Kopie van `Hersentumor - lexicon`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Hersentumor - lexicon
Categorie: Medisch > Hersenen
Datum & Land: 17/10/2007, NL
Woorden: 91


ACTH
adrenocorticotroop hormoon

ADH
anti-diuretisch hormoon

afasie
vermindering of verlies van het vermogen zich uit te drukken d.m.v. spraak

agnosie
moeite hebben met het herkennen van voorwerpen en afbeeldingen

aneurysma
verwijding van een slagader

angiografie
het maken van röntgenfoto s van bloedvaten met behulp van contrastvloeistof

apathie
lusteloosheid, ongevoeligheid voor indrukken van buiten

apraxie
moeite hebben met het gebruiken van voorwerpen. onvermogen om doelbewuste handelingen uit te voeren

astrocyt
stervormige vertakte gliacel in het centrale zenuwstelsel

astrocytoom
glioom van gewoekerde astrocyten

basaal
in de bodem, a.d. onderzijde

biopsie
het nemen van een klein stukje weefsel ten behoeve van weefseldiagnostiek

blaasretentie
achterblijven van urine in de blaas

brughoek
ruimte tussen de hersenstam, het rotsbeen en de kleine hersenen

canalis spinalis
wervelkanaal

cauda equina
bundel van zenuwtakken onder in het wervelkanaal, soort paardenstaart

centrale zenuwstelsel
betreft de hersenen en het ruggenmerg

cerebellum
kleine hersenen

chiasma
kruising van linker en rechter gezichtszenuw

chordoma
zeldzame, langzaam groeiende tumor die ontstaat vanuit overblijfselen van embryonaal weefsel

clonus
plotselinge, voorbijgaande spiersamentrekking die een beweging veroorzaakt

cognitief
betrekking hebbend op het verstandelijke vermogen

cortex
hersenschors

craniotomie
operatie waarbij de schedel wordt geopend

ct-scan
computer tomografie

cyberknife
apparaat waarmee stereotactische radiotherapie kan worden uitgevoerd

cytostatica
geneesmiddel dat celgroei en celdeling remt

dexamethason
bijnierschorshormoon

dwarslaesie
verlammingsverschijnselen onder het niveau van de verdrukking van het ruggenmerg

dysarthrie
onduidelijke spraak doordat spieren zijn verlamd

embolie
verstopping door een bloedstolsel in een ader-slagader waardoor verminderde doorbloeding optreedt en een afsluiting-infarct kan ontstaan

endocrinologie
leer der hormonen

endocrinoloog
internist met speciale kennis van de hormoonhuishouding

endoscoop
kijkbuis

epilepsie, epileptische toeval
aanvalsgewijs, meestal kortdurend plaatsvinden van veranderingen in de elektrische activiteit van hersencellen

ewing sarcoom
tumor die ontstaat in het beenmerg van lange pijpbeenderen

frontaal
m.b.t. het voorhoofd-voorzijde

GH
groeihormoon

glioblastoma multiforme
Snel progressief groeiend astrocytoom

glioom
gezwel bestaande uit woekerend gliaweefsel

gonadotrofinen
hormonen die seksuele functies en voortplanting regelen

hemianopsie
uitval van een deel van het gezichtsveld

hersenmetastasen
uitzaaiing van kanker in de hersenen die ergens anders in het lichaam is begonnen

hersenoedeem
vochtopeenhoping in de hersenen

hersenstam
deel van de hersenen waarin vitale functies zetelen en zenuwbanen vanuit beide hersenhelften verlopen

hydrocefalus
abnormale hoeveelheid hersenvloeistof binnen de schedel (waterhoofd)

hypofysetumor
gezwel van de hypofyse (hersenaanhangsel)

intracraniële druk
verhoogde druk binnen de schedel

leptomeningeale metastasering
verspreiding van kankercellen via het hersenvocht naar de hersenvliezen

lineaire versneller
bestralingstoestel dat lijkt op een röntgenapparaat dat om de patiënt kan draaien.

liquor
hersenvocht

lob, lobus
kwab

lumbaalpunctie
aftappen van lumbaalvocht met een holle naald uit de spinale subarachnoïdale ruimte beneden het niveau waar het ruggenmerg eindigt

lumbale drain
buisje (vaak van rubber)of ander afvoermiddel dat lumbaalvocht (liquor) afvoert

meningioom
langzaam groeiend gezwel uitgaande van hersenvliezen

metastase
uitzaaiing

motorisch
bewegend, in beweging brengend (b.v. van spieren)

mri
magnetic resonance imaging (magneetscan)

myelum spinalis
ruggenmerg

neglect
verwaarlozing

neurofibroom
bindweefselgezwel

obstructiehydrocephalus
verstopping van hersenvloeistof binnen de schedel

occipitaal
m.b.t het achterhoofd

oedeem
vochtopeenhoping

oraal
via de mond (per os)

osteosarcoom
tumor die ontstaat in het bot

parese
onvolledige verlamming, zwakte van de beweging

parietaal
behorend tot de zijkwab van de hersenen

patholoog
dokter die zich bezighoudt met weefseldiagnose

perifere zenuwstelsel
betreft de zenuwen die naar de ledematen verlopen

profylactisch
uit voorzorg

prolactine
hormoon dat de borsten stimuleert tot melkproductie

radiologie
kennis en toepassing van stralingsenergie voor diagnostiek en therapie

radioloog
beoefenaar van de radiologie

retina
netvlies van het oog

schwannoom
tumor die ontstaat vanuit cellen in de zenuwschede

secundaire tumor
niet de oorspronkelijke tumor betreffend, uitzaaiing

sella turcica
turkse zadel, uitholling in het wiggebeen waarin de hypofyse ligt

sensibel
tot het gevoel behorend, gevoelig. (b.v. van zenuwen)

spectroscopie
onderzoek met behulp van een spectroscoop, waarbij het mogelijk is aan-afwezigheid van bepaalde bestanddelen, bv melkzuur, in hersengebieden aan te tonen

stereotaxie
lokalisatie van een bepaalde plek (speciaal i.d.schedel) met behulp van een richtapparaat

steroïden
hormonen van de bijnierschors

syndroom van Cushing
ziekte waarbij een overproductie van het hormoon ACTH aanwezig is

temporaal
m.b.t de slapen-slaapstreek

tonisch-clonische aanval
aanval van tonische, gevolgd door clonische  krampen van spieren van het lichaam

tonus
spanningstoestand van weefsel, v.n.l. van spieren

transsfenoïdale chirurgie
operatie door de neusbijholte

trepanatie
operatie waarbij een luikje in de schedel wordt gemaakt voor toegang tot het operatiegebied

TSH (thyrotropine)
hormoon dat de schildklier stimuleert tot afscheiden van zijn eigen hormoon, thyroxine

ventrikel
hersenholte-kamer

ziekte van Addison
ziekte waarbij er een tekort is van het hormoon cortisol