Kopie van `Nederlandse Orchideeën Vereniging - Glossary`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Nederlandse Orchideeën Vereniging - Glossary
Categorie: Planten en dieren > mbt. Orchideeën
Datum & Land: 01/05/2007, NL
Woorden: 544


Abaxial
(Engels) Van de steel af, onderzijde van het blad.

Aberrant
(Engels) Afwijkend van het normale type.

Abortive
(Engels) Vertraagd in de ontwikkeling.

Abrupt
(Engels) Afgeknot, plotselinge verandering in vorm of afmeting.

Abscission
(Engels) Loslaten van blad of andere plantdelen door ontleden van plantweefsel aan de basis van het deel door b.v. omgeving omstandigheden of bevruchting, die een tot hormonale verandering leidt.

Acaulescent
(Engels) Zonder steel

Acicular
(Engels) Naaldachtig

Acid
(Engels) Vaak een vloeistof, die een overmaat van H+ ionen oplevert. Zuur reagerend.

Acotyledonous
(Engels) Zonder kiemblad of zaadlob.

Acropetal
(Engels) De volgorde, waarin plantdelen groeien, de bloemen, in opeenvolging groeiend vanaf een stengel.

Aculeate
(Engels) Bezet met prikkels, gestekeld.

Acuminate
(Engels) Spits toelopend

Acute
(Engels) Plotseling in een scherpe punt eindigend.,

Adaxial
(Engels) Naar de steel toe, bovenzijde van het blad.

Adhesive disk
(Engels) Hechtschijf.

Adiabatic
(Engels) Een verplaatsing van lucht of gas zonder warmte--energie-uitwisseling.

Adnate
(Engels) Hechten, verenigen Samensmelting van een deel met een ander deel, samen voegen.

Adventitious
(Engels) Terloops verschijnend of op ongebruikelijke plaatsen. Adventief (-plantje - -wortel)

Adventive
(Engels) Toevallig aangevoerd uitheemse plant, die een vaste plaats in de plaatselijke natuur heeft ingenomen.

Aerial
(Engels) Levend en groeiend in de lucht

Aerial Root
(Engels) Een luchtwortel, een wortel, die buiten het groeimedium blijft groeien.

Agar
(Engels) Gelatine, verkregen uit zeewier.

Aggregate
(Engels) Totale massa, bij elkaar genomen, samenstelling.

Aigrette
(Engels) Zaadpluis.

Air Capacity
(Engels) Ruimte tussen de massa’s, het volume percentage van het pot-plantmedium, dat met lucht is gevuld.

Albino
(Engels) Een orchideeënplant, die erfelijk de mogelijkheid mist om het rode pigment aan te maken, waardoor de plant alleen witte, groene of gele bloemen krijgt.

Alga
(Engels) Een groene plant gewoonlijk zonder gespecialiseerde plantendelen. Een meercellig plantenlichaam zonder wortels, bladeren of stengels. Behorende bij de Thallophyta .

Alkali
(Engels) Een basische substantie, die in water OH- ionen vormt.

Alleles
(Engels) Verschillende vormen van één gen gelegen op overeenkomstige chromosomen. Door mutatie kunnen zij onderling van plaats verwisselen. Een of meer genen van een heterozygoot, een organisme, ontstaan uit twee genetisch ongelijke geslachtscellen (gameten).

Alliance
(Engels) Een groep planten, in een geslacht, van species met vergelijkbare karakteristieken.

Alternate
(Engels) Wisselend geplaatst, niet twee aan twee of tegenover elkaar geplaatst aan weerszijden van een rechte lijn of steel.

Amorphous
(Engels) Niet kristallijn, zonder een regelmatig kristal- - molecuulrooster.

Amplexicaul
(Engels) Bladeren, die aan de basis de stengel omvatten

Analagous
(Engels) Met gelijke functie en gebruik, maar van verschillende bouw en oorsprong.

Ancipitous
(Engels) Dubbel gerand, zoals bij de pseudobulben van Oncidium en andere orchideeën.

Androecium
(Engels) Meeldraden, mannelijke deel van de bloem.

Anerobic
(Engels) Vermijdt vrije zuurstof of verdraagt de afwezigheid van zuurstof.

Aneuploidy
(Engels) Verlies of extra verkrijgen van een chromosoom van de normale hoeveelheid.

Annual
(Engels) Eenjarig, jaarlijks

Annulate
(Engels) Gemarkeerd met ringen, zoals b.v. bij de dikke stelen van de Phaius.

Anterior
(Engels) De voorzijde.

Anther
(Engels) De helmknop, de top van de kolom, het gedeelte van de meeldraden, die de pollen, de stuifmeel korrels, bevatten..

Anthesis
(Engels) Volle bloei tot vruchtzetting.

