dadelijk na de oorlog ging hij studeren aan de academie te Kwatta. In 1957 werd hij chef van de generale staf van Pakistan en in 1968 opperbevelhebber va...

Agababoff, Sedrac
'Winter, met ondergaande zon aan rivier Runie' - 38 x 46 cm. - gesigneerd.

Agabiti, Pietro Paolo
'Het martelaarschap van de heilige Lucia' - olieverf op paneel - 40.7 x 67 cm.

Agabus
profeet uit de vroegste kerk te Jeruzalem. Omstreeks het jaar 40 verbleef hij in Antiochië en voorspelde daar de hongersnood die het hele Romeinse Rijk zou treffen (Hand. 11, 28) Hij profeteerde ook Paulus' gevangenneming (Hand. 21, 10). Er is verder weinig van hem bekend . #

Agache, Donat Alfred
Geb. Tours 1875 - Overl. Parijs 1959 Hij ontwierp talrijke bouwwerken in Parijs en N.-Frankrijk. Als stedenbouwkundige werd hij belast met opdrachten in Rio de Janeiro (1930) en Lagos (1945). Hij is de oprichter van de Franse vereniging van stedenbouwkundigen. #

Agadati, Baruch
'A Hassid dancing' - 1935/39 'Hassidic dance' - 1950 mixed med op board - 66½ x 46 cm. Gouache op - 97½ x 67½ cm Gesigneerd. ...

Agafonoff, Eugene Andrew
'Couple' - mixed media op papier 'De paarse boomgaard' -0 olieverf op panel - 76.2 x 55.3 cm. Gesign. Op canvas - 68.6 x 61 cm. Russische trojka - waterverf en gouache - 26.7 x 45.7 cm. - gesigneerd.

Agafonova, Elena
'Het bloemenbal' - olieverf op canvas - 119 x 80 cm. Gesigneerd. 'Het lied' - olieverf op canvas - 73 x 99 cm. Gesigneerd.

Agag
Koning der Amalekieten, die door Saul werd verslagen en gevangen genomen. Hij werd echter, tegen het uitdrukkelijk gebod van God in, door Saul gespaard maar later door Samuel gedood. Deze gebeurtenis wordt beschreven als het begin van de blijvende verwijdering tussen Samuël en Saul in 1 Sam. 15. Onder: Samuel dood Agag #

Agagianian, Gregorius Petrus
Italiaanse schrijfwijze voor Aghadzjanean, * Achaltsiche, Georgië, USSR 1895 Overl. Rome 1971. Hij studeerde te Tbilisi en aan het Armeens college te Rome en werd in 1917 priester. Tot 1921 was hij zielzorger te Tbilisi; in 1932 kwam hij naar Rome, waar hij hoogleraar en rector werd van het Armeens college en consullor van de H. Stoel. In 1935 werd ...

Agajants, IVan IVanoVItsj
Geb. Jelisavetpol, nu Kirovabad, Azerbajdzjan, Overl. 1911 Moskou ? 1968. Hij werd op jeugdige leeftijd lid van de partij en later lid van de geheime politie. Hij maakte snel carrière: in 1959 werd hij hoofd van de dienst binnenlandse tegen informatie; in 1967 werd hij lid van hel bestuurscomité van de KGB dat bestaal uit de zes hoogst geplaatste offici...

Agam, Ron
'Ground Zero, 9-11-2001 - foto - 53 x 40.8 cm.Foto 'New York' - 2005 - Foto 'Skater' - 2005 87 x 57 cm. Gesigneerd. ...