Kopie van `Elsevier - Erfrecht`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Elsevier - Erfrecht
Categorie: Juridisch > Erfrecht
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 24


Beneficiair aanvaarden
Ook ‘onder voorbehoud van boedelbeschrijving’, voorkomt dat iemand schulden en dus een probleem erft. Bij beneficiaire aanvaarding van een erfenis vervalt de erfenis als de schulden groter blijken te zijn dan het vermogen.

Bewindvoerder
Persoon die volgens testament of schenkingsakte zeggenschap heeft over erfenis of schenking. Voor erflater of schenkers die grip willen houden op wat er met het vermogen gebeurt. Bewindvoerder kan de schenker zelf zijn, maar ook een door overledene aangewezen persoon. Handig als erfgenamen erg jong zijn of als ze, naar de zin van de ouders, op te grote voet leven.

Codicil
Doe-het-zelftestament. Verklaring dat bepaalde meubels, sieraden en kleren (geen geld, huizen en kunstvoorwerpen) aan een bepaald iemand worden nagelaten of waarin staat hoe de begrafenis geregeld dient te worden. Voorwaarden: handgeschreven, datum erbij en ondertekenen. Goederen nauwkeurig omschrijven, helpt (‘Welke ring bedoelde ze in vredesnaam?’). Vertellen dat er een codicil is, ook.

Droit de retour
Handigheidje bij schenken, bijvoorbeeld om te voorkomen dat schenking bij de ‘koude kant’ terechtkomt. Indien ouders hebben geschonken aan het kind en het kind overlijdt eerder dan de ouders, kunnen zij door dit ‘recht van terugkeer’ de schenking en het betaalde schenkingsrecht terugkrijgen.

Dubbele progressie
Schenkings- en erfbelasting gaat in twee gevallen (dubbel) omhoog: naarmate er meer wordt geërfd en naarmate de bloedband met de overledene zwakker is. Een grote erfenis van een verre suikeroom wordt tegen een hoger tarief belast dan een bescheiden verkrijging van vader of moeder.

Erflater
Overledene die geld, goederen of zelfs schulden nalaat.

Estate planning
Wie krijgt wat, in welke vorm en wanneer? Juridisch en fiscaal gunstig plannen van ‘het overgaan van vermogen’ door schenken en erven.

Executeur testamentair
Degene die de nalatenschap afwikkelt. Kan notaris, een van de erfgenamen of willekeurig wie zijn. Krijgt wettelijk vastgesteld minimumloon of door erflater (in testament) bepaald honorarium. In nieuw erfrecht mag deze persoon alleen bij testament benoemd worden, niet meer via codicil.

Fideï-commis
Testamentbepaling om successiebelasting te besparen. Stel: kind erft van overleden ouders en sterft zelf, kinderloos. Normaal gaat de erfenis dan, tegen een hoog tarief, naar broers of zussen. Met fideï-commis in testament, gaat erfenis van het kind – fictief – eerst terug naar ouders en vervolgens, tegen het lage tarief, van ouders naar broers en zussen.

Ik-opa-testament
Testamentbepaling om minder successiebelasting te betalen. Gaat uit van gedachte dat erfenis via kinderen bij kleinkinderen terechtkomt. Door ik-opa op te nemen, wordt niet twee, maar één keer successierecht betaald. Werkt als volgt: opa laat (deel van) erfenis na aan kleinkinderen in de vorm van een vordering op hun ouders (opa’s kinderen). Als die vervolgens overlijden, kunnen kleinkinderen vordering opeisen die dan in mindering op nalatenschap wordt gebracht. Resultaat: lagere belastingheffing.

Kindsdeel
Gelijk gedeelte van nalatenschap dat ieder kind en de langstlevende partner erven als er geen testament is. Hoe meer kinderen, hoe kleiner het kindsdeel. Onder het nieuwe erfrecht kunnen de kinderen hun deel van de erfenis niet meer direct opeisen (zie ook ‘langstlevende testament’).

