Kopie van `ABC van de medezeggenschap`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


ABC van de medezeggenschap
Categorie: Bestuur en organisatie > medezeggenschapsraad
Datum & Land: 07/10/2007, NL
Woorden: 6


Ambtelijk secretaris
Een niet-gekozen persoon die de OR organisatorisch en administratief ondersteunt. Het is meer dan zomaar een secretaresse, want hij of zij heeft ook kaas gegeten van het OR-werk. Schrik dus niet als hij tijdens de overlegvergadering opeens zijn mond open doet.

Euro-OR
Grote bedrijven die in Europa actief zijn, dienen een Europese OR te hebben. Heeft veel minder rechten dan we in Nederland gewend zijn. Er geldt vooral een informatieplicht. Is handig om elkaar als werknemers op de hoogte te houden. Komt meestal één à twee keer per jaar bij elkaar.

Overlegvergadering
Dit prachtige pleonasme is de wettelijke term voor de officiële vergadering tussen OR en bestuurder. Er worden notulen gemaakt, die beide partijen moeten goedkeuren en juridische kracht hebben. In de wandelgangen zegt men dat Dries van Agt de term als compromis heeft verzonnen, bij de grootste wijziging van de WOR in 1979. De werkgevers hadden het kabinet de oorlog verklaard.

VGWM
Staat voor Veiligheid, Welzijn, Gezondheid en Milieu, op de werkvloer ook wel arbo genoemd. Een van de gebieden waar de OR veel invloed heeft. Over vrijwel alle regelingen moet de OR instemming geven. De meeste OR’en hebben dan ook een VGWM-commissie, die zich op arbozaken stort.

Voorgenomen besluit
Typisch WOR-jargon. Deze juridische term staat voor een plan van de bestuurder. Feitelijk een definitief besluit in wording, dat pas een echt besluit wordt als de OR er ‘Ja’ tegen heeft gezegd.

Zittingstermijn
Hoe lang blijft de raad aan? Standaard is drie jaar, maar ook twee of vier jaar mag ook.