Kopie van `Incontinentievoorlichting - woordenlijst`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.Incontinentievoorlichting - woordenlijst
Categorie: Medisch > incontinentie
Datum & Land: 11/05/2007, NL
Woorden: 63


aandrangincontinentie
sterke plasaandrang met ongewild urineverlies.

anamnese
vraaggesprek met arts.

antibiotica
stof met bacteriegroeiremmende of bacteriedodende werking.

bekkenbodem
de door spieren en banden gevormde afsluiting van de bekkenuitgang

belastingsincontinentie
zie stressincontinentie.

bindweefsel
steunweefsel met een bindende functie in organen en een functie als omhulling van organen.

bio-feedback therapie
techniek die de patiënt en de therapeut via visuele (zichtbare), auditieve (hoorbare) en tactiele (tastbare) signalen informatie verschaft over onbewust verlopende fysiologische processen.

blaascatheter
zie katheter.

blaashals
overgang tussen de blaas en de urinebuis.

blaasstenen
zoutkristallen / stenen in de blaas.

Burch
operatieve behandeling via de open buik voor het verhelpen van stressincontinentie

bypass
overbrugging.

catheter
buisje voornamelijk in gebruik om urine uit de blaas te laten weglopen.

collageen
eiwitbestanddeel uit bindweefsel en (kraak)been.

colposuspensie
operatieve behandeling via de open buik voor het verhelpen van stressincontinentie.

complicaties
verwikkeling, bijkomende ziekte.

conisch
kegelvormig.

continent
in staat de urine op te houden.

detrusor
blaasspier.

druktransmissie
doorgeven van een druk.

dwarsleasie
dwarse onderbreking van de zenuwen van het ruggenmerg waardoor delen van het lichaam onder de laesie, zoals de blaas en endeldarm niet meer willekeurig kunnen worden beïnvloed.

elasticiteit
rekbaarheid / veerkracht.

elektrode
stroomgever, pool van een elektrisch element.

elektrofysiologisch onderzoek
onderzoek van organen met behulp van elektrische stroom.

fistel
buiszweer, kanaal ontstaan door verzwering.

hypotone urethra
geringe spanning van de urinebuis.

incontinentie
onvermogen urine op te houden.

Indicatie
aanwijzing welke behandeling moet worden toegepast om een ziekte te bestrijden.

kiemvrij
vrij van mircro-organismen, steriel.

lokale-regionale anesthesie
plaatselijke verdoving.

mengincontinentie
mengvorm van blaaszwakte van stress- en aandrangincontinentie.

mictie
urinelozing.

motorische aandrangincontinentie
incontinentie door het onwillekeurig samentrekken van de blaasspier.

multiple sclerose
op verschillende plaatsen in het lichaam optredende ziekelijke verharding van weefsel, meestal door de vorming van bindweefsel.

narcose
verdoving.

neurologische diagnose
vaststellen van een ziekte van het zenuwweefsel.

neurologische stoornissen
stoornissen veroorzaakt door ziekten van het zenuwweefsel.

obstipatie
verstopping.

oestrogeen
vrouwelijk geslachtshormoon.

overloopincontinentie
urineverlies waarbij zonder aanspanning van de blaasspier de druk van de blaas groter is dan de druk van de urinebuisafsluiting.

paramedicus
persoon die een vak of beroep beoefent dat (in)direct met de geneeskunde samenhangt echter er niet toe behoort, b.v. fysiotherapeut, logopedist, mondhygiënist

pathologie
kennis der ziekten / ziektebeeld.

postoperatieve pijn
pijn na de operatie.

prolaps
te voorschijn komen van weefsel of organen (zie ook verzakking)

prothese
kunstmatig lichaamsdeel.

psychosociale impact
invloed op de gemoedstoestand / sociale contacten met anderen.

recidiverende incontinentie
terugkerende incontinentie na een operatie.

reflexincontinentie
ongewild urineverlies zonder aandranggevoel.

sensorische aandrangincontinentie
overgevoelige urineblaas veroorzaakt de aandrang om te plassen .

sfincterinsufficiëntie
ontoereikende werking van een sluitspier.

stress-incontinentie
ongewild urineverlies bij een drukverhoging in de buikholte.

symptomen
verschijnselen, ziektebeeld.

teflon
polytetrafluoethyleen (PTFE) kunststof.

tumor
gezwel.

TVT
Tension-free Vaginal Tape = spanningsvrije vaginale band.

uitstrijkje
het in en dunne laag uitsmeren van onderzoeksmateriaal voor microscopischonderzoek.

ultrasonisch
werking door middel van hooggeluid.

urether
urineleider (van de nieren naar de blaas).

urethra
urinebuis (van de blaas naar buiten).

urge incontinentie
zie aandrangincontinentie.

urine-incontinentie
storing van de opslagfunctie van de blaas met ongewild urineverlies.

verzakking
dalen van een orgaan, een deel van een orgaan of een weefsel als gevolg van verslapping van zijn bevestiging.

weefsel
groep van cellen met dezelfde bouw en functie.