Kopie van `Ergodôme - Ergonomie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Ergodôme - Ergonomie
Categorie: Medisch > Rug
Datum & Land: 02/11/2007, BE
Woorden: 37


artrose
Rugklachten > Mechanische rugklachten - Door het verlies in hoogte van de tussenwervelschijf zakken de wervels als het ware dichter op elkaar en worden de achterste wervelgewrichtjes anders belast. De gewrichtskapsels komen op een abnormale manier onder spanning te staan bij het bewegen van de rug, wat pijn kan veroorzaken ter hoogte van die facetgewrichtjes. Op de duur treedt er ook slijtage (degeneratie of artrose) op ter hoogte van deze facetgewrichten.

botontkalking
Rugklachten > Andere rugklachten - Osteoporose = botontkalking. Dit is algemene of plaatselijke atrofie van het skelet ten gevolge van een verminderde activiteit van de osteoblasten die instaan voor de botopbouw. Hierdoor is de natuurlijke afbraak van beenweefsel sterker dan de regeneratie en wordt het bot ijler.

degeneratie
Rugklachten > Mechanische rugklachten - Door het verlies in hoogte van de tussenwervelschijf zakken de wervels als het ware dichter op elkaar en worden de achterste wervelgewrichtjes anders belast. De gewrichtskapsels komen op een abnormale manier onder spanning te staan bij het bewegen van de rug, wat pijn kan veroorzaken ter hoogte van die facetgewrichtjes. Op de duur treedt er ook slijtage (degeneratie of artrose) op ter hoogte van deze facetgewrichten.

Discusaandoening
Rugklachten > Mechanische rugklachten - Dit zijn aandoeningen waarbij de tussenwervelschijf beschadiging heeft opgelopen.

discusbulging
Rugklachten > Mechanische rugklachten - Een discusbulging is meestal het eerste stadium in discusaandoeningen waarbij een onderscheid gemaakt kan worden tussen een alzijdige uitpuiling en een dorsolaterale uitpuiling. Deze laatste ontwikkelt zich mogelijk verder tot een protrusie of hernia.

discusdegeneratie
Rugklachten > Mechanische rugklachten - De kern van de tussenwervelschijven bestaat voor het grootste deel uit water. Bij het ouder worden verliest de kern een deel van dit water waardoor de discus droger wordt, in hoogte vermindert en de diameter algemeen vergroot. Dit noemt men discusdegeneratie of slijtage van de discus.

discushernia
Rugklachten > Mechanische rugklachten - Wanneer de ringen van de annulus volledig doorscheuren, wordt de geleiachtige substantie van de kern naar achter geperst zodat de tussenwervelschijf een lokale uitstulping gaat vertonen meestal tussen de 4de en 5de lendenwervel. Dit wordt dan een discushernia of prolaps genoemd.

discusprotrusie
Rugklachten > Mechanische rugklachten - Bij verkeerd tillen of door een slechte houding ondergaan de ringen (annulus), die de geleiachtige kern van de tussenwervelschijf omvatten enorme krachten. Op de duur gaan enkele vezels het begeven en scheuren door. Hierdoor worden de ringen minder stevig en gaan deze naar achter uitpuilen. Men spreekt van een discusprotrusie.

facetpijn
Rugklachten > Mechanische rugklachten - Door het verlies in hoogte van de tussenwervelschijf zakken de wervels als het ware dichter op elkaar en worden de achterste wervelgewrichtjes anders belast. De gewrichtskapsels komen op een abnormale manier onder spanning te staan bij het bewegen van de rug, wat pijn kan veroorzaken ter hoogte van die facetgewrichtjes. Dit wordt dan facetpijn of gewrichtskapselpijn genoemd.

gewrichtskapselpijn
Rugklachten > Mechanische rugklachten - Door het verlies in hoogte van de tussenwervelschijf zakken de wervels als het ware dichter op elkaar en worden de achterste wervelgewrichtjes anders belast. De gewrichtskapsels komen op een abnormale manier onder spanning te staan bij het bewegen van de rug, wat pijn kan veroorzaken ter hoogte van die facetgewrichtjes. Dit wordt dan facetpijn of gewrichtskapselpijn genoemd.

Ischias
Rugklachten > Neurologische rugklachten - Ischias, in de volksmond ‘sciatique’, is een neuralgie in het gebied van de nervus ischiadicus, veroorzaakt door allerlei afwijkingen op de plaats waar de zenuw uit het ruggenmerg ontspringt, waardoor druk wordt uitgeoefend op de achterwortels.

