Kopie van `NVF - Nederlandse vereniging voor fytotherapie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


NVF - Nederlandse vereniging voor fytotherapie
Categorie: Medisch > Fytotherapie
Datum & Land: 05/07/2007, NL
Woorden: 6


Antroposofische Geneeskunde
De antroposofie baseert zich op via esoterische weg verkregen inzichten van de grondlegger Rudolf Steiner (begin 20e eeuw). Deze inzichten zijn uitgewerkt op velerlei gebied (geneeskunde, landbouw, onderwijs, architectuur enz.). Fytotherapeutica nemen een belangrijke plaats in onder de door artsen voorgeschreven geneesmiddelen. Ook worden b.v. metalen via planten toegediend, na groei van de plant in speciale voeding. Behalve de aanwijzingen van Steiner vormt de Goetheaans fenomenologische bestudering van geneesplanten een belangrijke indicatie voor de toepassing ervan.

Ayurveda
(uit o.a.India, Sri Lanka) In de Ayurveda is evenals in de Westerse natuurgeneeskunde patiënt-specifieke reiniging een belangrijk concept. Men baseert de indicatie voor fytotherapeutica op de traditionele farmacopee (Dravyaguna), waarin smaak, kwaliteit (licht, heet, droog, snel, enz.), potentie (verhittend of verkoelend), naspijsverteringswerking en specifieke eigenschappen van de planten(delen) vermeld staan. Recepten die bestaan uit meer dan 20 planten zijn geen uitzondering. Geneesplanten worden naast de orale toediening op diverse manieren gebruikt, b.v. bij massages, stoom-baden, klysma's en neusspoelingen.

fytotherapeutica
Fytotherapeutica zijn geneesmiddelen die als actieve ingrediënten uitsluitend planten, delen van planten of plantenmaterialen of combinaties daarvan bevatten, in ruwe of bewerkte staat.

Fytotherapie
de professionele toepassing van plantaardige geneesmiddelen (fytotherapeutica volgens de definitie van ESCOP, zie verderop) met als doel de gezondheid te behouden of te bevorderen. Het gebruik van fytotherapeutica buiten de professionele hulpverlening om (zelfzorg, mantelzorg) valt niet onder deze definitie van 'fytotherapie'. Voor de professionele toepassing van fytotherapeutica bestaan zowel regulier medische als andere (westers en oosters traditionele) benaderingen. 'Fytotherapie' kan dus verwijzen naar heel verschillende behandelwijzen, zowel regulier als 'alternatief'. Globaal kunnen vijf belangrijke contexten voor het gebruik van fytotherapeutica worden onderscheiden: de reguliere (moderne westerse) geneeskunde, de westers traditionele (natuur-)geneeskunde, de antroposofische geneeskunde, de traditionele Chinese geneeskunde en de Ayurvedische (Aziatische) geneeskunde. (contexten)

Reguliere geneeskunde
Formeel gesproken is reguliere geneeskunde de geneeskunde zoals onderwezen wordt op door de Nederlandse overheid erkende onderwijsinstellingen. Inhoudelijk is zij soms moeilijk af te grenzen van andere benaderingen. Met name betreft dit de Westers natuurgeneeskundige benadering omdat beiden deels uit dezelfde culturele traditie stammen.

Westerse natuurgeneeskunde
De Westerse natuurgeneeskunde baseert zich op de traditionele vier-elementenleer (humoraalpathologie, Hippokrates) die is uitgewerkt in modernere concepten zoals de homotoxinenleer (Reckeweg) en de hypothese van het grondsysteem (Pischinger).