Kopie van `Hersentumor - lexicon`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Hersentumor - lexicon
Categorie: Medisch > Hersenen
Datum & Land: 17/10/2007, NL
Woorden: 20


apathie
lusteloosheid, ongevoeligheid voor indrukken van buiten

apraxie
moeite hebben met het gebruiken van voorwerpen. onvermogen om doelbewuste handelingen uit te voeren

astrocyt
stervormige vertakte gliacel in het centrale zenuwstelsel

astrocytoom
glioom van gewoekerde astrocyten

clonus
plotselinge, voorbijgaande spiersamentrekking die een beweging veroorzaakt

ct-scan
computer tomografie

dwarslaesie
verlammingsverschijnselen onder het niveau van de verdrukking van het ruggenmerg

dysarthrie
onduidelijke spraak doordat spieren zijn verlamd

embolie
verstopping door een bloedstolsel in een ader-slagader waardoor verminderde doorbloeding optreedt en een afsluiting-infarct kan ontstaan

epilepsie, epileptische toeval
aanvalsgewijs, meestal kortdurend plaatsvinden van veranderingen in de elektrische activiteit van hersencellen

ewing sarcoom
tumor die ontstaat in het beenmerg van lange pijpbeenderen

GH
groeihormoon

hydrocefalus
abnormale hoeveelheid hersenvloeistof binnen de schedel (waterhoofd)

hypofysetumor
gezwel van de hypofyse (hersenaanhangsel)

mri
magnetic resonance imaging (magneetscan)

obstructiehydrocephalus
verstopping van hersenvloeistof binnen de schedel

occipitaal
m.b.t het achterhoofd

oedeem
vochtopeenhoping

osteosarcoom
tumor die ontstaat in het bot

TSH (thyrotropine)
hormoon dat de schildklier stimuleert tot afscheiden van zijn eigen hormoon, thyroxine