Kopie van `ABN-AMRO - TA begrippenlijst`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


ABN-AMRO - TA begrippenlijst
Categorie: Economie en financiën > Beleggen: Technische analyse
Datum & Land: 16/05/2007, NL
Woorden: 21


Accumulatiefase (bodemvorming)
De accumulatiefase is een overgangsmarkt van een dalende naar stijgende trend of een trading range. De sterke verkoopdruk neemt af en het sentiment begint te veranderen. Toppen en bodems lopen in elkaar over. Voorbode voor een trendomkeer.

Consolidatie
Tijdelijke pauze of koersstilstand na een sterke trendmatige beweging. Dit uit zich in de vorm van een trading range of driehoeks koerspatronen.

Continuatiepatronen
Deze koerspatronen vormen een pauze (consolidatie) in de trend. Voorbeelden van deze patronen zijn de dalende driehoek, stijgende driehoek, symmetrische driehoek, rechthoek en vlagpatronen.

Dalende trend (downtrend)
Patroon van lagere bodems en toppen, waarbij de koers significant neerwaarts beweegt.

Distributiefase (topvorming)
De distributiefase is een overgangsmarkt van een stijgende trend naar dalende trend of een trading range. De sterke koopkracht in de stijgende trend verdampt en het sentiment begint te veranderen. Toppen en bodems lopen in elkaar over. Voorbode voor een trendomkeer.

Indicatoren
Indicatoren zijn wiskundige afgeleiden van de koers met als doel de technisch analist extra objectief inzicht te verschaffen in de technische conditie van de onderliggende waarde.

Koerspatronen
Koerspatronen zijn regelmatig terugkerende en herkenbare koersbewegingen. Koerspatronen kunnen onderverdeeld worden in omkeerpatronen, die een trendomkeer indiceren en continuatiepatronen, die een vervolg van de trend indiceren. Koerspatronen zijn een hulpmiddel om een uitspraak te doen over de richting (of verandering) van de trend en het berekenen van koersdoelen.

Negatieve divergentie
De koersgrafiek laat gelijke of hogere toppen zien, terwijl de indicator gelijke of lagere toppen laat zien. De divergentie geeft aan dat de stijgende trend op zijn einde loopt en een (correctie) of trendomkeer waarschijnlijk is.

Neutrale bandbreedte (tradingrange)
Patroon van (nagenoeg) gelijke toppen en (nagenoeg) gelijke bodems, waarbij de koers per saldo zijwaarts beweegt.

Omkeerpatronen
Deze koerspatronen komen aan het einde van een trend voor en luiden een trendomkeer in. Voorbeelden zijn de 'hoofd en schouder' patronen en 'dubbele top en bodem' patronen.

Overbought
Voorbeeld van overbought-oversold indicatoren zijn de RSI en de Stochastics. Deze indicatoren fluctueren tussen 0 en 100. Voor de RSI is bijvoorbeeld een waarde boven 70 'overbought' en onder 30 'oversold'. De OBOS indicatoren werken het best in zijwaartse bewegingen. Overbought geeft dan aan dat de koers relatief gezien te sterk is opgelopen en daarmee gevoelig is voor (correcties) of winstnemingen.

Oversold
Voorbeeld van overbought-oversold indicatoren zijn de RSI en de Stochastics. Deze indicatoren fluctueren tussen 0 en 100. Voor de RSI is bijvoorbeeld een waarde boven 70 'overbought' en onder 30 'oversold'. De OBOS indicatoren werken het best in zijwaartse bewegingen. Oversold geeft dan aan dat de koers relatief gezien te sterk is gedaald en daarmee gevoelig is voor (herstel) rallies.

Positieve divergentie
De koersgrafiek laat gelijke of lagere bodems zien, terwijl de indicator gelijke of hogere bodems laat zien. De divergentie geeft aan dat de dalende trend op zijn einde loopt en een (herstel) of trendomkeer waarschijnlijk is.

Steun
Steun is het koersniveau waarop de vraag naar de onderliggende waarde zo groot is dat voorkomen wordt dat de prijs verder daalt. Op steunniveaus is men bereid om aankopen te doen.

Steunlijn
De steunlijn verbindt de (belangrijke) bodems op de grafiek met elkaar en fungeert als stijgende trendlijn. De steunlijn geeft de richting van de trend weer en biedt steun bij correcties in de stijgende trend.

Stijgende trend (uptrend)
Patroon van hogere toppen en bodems, waarbij de koers significant opwaarts beweegt.

Trendkanaallijn
De trendkanaallijn wordt getekend door een lijn parallel aan de steunlijn over de tussenliggende toppen te tekenen of parallel aan de weerstandslijn over de tussenliggende bodems. Trendlijn en trendkanaallijn vormen een trendkanaal als visuele weergave van de richting en volatiliteit (beweging) van de trend.

Trendlijn
Zie steunlijn en weerstandslijn.

Uitbraak
Koers breekt onder de stijgende trendlijn of onder een trading range uit en start daarmee een zogenaamde breakout beweging. Koers bevindt zich in een overgangsfase. Hetzelfde geldt voor een uitbraak boven de dalende trendlijn of boven een trading range uit.

Weerstand
Weerstand is het koersniveau waar het aanbod van de onderliggende waarde zó groot is dat voorkomen wordt dat de prijs verder stijgt. Op weerstandniveaus is men bereid om koopposities te neutraliseren en zelfs short posities aan te gaan.

Weerstandslijn
De weerstandslijn verbindt de (belangrijke) toppen op de grafiek met elkaar en fungeert als dalende trendlijn. De weerstandslijn geeft de richting van de trend weer en biedt weerstand bij oplevingen in de dalende trend.