Anthocyanidin
(Engels) De pigmentcel van een anthocyaan, in het celvocht opgeloste kleurstof, de molecuul is instabiel.

Anthocyanin
(Engels) In het celvocht opgeloste kleurstof, rood, blauw of paars, die bloemen en overige plantdelen kleuren.

Antrorse
(Engels) Vooruitstekend.

Apex , apices (mrvd)
(Engels) De top, tip of gepunte boveneinde.

Aphyllous
(Engels) Van nature zonder bladeren.

Apical
(Engels) Aan de punt, aan het eind.

Apiculate
(Engels) Heeft een onbeduidend, kleine top, tip of gepunte boveneinde.

Apomixis
(Engels) Ongeslachtelijk voortgeplant, op vegetatieve wijze.

Appressed
(Engels) Aangedrukt, over de gehele lengte plat

Approximate
(Engels) Niet verenigd, maar dicht bij elkaar geplaatst.

Arachnoid
(Engels) Spinachtig

Archomatic
(Engels) Ongekleurd.

Arcuate
(Engels) Gebogen, boogvormig.

Articulate
(Engels) Geleed.

Ascending
(Engels) Naar boven groeiend, opstijgend. .

Asexual
(Engels) Ongeslachtelijk.

Asteroid
(Engels) Stervormig.

Attenuate
(Engels) Lang, smal en spits toelopend.

Auricle
(Engels) Een lob, aanhangsel.

Autogamy
(Engels) Zelfbevruchting

Axenic
(Engels) Een populatie van slechts één soort, verkregen van een enkele plant.

Axil, Axile
(Engels) De bovenhoek, die gevormd wordt door de steel of stengel en een blad of zijtak.

Back Cros
(Engels) Een kruising tussen een hybride en één van de ouder-planten.

Backbulb
(Engels) Een oude pseudobuld, vaak zonder blad maar nog levend en die nog één of meer slapende groeiogen--knoppen bevat, achter het actief groeiende plantendeel van een met een kruipende wortelstok voortgroeiende orchideeën plant.

Barbate
(Engels) Baardvormig.

Barbed
(Engels) Stekelig, scherp, met weerhaken.

Bark
(Engels) Schors

Barren
(Engels) Steriel, onvruchtbaar, dor.

Basal
(Engels) Basis, fundamenteel.

Basipetal
(Engels) Ontwikkeld zich vanuit de top.

Bearded
(Engels) Met baard.

Berry
(Engels) Zachte vrucht zaden bevattend, bes.

Biaxial
(Engels) Twee-assig

Bibracteate
(Engels) Bevat twee tegenover elkaar liggende schutbladeren, waarvan de ene gewoonlijk groter is dan de ander, zoals bij Paphiopedilum callosum en P. niveum.

Biennial
(Engels) Tweejaarlijks, tweejarig.

Bifid
(Engels) Verdeeld in twee gelijke delen. Twee lobben of segmenten, die gevorkt zijn.

Bifoliate
(Engels) Met twee bladeren.

Bigeneric
(Engels) Betreft twee verschillende verwante geslachten in de afkomst.

Bigeneric
(Engels) Een hybride, die ouders hebben uit twee aparte geslachten.

Binary
(Engels) Tweetallig, tweevoudig, dubbel.

Biometric
(Engels) Statistische analyse van levende organismen.

Bipinnate
(Engels) Dubbel geveerd.

Blade
(Engels) Ontvouwde deel van een blad of petaal.

Blunt
(Engels) Stomp, abrupt.

Bracheate
(Engels) Delen, die in een rechte hoek staan en afwisselend zijn gerangschikt.

Bract
(Engels) Een klein bladachtig deel onder de bloem, schutblad.

Bracteole
(Engels) Een klein schutblaadje, gewoonlijk van een bloemsteeltje.

Brassavola
(Engels) Een orchideeën geslacht, verwant aan Laelia en Cattlea, waarmee het vaak wordt gekruisd.

Brassia
(Engels) Een orchideeën geslacht van de Oncidium-groep, die vaak “spinnen orchidee” wordt genoemd door zijn smalle, staartachtige sepalen en petalen.

Bristly
(Engels) Borstelig, stekelig.

Bud
(Engels) Knop, uitbotten

Buffer
(Engels) Een zout of zacht zuur, die de verandering van de pH weerstaat.

Bulbose
(Engels) Aan de basis opgezwollen, met een knol - bol.

Bunch
(Engels) Tros, bos, groep. Vouwen.

Caespitose , Cespitose
(Engels) Groeit in grote bossen, groepen.

Calcarate
(Engels) Met een spoor, gespoord.

Calceolate; Calciform
(Engels) Als een pantoffel gevormd.