Kopie van `Expertisecentrum eDavid - woordenlijst`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Expertisecentrum eDavid - woordenlijst
Categorie: Automatisering
Datum & Land: 11/05/2007, BE
Woorden: 10


Applicatie
computertoepassing waarmee specifieke taken worden uitgevoerd

E-mail
elektronisch bericht

E-mailprogramma
een computerprogramma dat men kan gebruiken om e-mails te schrijven, te verzenden, om de elektronische postbus te ledigen en om e-mails te lezen of te printen. Voorbeelden:

FTP (File Transfer Protocol)
protocol voor de uitwisseling van bestanden op het internet.

Functionele e-mail
alle archiefstukken van een organisatie die kunnen worden gerekend tot de elektronische post en die naar hun aard bestemd zijn om te berusten onder een organisatie, die ze heeft opgemaakt of ontvangen uit hoofde van haar activiteiten of ter handhaving van haar rechten.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
applicatieprotocol voor het uitwisselen van webpagina’s en bijhorende bestanden (tekst, grafisch, audiovisueel, multimedia) op het World WideWeb. HTTP 1.1 is de laatste versie.

ICT
Information and Communication Technology

IP (Internet Protocol)
protocol voor het uitwisselen van bestanden op het niveau van het internetadres

PKI (Public Key Infrastructure)
een systeem dat aan gebruikers van elektronische communicatiemiddelen digitale sleutelparen ter beschikking stelt (telkens bestaande uit een private en een publieke sleutel), aan de hand waarvan zij hun elektronische communicatie kunnen beveiligen en authentificeren. De techniek van de digitale handtekening is één van de toepassingen van PKI.

TCP (Transmission Control Protocol)
protocol voor het uitwisselen van bestanden op een ander niveau van het internetadres