Kopie van `Elektronische berichtenuitwisseling in strafrechtzaken `

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Elektronische berichtenuitwisseling in strafrechtzaken
Categorie: Juridisch
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 6


Applicatie
Een verzameling van samenhangende programmatuur gericht op de geautomatiseerde ondersteuning van één of meer bedrijfsprocessen.

BPSS
Business Process Specification Schema. Een methode om de interactie tussen bedrijfsprocessen eenduidig te beschrijven met behulp van XML en UML, in termen van onder meer communicatieactiviteiten, uit te wisselen bedrijfsdocumenten en prestatie-eisen in relatie tot de communicatie. • Afkomstig uit ebXML.

ePV
Een informele benaming die gebruikt wordt voor: • het totale concept van elektronische berichtenuitwisseling in de strafrechtsketen; • een bedrijfsdocument; • een bericht. De term ePV heeft geen formele betekenis.

OMP Ordenings Methodiek Processen
Een bij de politie en deels ook bij het OM gangbare methode voor het modelleren en beschrijven van bedrijfsprocessen.

UML
Unified Modelling Language. Een generieke notatie voor het specificeren en modelleren van een bepaald domein gericht op de ontwikkeling van programmatuur. UML bouwt voort op modelleringsmethoden van Booch en OMT en wordt ontwikkeld onder auspiciën van de Object Management Group (OMG). • www.uml.org

XML
eXtensible Mark-up Language. Een formaat voor de gestructureerde vastlegging van gegevens en hun betekenis voor medium-onafhankelijke opslag en uitwisseling. • Standaard van het World Wide Web Consortium (W3C), www.w3c.org.