Kopie van `Allergologie Praktijk Arnhem - Woordenlijst`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Allergologie Praktijk Arnhem - Woordenlijst
Categorie: Medisch > Allergologie
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 74


Additief
Toevoeging. Stof die aan een product (voedingsmiddel) wordt toegevoegd om de werking of een bepaalde eigenschap te bevorderen, bv. de smaak, de geur, het uiterlijk of de houdbaarheid. Sommigen additieven zijn hulpmiddelen bij het productieproces en kunnen als reststof nog in het voedsel aanwezig zijn. Het gebruik van additieven in voedingsmiddelen is aan wettelijke regels gebonden. Binnen de Europese Unie worden de additieven ingedeeld in groepen met een eigen E-nummer. Of een voedingsmiddel additieven bevat, staat vermeld op het etiket. Sommige additieven hebben geen E-nummer en worden met hun naam of groepsnaam vermeld; bv. aroma`s. Het gebruik van additieven wordt niet door iedereen goed verdragen.

Allergeen
Een stof die bij sommige mensen een overgevoeligheidsreactie kan veroorzaken

Allergische Reactie
Er bestaan 4 vormen overgevoeligheidsreactie

Allergologie
Wetenschap die zich bezighoudt met overgevoeligheid en overgevoeligheidsziekten

Anafylaxie
Een snel optredende, ernstige allergische reactie, die potentieel dodelijk kan verlopen

Anagene Fase
Periode van groei van de haarfollikel, zie ook katagene en telogene fase

Anamnese
De voorgeschiedenis van een ziekte; datgene wat de patiënt bij het onderzoek naar de oorzaak van de ziekte aan de arts vertelt

Antigeen
Een stof die bij de meeste mensen een afweerreactie veroorzaakt

Antihistaminicum
Stof die de werking van histamine tegengaat

Antilichaam
(immunoglobuline) Stof die vrijkomt als gevolg van de aanwezigheid van vreemde stoffen, de zgn antigenen

Apoptose
Zelfmoord van cellen

Atopie
Vorm van overgevoeligheid waarbij sprake is van erfelijke aanleg voor bepaalde aandoeningen

Biogene Aminen
Verzamelnaam voor door levende organismen (mensen, dieren, planten) gemaakte stoffen die functies vervullen bij de ademhaling, bioritme`s, de bloedcirculatie, de lichaamstemperatuur en de spijsvertering. De bekendste biogene amine is histamine. Biogene aminen in dierlijke en plantaardige voedingsmiddelen en in additieven kunnen overgevoelige reacties opwekken (voedselintolerantie).

Bronchiaal Astma
Aandoening die gekenmerkt wordt door ademnood en een piepende ademhaling

Bronchiaal Spasme
Krampachtige samentrekking van de gladde spieren van de luchtpijp (één van de verschijnselen bij bronchiaal astma)

Bronchiale Hyperreactiviteit
Overmatige reactie van de luchtpijp

Bronchodilatatoren
Medicijnen die de luchtpijp verwijden

CARA
Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen. Verzamelnaam voor ziekten van de onderste luchtwegen

Coeliakie
Ziekte van de dunne darm, waardoor graaneiwitten (gluten) niet verdragen worden en levenslang vermeden moeten worden door het volgen van een glutenvrij dieet

Comorbiditeit
Het bij een persoon vóórkomen van meer dan één stoornis in een bepaalde tijdsperiode. Uit verschillende bevolkingsonderzoeken blijkt dat psychiatrische comorbiditeit regelmatig voorkomt.

Congestie
Overmatige bloedophoping in de vaten van een orgaan of van weefsels

Conjunctivitis
Ontsteking van het bindvlies van het oog (soms als gevolg van een allergische reactie

Corticosteroïden
Hormonen die door de klieren van de schors van de bijnieren worden geproduceerd; wordt ook als medicament gegeven bij de behandeling van allergische verschijnselen

Cromoglycaat
Algemene benaming voor een groep van geneesmiddelen die worden gebruikt bij de preventie van allergische aandoeningen

Dauwworm
Atopisch eczeem bij zuigelingen en peuters

Dermatitis
Huidontsteking ; eczeem

Desensibilisatie
Behandeling met allergeenextract, meestal via injectie om de overgevoeligheid voor een allergeen te verminderen of te laten verdwijnen. Betere benamingen zijn: allergeenspecifieke immunotherapie of hyposensibilisatie

Dyspnoe
Ademnood

Eczeem
Huidaandoening (roodheid, jeuk, afschilferen)

Eiwithydrolysaat
Een mengsel van voorverteerde eiwitten. De grote eiwitten zijn afgebroken tot kleine stukjes die geen overgevoeligheidsreactie uitlokken omdat ze niet meer allergeen zijn

Eliminatiedieet - Provocatiedieet
Dieet waarbij verdachte voedingsmiddelen vermeden worden en worden vervangen door waarschijnlijk goed te verdragen alternatieven. Een eliminatiedieet kan worden gebruikt bij het opsporen van de oorzaak van allergische klachten. Vaak wordt een eliminatiedieet gevolgd door een provocatiedieet, wanneer de persoon in kwestie (nagenoeg) klachtenvrij is. Bij een provocatiedieet wordt een verdacht voedingsmiddel opzettelijk gegeten om te controleren of het voedingsmiddel wel echt de klachtenveroorzaker is.

