Kopie van `Restaurant Peper & Zout - Van Dale`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Restaurant Peper & Zout - Van Dale
Categorie: Algemeen of niet ingedeeld
Datum & Land: 20/10/2007, NL
Woorden: 21


zout
(het ~) 1 keukenzout, natriumchloride
2 [mv. zouten] [schei.] verbinding die bestaat uit een metaal en een zuurrest
3 dat wat smaak en kracht aan iets geeft

zout
(bn.) 1 [ter omschrijving van een smaakgewaarwording, o.a. door zout en door zeewater]
2 zeer als zout smakend, veel zout bevattend => zilt
3 gezouten

zoutaanmaak
(de ~ (m.)) het winnen van zout

zoutachtig
(bn.) 1 op zout lijkend
2 zoutig

zoutafzetting
(de ~ (v.)) 1 kristallisatie van zout
2 sediment ontstaan door indamping van zeewater

zoutarm
(bn.) weinig zout bevattend

zoutbrug
(de ~) [nat.] verbinding tussen twee halfcellen, die elektrisch contact tot stand brengt, maar menging van de vloeistoffen verhindert

zouteloos
(bn.) zonder pit, niet geestig => flauw

zouteloosheid
(de ~ (v.)) 1 het zouteloos zijn => flauwheid
2 [mv. zouteloosheden] flauwe grap => flauwiteit

zouten
(ov.ww.) 1 met zout bestrooien, toebereiden
2 in zout leggen => pekelen

zouterij
(de ~ (v.)) plaats waar vis, huiden enz. gezouten worden

zoutgehalte
(het ~) relatieve hoeveelheid zout in iets => saliniteit

zoutig
(bn.) min of meer zout van smaak => zoutachtig, zilt

zoutje
(het ~) zout koekje als borrelhapje

zoutkoepel
(de ~ (m.)) dikke, ondergronds opgestuwde zoutlaag

zoutloos
(bn.) zonder zout

zoutmeer
(het ~) zoutwatermeer

zoutmijn
(de ~) mijn waaruit keukenzout gewonnen wordt => saline

zoutpan
(de ~) ondiep bekken, waarin men zeewater laat verdampen en zo het achtergebleven zoutwint

zoutpilaar
(de ~ (m.)) zuil van zout

zoutstrooier
(de ~ (m.)) 1 strooier voor keukenzout
2 strooiauto