Kopie van `Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Categorie: Aardrijkskunde > Schelde
Datum & Land: 14/05/2007, NL
Woorden: 6


Eroderen
Wegslijten van land door wind en water.

Estuarien Systeem
het geheel van structuren (zandplaten, schorren, geulen) en processen (fysisch, chemisch en biologisch) dat door het getij wordt beïnvloed van de rivier tot in de zee.

Estuarium
overgangsgebied tussen rivier en zee.

Fysieke systeemkenmerken
de kenmerken van het estuarium zoals het meergeulenstelsel, het getij en de zandhuishouding.

Kielspeling
De ruimte tussen de onderkant van een schip en de bodem. Deze fluctueert al naar gelang de diepte van het water en hoe zwaar van het schip beladen is en daardoor inzakt.

OEI-leidraad
Sinds 2005 hanteert Nederland een nieuwe leidraad bij haar politieke besluitvorming. Ze staat voor Onderzoek, Effecten en Infrastructuurwerken.