Kopie van `Scholieren.com - Documap Recht in het algemeen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Scholieren.com - Documap Recht in het algemeen
Categorie: Juridisch
Datum & Land: 17/04/2007, NL
Woorden: 7


Ambtelijk bevel
Na een ongeval regelt een agent het verkeer. Hij maakt de automobilisten duidelijk dat zij de verkeerslichten moeten negeren en zich aan zijn aanwijzingen moeten houden. Twee weken later ontvangt een aantal bestuurders een bon omdat ze door het rode licht zijn gereden. De camera op het kruispunt waar het ongeluk plaatsvond, was kennelijk niet uitgeschakeld. De automobilisten kunnen zich beroepen op 'ambtelijk bevel'. Want iemand die een strafbaar feit pleegt ter uitvoering van een ambtelijk bevel is niet strafbaar.

burgerlijk procesrecht
In het burgerlijk procesrecht gaat het om de handhaving van het materieel burgerlijk recht: wat kan een koper doen als de verkoper het gekochte product niet levert? Welke mogelijkheden heeft de verhuurder als de huurder de huursom niet betaalt? Hoe komt een slachtoffer van een onrechtmatige daad aan zijn schadevergoeding? Enzovoort.

civiel recht
Degene die in een burgerlijk proces is verwikkeld, krijgt vaak met verschillende rechterlijke instanties te maken. In Nederland houden vier instanties zich met civiele rechtsprocedures bezig: het kantongerecht, de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad. In het civiel recht bestaan bovendien ook alternatieve procedures, waarbij meningsverschillen op een andere manier dan voor de rechter worden opgelost, bijvoorbeeld via een geschillencommissie.

Overmacht
Overmacht in de zin van noodtoestand. Een opticien verkocht na sluitingstijd een nieuwe bril aan iemand die zonder bril bijna niets kon zien. De opticien werd vervolgd vanwege overtreding van de plaatselijke verordening over de winkelsluiting. Dit is een klassiek voorbeeld van overmacht. Daarbij moet iemand namelijk kiezen tussen een wettelijke plicht en een niet-wettelijk geregelde maatschappelijke plicht. Bij de opticien bestond de keuze uit de wettelijke plicht om de winkel te sluiten en de maatschappelijke plicht om iemand die hulp nodig heeft te helpen. De HR honoreerde het beroep op overmacht en gaf daarmee aan dat de opticien goed gekozen had door de maatschappelijke plicht in dit geval zwaarder te laten wegen dan de wettelijke plicht.

Vonnis/arrest
Een vonnis van het gerechtshof wordt een arrest genoemd.

wederrechtelijkheid
Dit wil zeggen dat de gedraging in strijd moet zijn met het recht. Een tandarts die een kies trekt, maakt zich schuldig aan 'mishandeling' (art. 300 Sr), maar de toestemming van de patiënt, heft de wederrechtelijkheid van de 'mishandeling' op.

Wettelijk voorschrift
Een deurwaarder die een huis ontruimt is wettelijk verplicht de goederen uit het huis op straat te zetten. Maar in veel gemeenten verbiedt een plaatselijke verordening het op straat zetten van spullen. Pleegt de deurwaarder een strafbaar feit door zich aan de wet te houden? Nee, want hij kan zich beroepen op een wettelijk voorschrift. Iemand die ter uitvoering van een wettelijk voorschrift een strafbaar feit pleegt, is niet strafbaar. Uiteraard komt een beroep op een wettelijk voorschrift maar zelden voor want doorgaans levert het naleven van wettelijke voorschriften geen ander strafbaar feit op.