Kopie van `ThinkQuest - de LICHT site`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


ThinkQuest - de LICHT site
Categorie: Natuurkunde > Licht
Datum & Land: 06/06/2007, NL
Woorden: 14


absorptie
opname

amplitude
maximale uitwijking van een golf

atoom
bouwsteen van een molecuul bestaande uit een atoomkern met daarom heen bewegende elektronen

elektrisch veld
krachtveld opgewekt door een elektrische lading

elektromagnetische golf
straling opgebouwd uit een afwisselend elektrisch veld en een magnetisch veld welke zich met de lichtsnelheid verplaatst

elektron
negatief geladen stabiel atoomdeeltje

emissie
uitzending van deeltjes

foton
lichtdeeltje of lichtquark

fotosfeer
het zichtbare (lichtgevende) oppervlak van de zon

golflengte
lengte van één golfbeweging

speciale relativiteitstheorie
Einsteins theorie die beschrijft dat afstand, tijd en gewicht relatieve begrippen zijn

zon
ster die het dichts bij de aarde staat en onze belangrijkste energiebron is

zonnewind
stroom deeltjes die uit de corona van de zon voortkomt

zonsverduistering
op aarde waarneembaar verschijnsel waarbij de maan tussen de aarde en de zon schuift