Kopie van `ThinkQuest - de LICHT site`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


ThinkQuest - de LICHT site
Categorie: Natuurkunde > Licht
Datum & Land: 06/06/2007, NL
Woorden: 52


aangeslagen toestand
elektron dat zich bevindt op een hoger energieniveau

absorptie
opname

AE (astronomische eenheid)
de afstand van de aarde tot de zon (149.600.000 km)

algemene relativiteitstheorie
theorie van Einstein over de invloed van materie-gravitatievelden

amplitude
maximale uitwijking van een golf

atoom
bouwsteen van een molecuul bestaande uit een atoomkern met daarom heen bewegende elektronen

blinde vlek
de plek in ons oog waar de oogzenuw binnenkomt

bolle lens
vergrootglas

brandpunt
plek waar alle lichtstralen, die evenwijdig lopen aan de hoofdas van de lens, na breking door een lens elkaar snijden

brandpuntsafstand
afstand van het midden van een lens tot brandpunt

breking
verschijnsel dat licht met een bepaalde hoek afbuigt wanneer het overgaat in een andere transparante stof

brekingsindex
mate van breking wanneer licht van vacuüm overgaat in een andere stof

constructieve interferentie
vorm van interferentie waarbij de resulterende golf een hogere amplitude heeft dan de oorspronkelijke golf

convertiezone
gedeelte van de zon met een temperatuur van ongeveer 1.100.000°C

corona
buitenste laag van de zon die alleen zichtbaar is tijdens een totale zonsverduistering

destructieve interferentie
vorm van interferentie waarbij de golven elkaar uitdoven

dioptrie
eenheid die de sterkte van een lens aangeeft

Einstein, Albert
natuurkundige die leefde van 1879 tot 1955

elektrisch veld
krachtveld opgewekt door een elektrische lading

elektromagnetische golf
straling opgebouwd uit een afwisselend elektrisch veld en een magnetisch veld welke zich met de lichtsnelheid verplaatst

elektron
negatief geladen stabiel atoomdeeltje

emissie
uitzending van deeltjes

foton
lichtdeeltje of lichtquark

fotosfeer
het zichtbare (lichtgevende) oppervlak van de zon

frequentie
aantal trillingen per seconde

gele vlek
plek in het oog waar het beste mee kan worden waargenomen

golflengte
lengte van één golfbeweging

grondtoestand
laagst mogelijk energieniveau van een elektron

holle lens
lens met een tegenovergestelde werking van een bolle lens

Huygens, Christiaan
Nederlandse natuurkundige die leefde van 1629 tot 1695

kegeltjes
cellen in het oog die kleuren kunnen waarnemen

lichtsnelheid
de snelheid van het licht, in vacuüm 299.792 kilometer per seconde

magnetisch veld
krachtveld opgewekt door een magneet

Maxwell, James
natuurkundige die leefde van 1831 tot 1879

molecuul
het kleinst mogelijke deel van stof dat alle eigenschappen van de stof nog heeft

nanometer
een miljardste meter

neutron
een elektrisch ongeladen stabiel deeltje uit een atoomkern

Newton, Isaac
natuurkundige die leefde van 1643 tot 1727

optisch
betrekking hebben op licht(stralen) of daarmee werkend

periodetijd
tijd om één golfbeweging te maken

Planck, Max
natuurkundige die leefde van 1858 tot 1947

primaire kleuren
basis kleuren (rood, groen en blauw) waarmee alle kleuren gemaakt kunnen worden

proton
een positief geladen stabiel deeltje uit een atoomkern

quantummechanica
beschrijving van de bewegingen van kleine deeltjes waarbij kansverdelingen een belangrijke rol spelen

Snellius, Willebrord
Nederlandse natuurkundige die leefde van 1580 tot 1626.

speciale relativiteitstheorie
Einsteins theorie die beschrijft dat afstand, tijd en gewicht relatieve begrippen zijn

staafjes
cellen in het oog waarmee we zwak licht kunnen waarnemen

stralingszone
gedeelte van de zon met een temperatuur van ongeveer 2.500.000°C

transmissie
voortbeweging

zon
ster die het dichts bij de aarde staat en onze belangrijkste energiebron is

zonnewind
stroom deeltjes die uit de corona van de zon voortkomt

zonsverduistering
op aarde waarneembaar verschijnsel waarbij de maan tussen de aarde en de zon schuift