Kapsels
Ergonomie > Wervelkolom - Het kapsel bestaat van binnen naar buiten uit: membrana synovialis, plicae en villi synovialis en membrana fibrosa. De membrana synovialis hecht zich vast aan de rand van de gewrichtsvlakken, op de grens van het kraakbeen. Aan de boven- en onderzijde van de gewrichtsholte vertoont het membraan wijde uitstulpingen als reserveruimte voor extreme bewegingen.

lendenverschot
Rugklachten > Mechanische rugklachten - Wanneer rugpijn pijn plots ontstaat zonder uitstraling, bijvoorbeeld bij een verkeerde beweging, dan wordt dit lumbago (spit of lendenverschot) genoemd. Het wordt omschreven als een milde tot hevige pijn, gevoel van ongemak in de lagere rug, tot hevige en pijnlijke spiercontracties in de onderrug die zowel de beweging als de houding aanzienlijk kunnen belemmeren.

ligamenten
Ergonomie > Wervelkolom - De ligamenten van de wervelkolom zijn: lig. longitudinale anterior, lig longitudinale posterior, lig flavum, lig intertransversaria, lig interspinalia, lig supraspinalia. Ligamentum longitudinale anterius loopt als een brede band aan de voorzijde van de corpora en annulus fibrosis. Het hecht zich vast aan de discus en op het middelste gedeelte van de corpora.

lumbago
Rugklachten > Mechanische rugklachten - Wanneer rugpijn pijn plots ontstaat zonder uitstraling, bijvoorbeeld bij een verkeerde beweging, dan wordt dit lumbago (spit of lendenverschot) genoemd. Het wordt omschreven als een milde tot hevige pijn, gevoel van ongemak in de lagere rug, tot hevige en pijnlijke spiercontracties in de onderrug die zowel de beweging als de houding aanzienlijk kunnen belemmeren.

Lumbalgie
Rugklachten > Mechanische rugklachten - Lumbalgie is een algemene term en betekent gewoon rugpijn. De oorzaak van lumbalgie kan gelegen zijn in de verschillende onderdelen van de rug (tussenwervelschijf, facetgewricht, spieren en banden).

Myelopathie
Rugklachten > Neurologische rugklachten - Ruggenmergaandoeningen kunnen ontstaan op basis van een discushernia of osteophytose en uit zich door pijn, gevoelsvermindering, krachtsvermindering, tintelingen en verminderde respons op reflexen in welbepaalde gebieden.

Osteophytose
Rugklachten > Andere rugklachten - excessieve kalkaanmaak

Osteoporose
Rugklachten > Andere rugklachten - Osteoporose = botontkalking. Dit is algemene of plaatselijke atrofie van het skelet ten gevolge van een verminderde activiteit van de osteoblasten die instaan voor de botopbouw. Hierdoor is de natuurlijke afbraak van beenweefsel sterker dan de regeneratie en wordt het bot ijler.

processus spinosus
Op elke wervel staan twee dwarsuitsteeksels (processus transversus) die naar opzij gericht zijn en één doornuitsteeksel (processus spinosus) dat naar achter gericht is. Deze laatste zijn de beenderige knobbeltjes die je in het midden van je nek kan voelen en die je ziet wanneer iemand vooroverbuigt.

processus transversus
Op elke wervel staan twee dwarsuitsteeksels (processus transversus) die naar opzij gericht zijn en één doornuitsteeksel (processus spinosus) dat naar achter gericht is. Deze laatste zijn de beenderige knobbeltjes die je in het midden van je nek kan voelen en die je ziet wanneer iemand vooroverbuigt.

processus uncinatus
De derde tot en met de zevende halswervel hebben op het bovendeel van het wervellichaam links en rechts een uitsteeksel (processus uncinatus). Zo maken de onder- en bovenliggende wervels op dit niveau een extra gewricht; de uncovertebrale gewrichten. Deze zijn vaak aangedaan als er sprake is van artrose in de nek: uncartrose genoemd.

prolaps
Rugklachten > Mechanische rugklachten - Wanneer de ringen van de annulus volledig doorscheuren, wordt de geleiachtige substantie van de kern naar achter geperst zodat de tussenwervelschijf een lokale uitstulping gaat vertonen meestal tussen de 4de en 5de lendenwervel. Dit wordt dan een discushernia of prolaps genoemd.

