Kopie van `BorstkankerVereniging Nederland - Woordenboek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


BorstkankerVereniging Nederland - Woordenboek
Categorie: Medisch > Borstkanker
Datum & Land: 02/11/2007, NL
Woorden: 16


Amputatie
Het afsnijden van een uitwendig lichaamsdeel.

CT scan
Een röntgenapparaat waarmee doorsnede foto’s worden gemaakt. De patiënt ligt in een ringvormig apparaat, de röntgenbuis maakt een cirkelvormige draai om het lichaam van de patiënt.

Curatief
Genezend behandelen.

Epidemiologie
De leer van-het specialisme betreffende het voorkomen, de verdeling van en de beteugeling van (veel voorkomende) ziekte beelden.

ER, PR positief
Hormoongevoelige tumor. De tumor heeft een Estrogeen receptor, Progesteron receptor (=ontvanger voor specifieke hormonen die het lichaam zelf maakt).

Erytheem
vlekkerige, rode huiduitslag

Histologie
Weefselleer. Microscopische anatomie van de weefsels; anatomie is ontleedkunde , kennis van de bouw en samenstelling van het lichaam en de weefsels.

Immunotherapie
Door middel van versterking van immuniteit een ziekte behandelen. Immuniteit is aangeboren of verworven niet-vatbaar zijn voor een infectie of voor giftige stoffen.

Implantaat
Een siliconen vorm van een borst die ingebracht wordt om de borstwand huid te laten welven. Borstreconstructie met inwendig ingebracht materiaal.

MRI
Magnetic Resonance Imaging. Beelden maken door middel van sterk magnetische velden die rondom een patiënt worden opgewekt, plotseling wordt het magnetische veld teniet gedaan waardoor er van de energieverschillen met behulp van computers beelden kunnen worden gemaakt.

Nucleair geneeskundige
Arts die met behulp van radioactieve vloeistoffen of gassen diagnostiek en therapie kan verrichten. Spuit radioactief eiwit in of laat vloeistof per infuus inlopen, zodat deze stof wordt opgenomen in een tumor of in uitzaaiingen. Dit kan ook met radioactieve gassen, bijv. door inademen (diagnose van bijv. longfunctie of longtumor).

Nurse Practitioner
Verpleegkundige die speciaal is opgeleid om enkele geneeskundige verrichtingen (vaak in een gespecialiseerd gebied) te kunnen uitvoeren. Deze medewerker is in feite een HBO opgeleide arts.

Okselklierdissectie
Uitnemen van alle lymfeklieren uit de oksel.

Overexpressie
Meer voorkomend in een kankercel dan normaal. Bijv Her 2 neu gen met een overexpressie +++ of ++++ (3-plus of 4-plus overexpressie)

WGBO
Wet op Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst, Voorlichting over behandeling, consequenties, prognose, bijwerkingen, complicaties die kunnen optreden moet allemaal worden gegeven voor de patiënt toestemming geeft over de behandeling. Wet die verplicht dat de arts-hulpverlener alles tot in de puntjes moet voorlichten en zich ervan moet overtuigen dat de patiënt het heeft begrepen.

X-foto
Röntgenfoto. X-stralen werden zo genoemd door Prof dr Wilhelm Conrad Röntgen omdat het onbekende nieuwe stralen waren die hij ontdekte.