Kopie van `Sint Ursula - Algemene Natuurwetenschappen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Sint Ursula - Algemene Natuurwetenschappen
Categorie: Natuurkunde
Datum & Land: 06/06/2007, NL
Woorden: 29


aminozuur
Organische, stikstof bevattende stof. Het is de bouwsteen waarvan eiwitten worden gemaakt.

asepsis
Voorkomen van infectie door de aanwezigheid van ziekteverwekkers te voorkomen.

assimilatie
het opslaan van energie in het stofwisselingsproces door het vormen van complexe organische verbindingen.

atmosfeer
Gasvormig omhulsel van de aarde-een planeet; dampkring

Cluster
Een groep sterrenstelsels. Het heelal bestaat uit miljarden van deze clusters die op grotere schaal weer superclusters vormen.

CT
ComputerTomografie: Wijze van driedimensionaal weergeven van een voorwerp (orgaan, lichaam), in dit geval door het virtueel in plakjes te snijden (temnoo (gr)=snijden). De beeldvorming geschiedt met Röntgenstraling.

DNA
Een (reuzen)molecuul uit de kern van een cel dat de genetische informatie van het organisme bevat. Het DNA bevat de code voor de aanmaak van eiwitten.

EEG
ElectroEncefaloGram: Weergave van de electrische activiteit van de hersenen. Registratie vindt plaats met behulp van electrodes op de buitenkant van het lichaam.

embryo
Eerste ontwikkelingsfase van de ongeboren vrucht (bij de mens tot 8 weken)

embryowet
Wet waarin de regels zijn opgenomen met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek aan embryo's. In Nederland mag onder strikte voorwaarden onderzoek worden verricht aan embryo's die (1) overblijven van een IVF-behandeling, (2) speciaal voor dit onderzoek tot stand gebracht worden (dit laatste alleen als er geen embryo's volgens (1) beschikbaar zijn).

EMG
ElectroMyoGram: De weergave van de electrische activiteit van spieracties. Registratie vindt plaats met behulp van electrodes op de buitenkant van het lichaam.

epidemie
Besmettelijke ziekte die plotseling uitbreekt en een groot deel van de bevolking aantast.

Eratosthenes
Grieks geleerde te Alexandrië in de 3e eeuw voor Chr.

erytrocyt
Rode bloedcel. Deze cellen zijn verantwoordelijk voor het transport van zuurstof in het bloed.

ethiek
Het nadenken over wat wel en wat niet zou mogen, wat wel en niet goed of verantwoord is.

fundamenteel onderzoek
Onderzoek dat in principe niet gericht is op toepassingen. Dit onderzoek vindt veelal plaats aan de Universiteiten.

gnomon
Een verticaal geplaatste stok die een schaduw werpt.

gynaecoloog
Vrouwenarts

Hippocrates
Grieks Geneesheer (460-377 v. Chr.)

Immuniteit
Bescherming tegen een ziekte doordat het afweer systeem de ziekte 'onthouden' heeft. Er zijn nog ziekte-specifieke lymfocyten aanwezig.

kinderziekte
Een ziekte die je maar één keer krijgt omdat het afweersysteem de ziekte onthoudt.

MRI
Magnetic Resonans Imaging: Beeldvorming met behulp van magnetische resonantie van protonen in waterstofatomen in het lichaam. Dit is de modernste techniek, is niet belastend voor het lichaam en levert de beste plaatjes op. Ze wordt zelfs al bij operaties ingezet.

ozon
Ozon is een vorm van zuurstof waarbij het molecuul uit drie, in plaats van twee, zuurstofatomen bestaat. Ozon verspreidt een typische geur en daaraan dankt het de naam (grieks: ozoon = riekend).

ozongat
Gat in de ozonlaag boven antarctica, ter grootte van de VS.

ozonlaag
De laag in de atmosfeer waarin de ozonconcentratie het hoogst is. Deze bevindt zich op ongeveer 25 à 30 km hoogte en is ruim 10 km dik. Door deze laag wordt 99% van de schadelijke UV-straling van de zon geabsorbeerd.

Ptolemaeus
Alexandrijns geleerde (100-170) Vernieuwt het geocentrische wereldbeeld. Hij verfijnt de theorie van Aristoteles van de cirkelbewegingen met kleine extra cirkelbewegingen (epicykels) om te corrigeren voor de afwijkingen in de waarnemingen. Zijn stelsel overleeft tot 1600.

RNA
(Reuzen)moleculen die betrokken zijn bij het aflezen van de codes van het DNA.

UV-straling
UV-straling is Ultra-Violet-straling. Deze heeft golflengten tussen 100 en 400 nm en ligt dus direct voorbij het violette zichtbare licht (vandaar de naam). Met name de UV-B straling met golflengten rond 300 nm is zeer schadelijk voor het leven, ze verandert en verwoest levende cellen. De nog gevaarlijker UV-C straling wordt door de atmosfeer tegengehouden en de langgolviger UV-A straling is ongevaarlijk.

xenotransplantatie
Transplantatie van dier naar mens.