Kopie van `Managementbureaus voor beeldende kunst`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Managementbureaus voor beeldende kunst
Categorie: Kunst, muziek en cultuur
Datum & Land: 16/05/2007, NL
Woorden: 5


Alternatief Managementbureau (AMB)
Dit zijn dienstverlenende organisaties die kunstenaars op het zakelijke vlak bijstaan. Zij helpen kunstenaars bij het financiële beheer, de distributie en de promotie van hun werk. Zij verlenen advies aan kunstenaars en verrichten administratieve en productieondersteunende taken en ondersteunen de spreiding. Alternatieve managementbureaus werken in eerste instantie voor die kunstenaars die:
- 'jong' zijn (weinig ervaring hebben en-of nog geen eigen structuur hebben uitgebouwd)
- of sterk onderzoeksgericht werken (en moeilijk binnen geijkte structuren onder te brengen zijn)
- of wier werk zich niet leent tot het onderbrengen binnen een bestaand gezelschap of artistiek huis...)
Alternatieve managementbureaus zijn niet commercieel ingesteld. (landschapsschets commissie kunstencentra, werkplaatsen en alternatieve managementbureaus, 2005:3)

galerie
De Beroepsvereniging van Handelaars in de Hedendaage Kunst (B.U.P.) maakt een onderscheid tussen de ingehuurde galerie, de handelaar en de promotiegalerie. De eerste stelt haar ruimtes tegen een huurprijs ter beschikking aan kunstenaars, de tweede concentreert zich op de louteren verkoop van werken. Enkel de promotiegalerie ontwikkelt een geheel aan activiteiten die de kunstenaar binnen een professioneel artistiek netwerk kunnen verankeren. (Gielen&Laermans, 2004: 162)

Kunstagentschap
Een kunstenaarsagentschap is een dienstverlenende organisatie voor kunstenaars of kunstorganisaties die advies en begeleiding geeft op managementniveau. Hier wordt bedoeld alles wat de zakelijke ondersteuning betreft: projectmanagement, financiën en administratie, marketing en communicatie, fiscaliteit, strategiebepaling, behoefteonderzoek, distributie, logistiek... Onder projectmanagement wordt verstaan het coördineren van de productie, promotie en distributie per project. (agent P, interview, 16 december 2005)

Productiehuis
Een productiehuis is een centrum waar culturele bemiddelaars ageren als tussenpool tussen de kunstenaar, de opdrachtgever en het bedrijf waar het kunstwerk eventueel geproduceerd wordt. Met andere woorden het bureau fungeert als spilfiguur tussen verschillende wensen en denkwerelden. Het is een dienstverlenende organisatie die instaat voor het stimuleren en coördineren van nieuwe producties van kunstenaars, ze doen tevens aan promotie en budgettering van het project, de bemiddelaars zijn als het ware projectleiders. (Espeel, 2001-02: 88-90)

Zakelijk kunstenaarsassistent
Een kunstenaarsassistent heeft een gelijklopende functie als die van een kunstagentschap. Hij zal ook aan projectmanagement doen, de communicatie verzorgen, de financiën beheren, de strategie helpen uitbouwen. Daarnaast doet hij ook aan archivering van het oeuvre, de algemene administratie. Kortom hij verzorgt de dagdagelijkse werking van een kunstenaarspraktijk. Verder is hij iemand die exclusief en op lange termijn in loondienst voor een kunstenaar werkt en in de coulissen staat. Deze personnal assistant is iemand die een buffer vormt tussen de kunstenaar en de buitenwereld, hij staat in de coulissen, doet geen verkoop, en er is een vertrouwensband tussen hem en de kunstenaar. (kunstenaarsassistent V, interview, 11 januari 2006 en kunstenaarsassistent I, interview, 16 januari 2006)