Kopie van `KBC- Beleggingsvormen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


KBC- Beleggingsvormen
Categorie: Economie en financiën > Brochure beleggen
Datum & Land: 01/05/2007, BE
Woorden: 3


Future
Een futurescontract is een bilaterale overeenkomst tussen twee partijen met betrekking tot de levering van een gestandaardiseerde hoeveelheid van een - in het contract - bepaald actief (i.e. de onderliggende waarde) op een tijdstip en tegen een prijs overeengekomen op de tradingvloer of via een elektronisch tradingsysteem van een futuresbeurs. Als onderliggende waarde kan het gaan om: grondstoffen (commodity futures), financiële activa (obligaties, deposito’s-vooruitbetaling via de verkoop of aankoop van een FRA (Forward Rate Agreement), …), indexen en vreemde munten.

obligaties met een equity link
Van obligaties met een equity link bestaan diverse vormen en naar gelang van de specificaties krijgt dit beleggingsinstrument meer het karakter van een indirecte aandelenbelegging dan van een vastrentende belegging. Het couponrendement ligt lager dan het marktrendement, vaak zelfs flink lager. In ruil daarvoor wordt de terugbetalingsprijs van de obligatie gekoppeld aan de ontwikkeling van een representatieve beursindex (bijvoorbeeld de BEL 20-index). De belegger geniet meestal kapitaalbescherming.

obligaties met warrant
obligaties met warrant houden het midden tussen obligaties en aandelen. Obligaties met warrant zijn obligaties waaraan een effect is verbonden dat aan de houder het recht geeft om binnen een vooraf bepaalde periode en tegen vooraf vastgestelde voorwaarden in te tekenen op één of meer aandelen van dezelfde onderneming. Obligatie en warrant worden op de beurs apart verhandeld en genoteerd. Dat is meteen het verschil met een converteerbare obligatie. Bij conversie houdt de converteerbare obligatie op een obligatie te zijn en wordt ze een aandeel. Bij de uitoefening van de warrant verwerft de houder een aandeel en blijft de obligatie doorlopen.