Kopie van `Flopclass - rechtstaalbeheersing`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Flopclass - rechtstaalbeheersing
Categorie: Juridisch
Datum & Land: 16/04/2007, BE
Woorden: 45


Ad hominem
redenering waarbij je de argumenten van de tegenpartij in het belachelijke trekt

Ad rem
gevat, snedig

andermaal bijzonderlijk
wederom

Annihilatie
vernietiging, tenietgaan, ...

A fortiori
achteraf

A priori
vooraf

Break-evenpoint
punt waar uitgaven gelijk zijn aan inkomsten

Capita selecta
geselecteerde hoofdstukken

Communis opinio
de algemene opvatting

Consilium abeundi
raad om te vertrekken

Contractio in terminis
innerlijke tegenspraak

De facto
feitelijk

De jure
volgens het recht

Deus ex machina
duivel uit een doosje, oplossend mechanisme dat uit het niets opduikt

Devolutie
Tegengestelde van evolutie... In politieke zin is devolutie het toekennen van bevoegdheden aan gedecentraliseerde overheden. Zoals de Belgische federale staat werkt

Discrediteren
in opspraak brengen

hieromtrent
hierover, omtrent

In absentia
in afwezigheid

In abstracto
abstract

In concreto
concreet

In dubio
twijfelachtig

In extenso
als uitbreiding

In natura
tja, in natura he, in goederen uitbetaald, niet in geld

In optima forma
volkomen, in de gehele vorm

In spe
tja, in spe he... in ontwikkeling, ..

Insolvabiliteit
Je bent insolvabel als je je schulden niet meer kan aflossen. Geen centjes hebben, bijna failliet zijn.

Ipso facto
door het feit zelf, noodzakelijkerwijze

Malverseren
frauderen

Ministeriabel
doenbaar

Moratoir
achterstallig

Mutileren
verminken

Non sequitur
de redenering wordt niet gevolgd

Numerus fixus
zelfde als numerus clausus, studentenstop

Oratio pro domo
pleidooi van je eigen advocaat

Per se
tja.. per se he

Persevereren
standvastig blijven, doorzetten

Persistent
volhardend

Rara avis
witte raaf-zeldzaamheid

Rato
aantal

Recalcitrantie
weerspannigheid, onwil

recentelijk
zopas laatst

Samplen
een sampling maken, klein voorbeeldje, test-case,...

Sub rosa
in vertrouwen

ten detrimente van
ten nadele van, op kosten van

teneinde
om