Kopie van `Elsevier - Erfrecht`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Elsevier - Erfrecht
Categorie: Juridisch > Erfrecht
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 4


Erflater
Overledene die geld, goederen of zelfs schulden nalaat.

Estate planning
Wie krijgt wat, in welke vorm en wanneer? Juridisch en fiscaal gunstig plannen van ‘het overgaan van vermogen’ door schenken en erven.

Ik-opa-testament
Testamentbepaling om minder successiebelasting te betalen. Gaat uit van gedachte dat erfenis via kinderen bij kleinkinderen terechtkomt. Door ik-opa op te nemen, wordt niet twee, maar één keer successierecht betaald. Werkt als volgt: opa laat (deel van) erfenis na aan kleinkinderen in de vorm van een vordering op hun ouders (opa’s kinderen). Als die vervolgens overlijden, kunnen kleinkinderen vordering opeisen die dan in mindering op nalatenschap wordt gebracht. Resultaat: lagere belastingheffing.

Kindsdeel
Gelijk gedeelte van nalatenschap dat ieder kind en de langstlevende partner erven als er geen testament is. Hoe meer kinderen, hoe kleiner het kindsdeel. Onder het nieuwe erfrecht kunnen de kinderen hun deel van de erfenis niet meer direct opeisen (zie ook ‘langstlevende testament’).