Kopie van `De arbeidscompetentielijst`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


De arbeidscompetentielijst
Categorie: Arbeid gerelateerd > Competenties
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 9


Ambitie
Is veeleisend ten aanzien van de doelen die hij/zij aan zichzelf stelt en wil continu het beste uit zichzelf halen.

Cijfermatig Inzicht
Kan verzamelingen van cijfermatige gegevens maken, bewerken, analyseren en interpreteren.

Omgevingsbewust
Is goed geïnformeerd over de relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie en benut deze kennis effectief.

Oordeelsvorming
Kan gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen.

Organisatiesensitief
Is gevoelig voor de ontwikkelingen binnen de organisatie en neemt deze in overweging bij de eigen besluitvorming. Heeft oog voor de effecten van de (eigen) besluitvorming op de organisatie.

Overtuigingskracht
Kan door middel van argumentatie, persoonlijk overwicht en tact acceptatie of instemming bij anderen verkrijgen voor het eigen standpunt.

Servicegericht
Signaleert en onderzoekt de wensen en behoeften van gebruikers en handelt hiernaar.

Wetenschappelijke Creativiteit
Bekijkt situaties vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele en vernieuwende ideeën of oplossingen.
Kijkt over de grenzen van het eigen onderzoek/onderzoeksthema heen;
Benadert zaken vanuit verschillende invalshoeken en denkt buiten vaststaande kaders;
Weet zaken te combineren, legt verbanden;
Raadpleegt anderen/deskundigen.

Zelfbewustzijn
Vertrouwt op eigen handelswijzen en beslissingen, rekening houdend met eigen kwaliteiten en beperkingen.