Kopie van `Vlaams Parlement: De kracht van je stem`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Vlaams Parlement: De kracht van je stem
Categorie: Politiek
Datum & Land: 11/05/2007, BE
Woorden: 4


Amendement
Een amendement is een voorstel om de tekst van een ontwerp of voorstel van decreet, een voorstel van resolutie of een motie te wijzigen. De Vlaamse volksvertegenwoordigers en de Vlaamse regering kunnen amendementen indienen. Amendementen kunnen zowel tijdens de bespreking in de commissie als in de plenaire vergadering ingediend worden. In elke vergadering wordt er gestemd over de amendementen die daar werden ingediend.

Kiesdeler
De kiesdeler is een getal dat aangeeft hoeveel stemmen je moet hebben voor één zetel.

Kiesdrempel
een kiesdrempel is een bepaald percentage van de geldige stemmen die een lijst moet behalen, om te kunnen meedoen aan de zetelverdeling. Als de kiesdrempel 5 % is, en een partij behaalt slechts 4 % van de geldige stemmen, dan kan die partij niet meedoen aan de zetelverdeling.

Kieskring
Een kieskring is het grondgebied waarbinnen de partijen een lijst kunnen voordragen. De politieke partijen die in het hele Vlaamse Gewest willen deelnemen aan de verkiezingen moeten dus in elke kieskring een andere lijst met kandidaten voordragen. Per kieskring zijn er een vooraf bepaald aantal zetels te verdelen. Dat aantal hangt af van het inwonersaantal in de betrokken kieskring.