Emfyseem
De meest voorkomende vorm van emfyseem is longemfyseem. Bij longemfyseem zijn de longen minder rekbaar, waardoor kortademigheid kan voorkomen. Kan worden veroorzaakt door veelvuldige sterke inspanning (bijv. bij zangers, glasblazers, enz.)

Erytheem
Roodheid van de huid als gevolg van bloedophoping in de vaten of de weefsels

Fagocyten
Witte bloedlichaampjes

Fototherapie
Lichtbehandeling met zonlicht of kunstlicht

Gluten
Graaneiwitten in tarwe, haver, gerst, rogge, spelt en (enigszins) in gierst

Graminea
Grassen, waarvan het stuifmeel een overgevoeligheidsreactie veroorzaakt

Histamine
Chemische stof, betrokken bij vele allergische aandoeningen

Hypo-Sensibilisatie
Behandeling met allergeenextract, meestal via injectie om de overgevoeligheid voor een allergeen te verminderen of te laten verdwijnen

IgE
Immunoglobuline E. Door het afweersysteem gemaakte afweerstof die zich bindt aan de mestcellen in (meestal) de huid, het maag-darmkanaal en de luchtwegen. Een in het menselijk lichaam gekomen allergeen reageert met IgE en er komt een reactieve stof vrij, bijvoorbeeld histamine. De hoeveelheid afweerstoffen kan gemeten worden bij een bloedonderzoek.

Immuniteit
Het in een bepaalde mate beschermd zijn tegen invloeden van buiten en tegen het eigen lichaam

Immunoglobuline
Stof die vrijkomt als gevolg van de aanwezigheid van vreemde stoffen, de zgn antigenen

Immunotherapie
Behandeling met allergeenextract, meestal via injectie om de overgevoeligheid voor een allergeen te verminderen of te laten verdwijnen

Inflammatie
Ontsteking

Intolerantie
Onvermogen om iets te verdragen

Katagene Fase
Periode van overgang van de haarfollikel, zie ook anagene en telogene fase

Krasjestest
Huidtest, die gebruikt wordt voor het opsporen van een allergeen

Lymfocyten
De belangrijkste cellen van het lymfestelsel, worden verder onderverdeeld in B-lymfocyten (die antistoffen produceren) en T-lymfocyten (die het lichaam helpen bij het maken van een onderscheid tussen lichaamseigen en lichaamsvreemd)

Mijten
Zeer kleine spinnen waarvan sommigen voorkomen in het huisstof en het beddengoed

Mucus
Dik slijm afkomstig van de slijmklieren

Oedeem
Opeenhoping van vocht in weefsels

Papel
Knobbeltje of verhevenheid van de huid

Patch-Test
Huidtest die gebruikt word bij de diagnose van het contacteczeem

Pathogenen
Infectueuze micro-organismen - ziekteverwekkers

Pollen
Stuifmeel, mannelijk zaad van bloemen

Pollinosis
Hooikoorts, overgevoeligheid voor pollen

Prik-Test
Huidtest voor het opsporen van een allergeen

Prurigo
Huidaandoening met intense jeuk en papelvorming

Pruritus
Jeuk

Pseudo-Allergie
Aandoening, waarvan de verschijnselen lijken op die van een allergische reactie en die geen immunologische oorzaak hebben

Rash
Uitslag

Rast
Radio Allergo Sorbent Test. Methodiek voor het bepalen van de specifieke antilichamen die bij een bepaalde allergische aandoening betrokken zijn.

Restitutie Systeem
Op basis van originele nota’s worden de gemaakte ziektekosten geheel of gedeeltelijk vergoed (Na aftrek van het eventuele bedrag van het eigen risico).

Rhinitis
Ontsteking van het neusslijmvlies

Schimmel
Zeer kleine vezelachtige zwammen

Sensibilisatie
Het gevoelig worden voor de invloed van een antigeen

Serum
Vloeibaar gedeelte van het bloedplasma

Spasme
Onwillekeurige samentrekking van spieren

Subcutaan
Injecteren direct onder de huid

Sublinguaal
Injecteren onder de tong

Sympaticomimeticum
Geneesmiddel, dat een stimulerende invloed uitoefent op een bepaald gedeelte van het zenuwstelsel

Telogene Fase
Periode van rust van de haarfollikel, zie ook anagene en katagene fase

Urticaria
Huidaandoening met papelvorming, ook wel netelroos genoemd

Vaccin
Entstof, bestaande uit levende, verzwakte of dode bacteriën