Kopie van `PAS - Therapeuten`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


PAS - Therapeuten
Categorie: Diverse industrieën en ambachten > Therapeuten
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 8


Eerstelijnspsycholoog
Dit is een psycholoog uit de eerstelijnsgezondheidszorg. 'Eerste lijn' betekent hier dat deze psycholoog in principe toegankelijk is voor cliënten, zonder dat deze een doorverwijzing hoeven te hebben. Wanneer een verzekering de kosten van een eerstelijnspsycholoog vergoedt, heb je een doorverwijzing van de huisarts nodig. Een eerstelijnspsycholoog gebruikt meestal een kortdurende behandeling (ca. 10 sessies) en werkt voornamelijk probleemgericht. Ook zijn ze niet gespecialiseerd in één specifieke richting.

Klinisch psycholoog
De klinisch psycholoog is een gespecialiseerde gezondheidszorgpsycholoog en is gespecialiseerd in onder andere psychodiagnostiek en psychotherapie. De behandeling is gericht op het doen verminderen of verdwijnen van klachten, afwijkingen of psychische stoornissen. Hierbij kunnen specifieke behandelmethoden gebruikt worden.

Maatschappelijk werker
Een maatschappelijk werker richt zich zowel op materiële als niet-materiële aspecten van de psychosociale problemen waar iemand mee te maken heeft.

NIP-geregistreerd psycholoog
Wanneer je te maken hebt met een psycholoog die geregistreerd is bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) heb je te maken met een 'echte' psycholoog; vanaf 1993 mag iedereen zich namelijk psycholoog noemen, omdat toen de wettelijke bescherming van de titel 'psycholoog ' is weggevallen.

Psychiater
Een psychiater is afgestudeerd in de geneeskunde en heeft daarna een opleiding psychiatrie gedaan. Met het volgen van deze opleiding wordt tevens een psychotherapie-opleiding gevolgd; een psychiater is dus ook een psychotherapeut. Een psychiater mag lichamelijke behandelingen geven, waaronder het voorschrijven of toedienen van medicatie. Psychiaters zijn BIG-geregistreerd*.

Psycholoog
Omdat een psycholoog geen medische achtergrond heeft, mag hij-zij geen medicatie voorschrijven.

Psychomotorisch therapeut (PMT-er)
Een psychomotorisch therapeut probeert je via verschillende bewegingstechnieken bewust te maken van je eigen lichaam en je lichaamstaal. Psychomotorische therapie is een vorm van psychotherapie en probeert door middel van verschillende bewegingstechnieken psychosociale of psychiatrische problematiek te verminderen of weg te nemen.

Psychotherapeut
Psychotherapeuten hebben na het behalen van de universitaire opleiding medische of sociale wetenschappen of na de HBO-opleiding maatschappelijk werk een opleiding psychotherapie afgerond. Psychiaters, psychologen,(ortho)pedagogen en maatschappelijk werkers kunnen dus psychotherapeut zijn.