Kopie van `Omgaan met teksten`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Omgaan met teksten
Categorie: Taal en literatuur
Datum & Land: 04/05/2007, NL
Woorden: 7


alinea
Een alinea is een deel van een tekst. Wat in een alinea wordt besproken heeft met de hoofdzaak van de tekst te maken. De schrijver wil in een alinea iets nieuws aan de orde stellen. Een alinea is op de volgende manieren te herkennen:
Een alinea begint op een nieuwe regel;
Een alinea begint op een nieuwe regel en het eerste woord spring iets in;
Tussen alinea's staat een regel wit.

alinea bekijken
Een alinea bekijken betekent: niet de hele alinea lezen, maar slechts
de eerste zin van de alinea;
woorden die vaak gebruikt worden.
Kernwoord van een alinea.

hoofdzaak (van een tekst)
Hoofdzaak van een tekst is de belangrijkste informatie die in de tekst te vinden is. Een schrijver kan de hoofdzaak aangeven door:
de hoofdzaak in de titel te noemen;
de hoofdzaak in tussenkopjes te noemen;
met de hoofdzaak te beginnen (eerste alinea);
met de hoofdzaak te eindigen (laatste alinea).

Kernwoord (van een alinea)
het belangrijkste woord van de alinea. Het wordt vaak gebruikt.

kernzin (van een alinea)
In een kernzin zet de schrijver vaak het belangrijkste van de alinea: de hoofdzaak. De andere zinnen bevatten bijzaken, minder belangrijke dingen. Een kernzin is vaak de eerste of de laatste zin van de alinea. Soms is er geen duidelijke kernzin. Die moet dan zelf gemaakt worden door een zin te maken met het kernwoord.

Leesdoel
Je kunt een tekst lezen met verschillende doelen.
Antwoord krijgen op een korte vraag;
de belangrijkste informatie weten;
alles precies weten.

Leesstrategie
Bij elk leesdoel hoort een bepaalde manier van lezen van de tekst. Een manier van lezen wordt ook wel een leesstrategie genoemd.
De leesstrategie die wordt gehanteerd is afhankelijk van het leesdoel.
Als je een antwoord wilt hebben op een korte vraag dan kies je de leesstrategie Zoeken.
Als je de belangrijkste informatie uit de tekst wilt halen dan kies je de leesstrategie Doorlezen.
Als je alles wat in de tekst staat precies wilt weten dan kies je de leesstrategie Grondig lezen.