Kopie van `Algemeen Octrooi- en Merkenbureau`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Algemeen Octrooi- en Merkenbureau
Categorie: Juridisch > Octrooien
Datum & Land: 16/05/2007, NL
Woorden: 3


Octrooi
Een octrooi is een door de overheid verleend uitsluitend recht tot het exploiteren van een uitvinding. Patent is de niet-officiële naam voor een octrooi.

PCT-aanvrage
Een Internationale octrooiaanvrage, ook wel PCT-aanvrage genoemd, is een enkele octrooiaanvrage die geldt voor een groot aantal landen (128 in augustus 2005). De aanvrage is maximaal 18 maanden van kracht. Daarna moet men een Internationale octrooiaanvrage uitsplitsen in die landen-regio's waar men uiteindelijk octrooibescherming wenst door voor die landen-regio's aparte octrooiaanvragen in te dienen. Een Internationale octrooiaanvrage is met name interessant indien u ten tijde van de indiening van de Internationale octrooiaanvrage nog geen goede keuze kunt maken ten aanzien van de landen waar u octrooibescherming zou wensen. Tijdens de genoemde 18 maanden is het mogelijk om van het Europees Octrooibureau een (vrijblijvende) voorlopige mening over de octrooieerbaarheid van de octrooiaanvrage te verkrijgen.

TM
Het teken TM bij een merk houdt in het merk wordt geclaimd, maar dat het merk nog niet is geregistreerd. Dit teken wordt vaak aangegeven bij merken die zich nog bevinden in de aanvraagprocedure, die dus nog niet officieel zijn geregistreerd.
Het teken ® bij een merk wil zeggen dat het merk een geregistreerd handelsmerk is en dat de eigenaar van het merk een beroep kan doen op merkbescherming.
Het teken © stamt uit het auteursrecht. De maker van een bepaald werk kan middels dit zogeheten Copyright Notice aangeven dat hij auteursrecht claimt. Naast het teken wordt vaak een datum in combinatie met de naam van de rechthebbende weergegeven, om aan te geven vanaf wanneer auteursrecht wordt geclaimd op een bepaald werk.