Kopie van `Karaktertest - 8 karaktertypen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Karaktertest - 8 karaktertypen
Categorie: Mens en samenleving
Datum & Land: 09/05/2007, NL
Woorden: 8


Amorf
nE - nA - P (niet Emotioneel, niet Actief en Primair)
zijn beschikbaar, troosters en tolerant door
soms last van passieve koppigheid
in het algemeen noemt men hen "goede karakters" of "goede inborst"
zijn generiek ingesteld, missen soms punctualiteit
zijn wat onverschillig ten opzichte van het verleden en nog meer naar de toekomst
hebben vaak een aanleg voor creatieve bezigheden
dominante waarde: het plezier
conflicten oplossen door: temperen van het conflict

Apathici
nE -n A - S (niet Emotioneel, Actief en Secundair)
Kunnen gesloten zijn, in zichzelf gekeerd
Zwijgzaam, lachen niet zo veel
Hangen erg aan gewoonten, zijn wat conservatief
Vasthoudend in hun denken en doen
Weinig spraakzaam, houden van rust en eenzaamheid
Laten zich in hun sociaal leven weinig zien
Ze zijn over het algemeen eerlijk en eerbaar
Dominante waarde: de rust
Conflicten oplossen door: temperen van het conflict

Charismaticus
E - A - P ( Emotioneel, Actief en Primair)
zijn vrijgevig, hartelijk, vitaal, uitgelaten
optimist, goed gehumeurd, vaak mateloos
activiteit is intens, koortsachtig en veelvuldig
politiek geïnteresseerd, houden van mensen en geloven in de
vooruitganggeloven in de vooruitgang en zijn willige revolutionairen
vaak redenaarstalent, kunnen onstuimig zijn
leiders, mits ze beschikken over voldoende maturiteit
ze zijn opportunistisch en soms "moody"
dominante waarde: de actie
conflicten oplossen door: uitbundigheid

Flegmatisch
nE - A - S (niet Emotioneel, Actief en Secundair)
Leven volgens gewoonten; respecteren principes
Punctueel, objectief, geloofwaardig, evenwichtig
Gelijkmatig humeur, geduldig volhardend, vrij van alle affecties en aanstellerij: houden niet van het abstracte
Normen en waarden hebben een morele waarde
Vaak levendige zin voor
humorDominante waarde: afspraak is afspraak
Conflicten oplossen door: de problemen aan te pakken

Gepassioneerd
E - A - S (Emotioneel, Actief en Secundair)
Ambitieus, gespannen
Activiteiten op gestelde doelen
Sturend, aan tot leidinggeven
Acties inzetten en beheersen
Vlotte sprekers
Nemen familie en vaderland serieus
Willen zich persoonlijk ontwikkelen
Dominante waarde: te vervullen taak
Conflicten oplossen door: integratie en opoffering

Nerveuzen
E - nA - P (Emotioneel, niet Actief en Primair)
Hebben last van een wisselend humeur
Willen anderen verbazen en de aandacht op zich vestigen
Zijn wat onverschillig ten opzichte van objectiviteit
Hebben de neiging om de realiteit mooier voor te
stellenHouden van aparte gebeurtenissen, zoeken spanning
Werken onregelmatig volgens een eigen voorkeur
Hebben behoefte aan opwinding
Zijn gevoelsmensen
Zijn wat onstandvastig in hun affecties, vlug verleid, vlug getroost
dominante waarde: het
vermaakconflicten oplossen door: vluchten in dromen

Sanguinisch
nE - A - P ( niet Emotioneel, Actief en Primair)
zijn extravert
kunnen zeer exact observeren
hebben een praktische ingesteldheid
houden van de wereld, zijn beleefd, en enigszins spiritueel
ze kunnen ironisch en soms sceptisch zijn
weten de mensen aan te pakken en zijn goede diplomaten
zijn liberaal en tolerant in een politieke
omgevinghebben weinig respect voor grote systemen en geloven meer in eigen ervaring
geven blijk van initiatief en zijn soepel
ze zijn opportunistisch en soms "moody"
dominante waarde: sociaal succes
conflicten oplossen door: het spel

Sentimentelen
E -n A - S (niet Emotioneel, Actief en Secundair)
Zijn over het algemeen ambitieus, maar het blijft vaak bij het verlangen
Zijn introvert en mediteren graag
Vaak melancholisch en ontevreden over zichzelf
Verlegen en kwetsbaar, voeden hun innerlijke leven met het verleden
Gaan moeilijk relaties aan met anderen
Omwille van hun onhandigheid voorzien zij vooraf wat ze kunnen vermijden
Hebben veel gevoel voor de
natuurDominante waarde: de intimiteit
Conflicten oplossen door: analyse