Kopie van `Het ABC van de Mutsaersstichting`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Het ABC van de Mutsaersstichting
Categorie: Medisch > gedragsstoornissen
Datum & Land: 07/10/2007, NL
Woorden: 26


Ambulante begeleiding
Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone school gaan.

Asperger, syndroom van
Contactstoornis waarbij de verschijnselen lijken op autisme, maar waarbij sprake is van een gemiddelde tot hoge intelligentie. Wordt in Nederland vaak als PPD-NOS gediagnosticeerd.

ASS
Autisme Spectrum Stoornis, waaronder PDD-NOS, Syndroom van Asperger en autisme.

Atomoxetine
De werkzame grondstof van Strattera, een van de medicijnen die sinds 2004 worden voorgeschreven bij ADHD. http://www.strattera.nl

AWBZ
Via de AWBZ is iedere Nederlander verzekerd voor zorg en ondersteuning bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Om aanspraak te kunnen maken op deze wet, heeft u een indicatiebesluit nodig van het CIZ (voorheen RIO).

CD
Conduct Disorder

Cliënten-, patiëntenorganisaties
http://www.fondspsychischegezondheid-links.5.html

Clonidine
Een andere behandelmogelijkheid bij ADHD. Gedrag verbetert meer dan de aandacht. Bijverschijnsel slaperigheid. Positief effect op slaapproblemen. Valt niet onder de opiumwet.

DCD
Developmental Coordination Disorder; stoornis in de coördinatie van de motoriek.

Dyscalculie
Letterlijk: niet kunnen berekenen. Kinderen met dyscalculie hebben problemen met het leren van bepaalde basisvaardigheden van het rekenen.

Dysfasie
Een dysfatische ontwikkeling is een neurologische spraak- en taal- ontwikkelingsstoornis waarbij het kind veel meer begrijpt van wat anderen zeggen dan het zelf kan zeggen.

Dyslexie
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van lezen en-of spellen, die ondanks voldoende gelegenheid tot leren blijven bestaan.

Dysorthografie
Problemen bij het spellen.

Dyspraxie
Lichte motorische stoornis, waarbij vooral de planning van motorische handelingen centraal staat. Valt onder DCD.

Effectieve jeugdinterventies
Databank van NIZW Jeugd waarin informatie over evidence based interventies verzameld.

GGZ
Geestelijke Gezondheidszorg; deelgebied binnen de gezondheidszorg dat behandeling, begeleiding en verzorging biedt aan mensen met psychische problemen, biedt tevens preventie.

Hyperactiviteit
Concentratiestoornis die gepaard gaat met overbeweeglijkheid en impulsiviteit.

IQ
Intelligentie Quotiënt; uitkomst van een (bij een kind) afgenomen intelligentietest. Het gemiddelde van de verbale en performale intelligentie. De bekendste test in Nederland is de WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children). http://www.psyonline.nl/iq.htm

MCDD
Multiple Complex Developmental Disorder; ontwikkelingsstoornis waarbij kinderen moeite hebben hun emoties in toom te houden, moeite hebben met het verschil tussen fantasie en werkelijkheid en zich niet kunnen verplaatsen in anderen; variant van PDD-NOS en autisme.

MND
Minor Neurological Dysfunction – term voor kinderen met lichte neurologische functies. Valt onder DCD.

NLD
Non-Verbal Learning Disabilities

OCD
Obsessive Compulsive Disorder

ODD
Oppositional Defiant Disorder; stoornis met als kenmerken negatief, vijandig en openlijk ongehoorzaam gedrag (zie ook DBD). http://www.mijnkindheeftodd.nl

PDD
Pervasive Developmental Disorders

PDD-NOS
Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified; stoornissen die problemen veroorzaken op het gebied van sociale contacten en communicatie, maar die niet voldoen aan de criteria voor een autistische stoornis.

PGB
Persoonsgebonden Budget, ofwel een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. U kiest zelf hulpverleners en begeleiders uit. Of u huurt een organisatie in, die in uw opdracht gaat werken. Zie ook CIZ en AWBZ.