Spinaal kanaal stenose
Rugklachten > Andere rugklachten - vernauwing van de voor-achterwaartse doormeter van het ruggenmergkanaal aangeboren of verworven door discusartrose, degeneratieve hypertrofie van facetgewricht of hypertrofie van ligamentum flavum. De vermindering in doormeter kan een lokale zenuwcompressie betekenen en-of de bloedtoevoer naar het ruggemerg.

spit
Rugklachten > Mechanische rugklachten - Wanneer rugpijn pijn plots ontstaat zonder uitstraling, bijvoorbeeld bij een verkeerde beweging, dan wordt dit lumbago (spit of lendenverschot) genoemd. Het wordt omschreven als een milde tot hevige pijn, gevoel van ongemak in de lagere rug, tot hevige en pijnlijke spiercontracties in de onderrug die zowel de beweging als de houding aanzienlijk kunnen belemmeren.

Spondylolisthesis
Rugklachten > Andere rugklachten - onderbreking van de wervelboog aan beide zijden, kan het voorste deel van de wervel zich verplaatsen. Anterolysthesis = verschuiving naar voren van een deel van de bovenste wervel ten opzichte van de onderste wervel. Dit is er ernstige vorm van instabiliteit waar omzichtig moet mee omgesprongen worden.

Spondylolyse
Rugklachten > Andere rugklachten - onderbreking van één zijde van de isthmus intraarticularis of pedikels of . De wervelboog die de verbinding maakt tussen het voorste en het achterste compartiment is niet volledig en dit op erfelijke basis of ten gevolge van een trauma.

Tussenwervelschijf
Ergonomie > Wervelkolom - De tussenwervelschijf is opgebouwd uit een kern omgeven door bindweefselringen en dekplaten. Je kan de discus best vergelijken met een ajuin waarvan je het binnenste deel wegneemt en vervangt door een beetje confituur. De confituur in het midden stelt de kern voor. De kern of nucleus pulposus neemt 75% van de drukbelasting die op de wervelkolom komt voor zijn rekening.

uncartrose
De derde tot en met de zevende halswervel hebben op het bovendeel van het wervellichaam links en rechts een uitsteeksel (processus uncinatus). Zo maken de onder- en bovenliggende wervels op dit niveau een extra gewricht; de uncovertebrale gewrichten. Deze zijn vaak aangedaan als er sprake is van artrose in de nek: uncartrose genoemd.

wervelboog
Een wervel is opgebouwd uit een wervellichaam vooraan en een wervelboog achteraan.

wervelkanaal
Een wervel is opgebouwd uit een wervellichaam vooraan en een wervelboog achteraan. Van boven gezien heeft elke wervel een opening, gelegen tussen het wervellichaam en de wervelboog. Als alle wervels op elkaar geplaatst worden, vormen deze openingen een beenderige tunnel; het wervelkanaal.

Wervelkolom
De wervelkolom is een opeenstapeling van 32 wervels: 7 halswervels, 12 borstwervels omgeven door het ribbenrooster, 5 lendenwervels en onderaan bestaat het heiligenbeen uit 5 vergroeide wervels en het staartbeen uit 3 staartwervels. De wervels worden gescheiden door een tussenwervelschijf (of discus) en het geheel wordt versterkt door kapsels, ligamenten en spieren. Twee wervels met tussenwervelschijf en bijbehorende structuren wordt een functionele eenheid genoemd.

wervellichaam
Een wervel is opgebouwd uit een wervellichaam vooraan en een wervelboog achteraan.

Whiplash
Rugklachten > Andere rugklachten - zweepslagachtige of snelle, heftige achterwaartse en voorwaartse beweging van het hoofd. Dit treedt op bij onder andere kop-staartaanrijding en sportongevallen die beschadiging in en rondom de cervicale wervelkolom tot gevolg hebben die zich uiten in een geheel van symptomen vnl. hoofd-, nek-, schouderpijn, beperkte beweeglijkheid, duizeligheid, slaap- en evenwichtsstoornissen.

Zenuwwortelcompressie
Rugklachten > Neurologische rugklachten - Dit kan op basis van een discushernia of op basis van artrose en uit zich door pijn en verminderde kracht en gevoeligheid in het gebied van de betreffende zenuw.

Ziekte van Bechterew
Rugklachten > Reumatoïde rugklachten - Dit is een erfelijke reumatische aandoening met als beginkenmerken lage rugpijn en ochtendstijfheid. Het is een aandoening die geleidelijk aan uitbreidt waarbij de wervelgewrichten verstijven en de tussenwervelschijven en ligamenten verharden.

Ziekte van Scheuermann
Rugklachten > Reumatoïde rugklachten - Een degeneratieve aantasting waarbij minstens 3 borstwervels een wigvormige afplatting van minimale 5% vertonen en een onregelmatige aflijning van de dekplaten hebben. Dit ligt aan de basis van een verhoogde kromming van het borstgedeelte van de wervelkolom die typisch is voor deze aandoening.