Kopie van `CMupdate - Begrippenlijst`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


CMupdate - Begrippenlijst
Categorie: Automatisering
Datum & Land: 07/06/2007, NL
Woorden: 26


API
Application Programming Interface.Interface waarmee door programmeurs geschreven software met standaard softwarepakketten kunnen communiceren.

ASP
Active Server Pages ofwel ASP is de naam van de webapplicatie ontwikkelomgeving van Microsoft. ASP maakt onderdeel uit van de Microsoft Internet Information Server (IIS) en is tegenwoordig ingebed in .NET onder de naam ASP.NET.

ASP model
Application Server Provider. Een aanbieder die zijn of andermans applicatie niet verkoopt maar verhuurt waarbij de aanbieder applicatiebeheer en onderhoud verzorgt.

Classificatie
Classificatie is het sorteren van zaken in voorgedefinieerde categorieën. Een voorbeeld van een systeem waar classificatie wordt toegepast is een supermarkt waar de producten op productsoort, producttype en merknaam staan uitgestald in vakken. Het doel van classificatie is om een vereenvoudigde structuur aan te brengen in de relatie tussen objecten ten opzichte van elkaar en ten opzichte van soortgelijke objecten. De vereenvoudigde structuur kan vervolgens worden gebruikt om business rules op te stellen.

CPU
Central Processing Unit. De processor van pc of server.

CSS
Cascading Style Sheets. Style sheets beschrijven hoe een document wordt getoond. Door gebruik van style sheets kan de presentatie van een document worden gewijzigd zonder de code van het document aan te passen.

CSV
Comma Separated Value. Tekstbestand (ASCII) waarin elke regel een record vertegenwoordigd, van elkaar gescheiden door een komma.

DHTML
Dynamic HTML. DHTML wordt gebruikt om de combinatie van HTML, stylesheets en scripts waarmee onderdelen van webpagina 's bewegelijk worden gemaakt aan te duiden.

DTD
Document Type Definition. In een DTD wordt de definitie van een XML-document vastgelegd.

Editor
De editor is de Engelse benaming voor de gebruikersinterface (GUI of Graphic User Interface) die redacteuren in staat stelt om content (en de structuur waarin de content wordt gepresenteerd) aan te passen. De meest gangbare cms'en hebben als interface zogenoemde webformulieren. Webformulieren hebben echter zo hun beperkingen en er zijn derhalve ook andere editors die maar WYSIWYG (What You See Is What You Get) functionaliteit bieden. In sommige CMS'en kan MS Word worden gebruikt als editor.

FTP
File Transfer Protocol.Protocol voor bestandsoverdracht via internet.

GUI
Graphical User Interface. Grafische gebruikers interface, het scherm waarmee de gebruiker werkt.

HTML
Hyper Text Markup Languange. Protocol voor de weergave van documenten op het WWW.

JDBC
Java Database Connectivity. Door Sun ontwikkelde interface voor koppeling tussen Java-applicaties en database management systemen.

LDAP
Lightweight Directory Access Protocol. Protocol voor toegang tot een database met bijvoorbeeld adresgegevens.

ODBC
Open DataBase Connectivity. Een interface waarmee het mogelijk is om diverse databasesystemen met een gemeenschappelijke taal te benaderen.

ODMA
Open Document Management API.Standaard interface voor het beheren van documenten. Gebruikers kunnen met ODMA documenten beveiligd opslaan, terughalen en delen.

RSS
RSS (Rich Site Summary of Really Simple Syndication) is een door Netscape ontwikkelde methode om met XML als basis nieuws van verschillende bronnen tussen websites uit te wisselen. Zie ook Syndicatie.

RTF
Rich Text Format.Microsoft formaat voor tekstopmaakcodes, deels vergelijkbaar met HTML

SGML
Standard Generalized Markup Language. SGML is een internationaal geaccepteerde standaard die wordt gebruikt voor grote (veelal technische) documentatieprojecten.

SMIL
Synchronized Multimedia Integration Language. Spreek uit als smile.HTML-achtige programmeertaal, gebruikt voor creëren van interactieve, audiovisuele presentaties.

SQL
Structured Query language. Taal waarmee toegang tot data in databases wordt verkregen.

SSL
Secure Sockets Layer. Door Netscape ontwikkeld protocol voor het verzenden van vertrouwelijke informatie via internet.

WYSIWYG
What You See is What You Get. Weergave van gegevens op een dusdanige wijze dat het een natuurgetrouwe weergave is van de uiteindelijke (online) publicatie.

XML
eXtensible Markup Language.XML is een vereenvoudigde versie van een veel oudere opmaaktaal: SGML XML beschrijft documenten die gestructureerde informatie bevatten.

XSL
Extensible Stylesheet Language.Style Sheet scriptingtaal voor opmaak binnen XML.