Kruiselings verzekeren
Ook over uitkeringen van levensverzekering moet successierecht worden betaald. Kan echter worden omzeild door premie van levensverzekering te laten betalen door de andere persoon die uitkering gaat erven. Echtpaar kan dit voor elkaar (kruiselings) doen waardoor beide uitkeringen onbelast zijn. Dankzij de nieuwe successiewetgeving is deze ingewikkelde constructie niet meer nodig. Partners zijn vanaf – vermoedelijk – 1 januari vrijgesteld van successiebelasting.

Legaat
Verplichting die overledene heeft opgenomen in testament en die eist dat erfgenaam iets uit nalatenschap geeft aan een derde (de legataris). Zo kan die speciale broche toch bij de beste vriendin van ma terechtkomen.

Partners
Gehuwden, geregistreerde partners en samenwoners met contract. Samenwoners worden nu nog alleen onder strenge voorwaarden behandeld als gehuwden. Ze moeten bijvoorbeeld minimaal vijf jaar samenwonen om gebruik te kunnen maken van hogere vrijstelling en lagere tarieven bij successiebelasting. Vanaf 1 januari (nieuwe successiebelasting) is een halfjaar samenwonen genoeg. Wel moet er sprake zijn van een samenlevingscontract waarin een onderlinge ‘zorgplicht’ is vastgelegd. Wat dat inhoudt, is nog onduidelijk.

Passende voorziening
Begrip in nieuwe erfwet. Onder huidige erfwet kan langstlevende echtgenoot volledig onterfd worden, in nieuwe erfrecht is dat de facto niet meer mogelijk. De langstlevende heeft voortaan recht op een passende voorziening zodat ongestoord verder kan worden geleefd. Passende voorziening is in beginsel vruchtgebruik van woning en inboedel, en indien nodig ook inkomsten uit vermogen.

Recht van overgang
Onderdeel van successiewet. Is van toepassing als iets wordt geërfd dat zich in Nederland bevindt terwijl erflater in buitenland woonde. Zo heft de fiscus over het huisje in Sneek van oom Jan die al twintig jaar in de Verenigde Staten woont.

Schenkingsbelasting
Wat successiebelasting is bij overlijden, is schenkingsbelasting bij leven. Tarieven van deze belastingen komen overeen, alleen vrijstellingen verschillen.

Successiebelasting
Alles wat via erfrecht wordt verkregen, valt onder successiewetgeving. Ook Friese staartklokken, huizen en schilderijen. Degene die de erfenis krijgt, betaalt. Onder nieuwe wetgeving hoeven partners geen belasting meer te betalen over erfenis van hun geliefden.

Testament
Voor wie wil afwijken van versterferfrecht (zie daar). Iedereen vanaf zestien jaar mag een testament opstellen.

Testeervrijheid
Ruimte die overblijft nadat alle wettelijke erfgenamen hun erfdeel hebben gekregen. Kinderen krijgen onder nieuwe erfwet minder en daardoor is er meer ruimte om iets aan anderen na te laten. De testeervrijheid is groter geworden.

Versterfrecht
Erfrecht waar eenieder mee te maken krijgt als overledene geen testament heeft opgesteld.

Vruchtgebruik
Recht van gebruik van een erfstuk of gebruik van de inkomsten op vermogen. Vruchtgebruiker is geen (juridisch) eigenaar en mag erfstuk (of aandelen) niet zomaar verkopen.

Wettelijk erfdeel
Ook wel: legitieme portie. Kinderen blijven altijd, ook al zouden ouders ze willen onterven, recht houden op minimumdeel van erfenis. Niet hetzelfde als kindsdeel, dat is meer. Onder nieuw erfrecht wordt de legitieme portie kleiner. Bovendien hebben kinderen dan alleen recht op geld en niet op goederen en kunnen ze hun deel pas opeisen als de laatste ouder is overleden. Alles weggeven voor overlijden is overigens geen alternatief voor onterven, want voor berekening van legitieme portie worden schenkingen bij leven meegerekend.

Wilsrecht
Ter voorkoming van het zogenoemde stieffamiliegevaar. Stel pa overlijdt en laat de jongste zoon zijn mooie zakhorloge na. Onder het nieuwe erfrecht kunnen de kinderen hun deel van de erfenis pas opeisen als ook ma is overleden. Echter, indien ma hertrouwt, kunnen de kinderen dan al goederen uit de nalatenschap van pa – bijvoorbeeld het zakhorloge – vorderen.