Kopie van `Hersentumor - lexicon`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Hersentumor - lexicon
Categorie: Medisch > Hersenen
Datum & Land: 17/10/2007, NL
Woorden: 32


agnosie
moeite hebben met het herkennen van voorwerpen en afbeeldingen

aneurysma
verwijding van een slagader

angiografie
het maken van röntgenfoto s van bloedvaten met behulp van contrastvloeistof

apathie
lusteloosheid, ongevoeligheid voor indrukken van buiten

apraxie
moeite hebben met het gebruiken van voorwerpen. onvermogen om doelbewuste handelingen uit te voeren

astrocyt
stervormige vertakte gliacel in het centrale zenuwstelsel

astrocytoom
glioom van gewoekerde astrocyten

centrale zenuwstelsel
betreft de hersenen en het ruggenmerg

cerebellum
kleine hersenen

clonus
plotselinge, voorbijgaande spiersamentrekking die een beweging veroorzaakt

ct-scan
computer tomografie

dwarslaesie
verlammingsverschijnselen onder het niveau van de verdrukking van het ruggenmerg

dysarthrie
onduidelijke spraak doordat spieren zijn verlamd

embolie
verstopping door een bloedstolsel in een ader/slagader waardoor verminderde doorbloeding optreedt en een afsluiting/infarct kan ontstaan

epilepsie, epileptische toeval
aanvalsgewijs, meestal kortdurend plaatsvinden van veranderingen in de elektrische activiteit van hersencellen

ewing sarcoom
tumor die ontstaat in het beenmerg van lange pijpbeenderen

GH
groeihormoon

gonadotrofinen
hormonen die seksuele functies en voortplanting regelen

hydrocefalus
abnormale hoeveelheid hersenvloeistof binnen de schedel (waterhoofd)

hypofysetumor
gezwel van de hypofyse (hersenaanhangsel)

obstructiehydrocephalus
verstopping van hersenvloeistof binnen de schedel

occipitaal
m.b.t het achterhoofd

oedeem
vochtopeenhoping

oraal
via de mond (per os)

osteosarcoom
tumor die ontstaat in het bot

secundaire tumor
niet de oorspronkelijke tumor betreffend, uitzaaiing

sella turcica
turkse zadel, uitholling in het wiggebeen waarin de hypofyse ligt

sensibel
tot het gevoel behorend, gevoelig. (b.v. van zenuwen)

spectroscopie
onderzoek met behulp van een spectroscoop, waarbij het mogelijk is aan/afwezigheid van bepaalde bestanddelen, bv melkzuur, in hersengebieden aan te tonen

syndroom van Cushing
ziekte waarbij een overproductie van het hormoon ACTH aanwezig is

TSH (thyrotropine)
hormoon dat de schildklier stimuleert tot afscheiden van zijn eigen hormoon, thyroxine

ziekte van Addison
ziekte waarbij er een tekort is van het hormoon cortisol